onsdag 12 februari 2014

Transpersoner i Albanien och Bosnien har bättre juridiskt skydd emot hatbrott än i Sverige.


Jag har idag mailat HBT-ansvarige ministern Erik Ullenhag (fp), justitieminister Beatrice Ask (m), några av deras närmaste medarbetare och ledamöter i riksdagens justitie- och konstitutionsutskott. Det handlar om att transpersoner i Sverige har sämre juridiskt skydd emot hets och hatbrott än i 15 andra länder och 2 delar av länder i Europa.

Om du vill kontakta ansvariga politiker i riksdagens justitie- och konstitutionsutskottet kan du göra det här och här.
I det här mailet - föreslår jag att riksdagen tydliggör att regeringen bör återkomma med ett förslag om att transpersoner ska få skydd av lagen om hets mot folkgrupp och att gruppen explicit ska bli omnämnd i straffskärpningslagen vid hatbrott.

Justitieutskottet justerar betänkandet Straffrättsliga frågor 18 februari. Debatt och omröstning i kammaren i riksdagen blir det 27 februari. Där ingår båda reformerna för transpersoner. Konstitutionsutskottet justerar betänkandet Tryck- och yttrandefrihetsfrågor 6 mars och debatt och omröstning i kammaren blir det 20 mars. En del av den rapporten handlar om lagen om hets mot folkgrupp även ska inkludera transpersoner. Europarådets ministerkommitté antog 31 mars 2011 ett dokument om hur dess medlemsländer bör arbeta mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet. Recommendation CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity. Från dokumentet.

"Member states should ensure that when determining sanctions, a bias motive related to sexual orientation or gender identity may be taken into account as an aggravating circumstance."

1994 sa Sveriges riksdag ja till en straffskärpningsparagraf för hatbrott när det gäller etnicitet och religion. Sedan 2003 är sexuell läggning explicit med. Lagparagrafen avslutas med "eller liknande omständigheter" vilket formellt även inkluderar hatbrott mot transpersoner. Men det har ju ett värde att explicit nämna olika orsaker till hatbrott, det är ju därför etnicitet, religion och sexuell läggning redan är med. Tyvärr ännu inte könsidentitet.

Om Sverige formellt följer rekommendationen när det gäller straffskärpning vid hatbrott så är det definitivt inte så när det gäller lagen om hets mot folkgrupp.

"Member states should take appropriate measures to combat all forms of expression, including in the media and on the Internet, which may be reasonably understood as likely to produce the effect of inciting, spreading or promoting hatred or other forms of discrimination against lesbian, gay, bisexual and transgender persons. Such “hate speech” should be prohibited and publicly disavowed whenever it occurs. All measures should respect the fundamental right to freedom of expression in accordance with Article 10 of the Convention and the case law of the Court."

I Sverige är det förbjudet med hets mot folkgrupp när det gäller etnicitet och religion sedan 1948 och sexuell läggning sedan 2003. Men könsidentitet är ännu inte inkluderat i hetslagen vilket betyder att Sverige inte följer HBT-rekommendationen från Europarådet när det gäller den delen.

15 länder och delar av 2 andra länder har bättre juridiskt skydd för transpersoner emot hatbrott än Sverige.

Föreningen Transgender Europa (TGEU) gjorde maj 2013 en sammanställning av juridiska rättigheter för transpersoner i Europa.

Länder som explicit förbjuder hets emot transpersoner och där transpersoner är explicit omnämnda i straffskärpningslagen för hatbrott. Albanien, Kroatien, Frankrike, Ungern, Malta, Portugal, regionen Baskien i Spanien. Juli 2013 införde även Bosnien en sådan lag.

Flera länder har generella formuleringar som "hets mot etnisk grupp eller annan samhällsgrupp" vilket betyder att även hets mot transpersoner i praktiken är olagligt. I Europa har Finland, Island, Luxemburg, Tjeckien och Tyskland den typen av lagar.

Länder som inte har förbud emot hets emot transpersoner men där transpersoner är explicit omnämnda i staffskärpningslagen för hatbrott. Georgien, Grekland, Serbien, Storbritannien (förutom regionen Nordirland) och regionen Katalonien i Spanien.

Vi kan alltså konstatera att i Europa är det 15 länder och delar av 2 andra länder som har bättre juridiskt skydd för transpersoner emot hets och hatbrott än Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar