tisdag 11 februari 2014

HBT-kultur. LHBTQ-personer och åldrande.Det här är tydligen den första svenska boken som kommit om HBTQ-äldre. Det gör LHBTQ-personer och åldrande (2013) viktig (sedan hävdar jag att ordet l, lesbian, i början av bokstavsförkortningen är onödig eftersom i svenska sammanhang brukar h, homosexuella, betyda både män och kvinnor). Redaktörer för boken är Janne Bromseth och Anna Siverskog. De flesta kapitlen handlar om situationen i Sverige men här lämnas rapporter även från Danmark, Norge och Finland. 

Vissa delar av boken fokuserar på bögar och andra på lesbiska. Och givetvis äldre transpersoner, en kanske extra osynlig grupp i den offentliga debatten. En intressant reflexion finns på sid 144-145 just om könsidentitet.
Titeln till detta kapitel "för oss blir ju hela livet en stor teater" är ett citat från en intervju där jag och Sture pratar om kön och vad som är roller, iscensättning och "naturligt" i relation till kön. Medan Sture menar att transpersoner ständigt "spelar" kön, är det, enligt vissa genusteoretikers sätt att se det inte något som endast är förbehållet transpersoner utan något som som alla, transpersoner som cic-personer, ständigt sysselsätter sig med. 
Visst är språket i LHBTQ-personer och åldrande ibland väl akademiskt men den ger också mänskliga berättelser från äldre bögar, lesbiska och transpersoner. Och den är tydligen den första svenska boken att handla om just den gruppen. Mycket handlar om att HBT-personer själva förklarar sin situation. Men där boken verkligen blir spännande är när Linda Norrman, Emma Nilsson och Johan Törnblom avslöjar delar av en studie de gjorde med fem enhetschefer för kommunala äldreboenden i Umeå. Från sid 243. 
Flera enhetschefer menade att hbt-frågan endast skulle vara aktuell inifrån någon typ av komplikation eller problematik rörande en hbt-personer på boende. Reflektioner kring hur en heteronorm kan påverka äldre som inte tillhör normen uteblev i så när som samtliga intervjuer... Vi menar att osynliggörandet kan upplevas som ett strukturellt, om än inte medvetet, förtryck, där alla äldres behov och lika värde inte tillgodoses.
Det här avslöjar just problemet med heteronormen, den tas av många (heterosexuella cis-personer) som så given att den aldrig diskuteras. Boken resonerar också om ålderismen i samhället, något som negativt påverkar många oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Och det blir även en diskussion om den ungdomsdyrkan som finns i samhället generellt men kanske extra mycket inom den delar av bögkulturen. 

En angelägen bok. Hittills är det många äldre HBT-personer (65+) som dolt vilka de är inför andra, folk som varit uppvuxna i ett extremt homofobt och transfobt samhälle. Men antalet äldre som är öppna med sin sexuella läggning och/eller könsidentitet lär öka ordentligt närmaste 15-20 åren. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar