tisdag 11 februari 2014

Låt lesbiska kvinnor dela på inseminationsförsök.


Landstinget i Östergötland blev sist ut att jämställa avgifterna för inseminationsförsök när det gäller lesbiska och olikkönade par. Från en artikel i Norrköpings tidningar oktober 2013.
Landstinget i Östergötland avser att införa samma avgift för insemination, oavsett om man har medicinska skäl eller inte. Det betyder att en insemination kommer att kosta 300 kronor – och att lesbiska par inte behöver betala 3 000 kronor för inseminationen.... De olika avgifterna får konsekvenser för lesbiska par som vill ha barn genom insemination. De måste betala 3 0000 kronor, tio gånger så mycket som heterosexuella som av medicinska skäl inte kan skaffa barn tillsammans utan gör det via insemination. – Vi är anmälda till DO (Diskrimineringsombudsmannen) av ett lesbiskt par i Norrköping som tycker att avgifterna är diskriminerande, men vi tycker inte det. Det här har inte att göra med om man är lesbisk, säger Lasse Pettersson. Har lesbiska i Östergötland kunnat åka till ett annat Landsting och göra insemination till en lägre kostnad? – Nej, i så fall måste man skriva sig i ett annat Landsting, säger Lasse Pettersson.
När det blev möjligt för kvinnor i samkönade relationer att bli inseminerade vid kliniker, 2005, införde många landsting olika avgifter. Först 2012 blev de likställda i Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands landsting. Och nu följer alltså Östergötland efter. RFSL gjorde en rapport 2012 om regler och avgifter för lesbiska kvinnor som blir inseminerade vid kliniker.
I 14 av 21 län erbjuds den ena kvinnan i samkönade relationer ingen behandling över huvud taget – här tillåts inte kvinnorna i paren dela på försöken.... I Uppsala, Jönköping, Västra Götaland, Värmland, Örebro och Dalarna får kvinnorna i ett samkönat par dela på det totala antalet försök som erbjuds. Att de får ett antal försök per par innebär att de per individ får hälften så många försök som kvinnan i ett olikkönat par.
Tecken på heteronormativitet.

Att två kvinnor i en relation ska kunna dela på de subventionerade inseminationsförsöken borde vara en självklarhet. För att ta ett exempel. Anders är ihop med Anna. Hon får tre subventionerade inseminationsförsök. Marie, som är ihop med Nathalie, får detsamma. Men efter första försöket,som misslyckas, vill Marie att hennes partner ska få testa istället. 2012 var det möjligt bara i sju landsting. Att ha regler som inte tillåter överlåtande av försök är ett tecken på heteronormativitet. Logiken är att eftersom det är inte möjligt att dela på försöken i en olikkönad relation ska det inte heller vara tillåtet i en kvinnlig samkönad relation trots att det är möjligt.

RFSL vill även att kvinnor i samkönade par ska få lika många subventionerade försök per individ som en kvinna i en olikkönad relation. Den reformen är jag mer tveksam till som lagarna är idag. Det är bara par som är gifta eller sambo där kvinnor får bli inseminerade vid kliniker. Då kan det vara rimligt att ett lesbiskt par tillsammans får 3 försök om det gäller för ett olikkönat par. Förmodligen tillåter Sverige 2015 att ensamstående kvinnor får bli inseminerade vid kliniker. Är det så att de får 3 subventionerade försök i landsting blir det logiska att varje kvinna i en samkönad relation ska få samma erbjudande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar