torsdag 1 augusti 2013

Utred införande av ett tredje kön!
Pressmeddelande 2013-07-31

Oenighet både på den borgerliga och röd-gröna sidan om införande av ett tredje juridiskt kön.

- Att införande av ett tredje juridiskt kön är kontroversiellt är tydligt när jag kontaktat Sveriges 10 största partier om reformen. Splittringen finns också inom "blocken", både på den borgerliga och röd-gröna sidan. Sverige behöver nu en seriös debatt om vi ska tillåta människor att juridiskt vara varken män eller kvinnor. Det kan tyckas vara en utopi idag men det var också en könsneutral äktenskapslag för 20 år sedan. Det kan möjligen finnas administrativa problem men partierna bör också rannsaka sina värderingar om vad det är som är så hotande om en liten grupp av människor skulle få möjlighet att få tillhöra ett tredje juridiskt kön. En parlamentarisk utredning bör tillsättas snarast möjligt om reformen. Det säger Bengt Held, i en kommentar till att Dagens nyheter (sid 10 i A-delen i papperstidningen) för elfte året publicerat en artikel om hans rapporter.

- Något som är oroande är att för första gången sedan jag började göra partirapporter 1998 har inget riksdagsparti blivit mer positivt till någon HBT-reform senaste året. Jag har annars jämfört HBT-utvecklingen med ett tåg där alla rör sig sakta framåt, de flesta partier i den första vagnen medan sd är i den sista. Men det senaste året har tåget stått stilla. Vi ska komma ihåg att närhelst nya HBT-lagar genomförts har den främsta orsaken varit att flera partier några år tidigare bytt åsikt om reformerna. Stagnationen just nu kan tyda på att reformtempot kommer att drastiskt minska närmaste åren. Alla HBT-engagerade inom och utanför de politiska partierna har nu ansvar att se till att det inte blir så.

Några övriga intressanta resultat.

- Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Piratpartiet och Feministiskt initiativ har ”perfect record” när det gäller de reformer jag granskar.

- I regeringen blockerar Kristdemokraterna ett genomförande av jämställda regler för olikkönade och lesbiska par när det gäller föräldraskapspresumtion medan Moderaterna blockerar att arbetsgivare ska bli skyldiga att förebygga diskriminering pga sexuell läggning och könsidentitet. 

- Sverigedemokraterna vill avskaffa 4 HBT-reformer och Kristdemokraterna 2. Sverigedemokraterna är det parti som har den minst HBT-vänliga politiken.

Jag har gett partierna poäng efter deras åsikter är till 10 nya viktiga HBT-reformer och om de vill avskaffa reformer som redan genomförts. De får då följande poäng. (20 är maxpoäng)

Miljöpartiet 20p
Vänsterpartiet 20p
Piratpartiet 20p
Feministiskt initiativ 20p
Folkpartiet 19p
Socialdemokraterna 18p
Centerpartiet 18p
Moderaterna 14p
Kristdemokraterna 10p
Sverigedemokraterna 4p

De sju partier, mp, v, pp, fi, fp, s och c, som fått flest poäng är emot heteronormen. M, kd och sd har inte någon officiell åsikt om heteronormen. Det är säkert ingen slump att det finns en korrelation mellan att vara emot den normen och att vara för en bra HBT-politik när det gäller konkreta reformer, avslutar Bengt Held.

För frågor och kommentarer vänligen maila mig (både min fasta telefon och mobil har börjat strejka just nu, ska dock inte anklaga dem för att göra det av homofoba orsaker) och lämna ett telefonnummer där jag kan nå dig om det är brådskande.

Bengt Held
Malmö

Fakta. Bengt Held är 47 år, bor centralt i Malmö och driver bloggen Helds HBT-nyheter. Bengt identifierar sig som (utan rangordning) man, homosexuell, socialliberal (är dock inte medlem i något parti), discoälskare och arkitekturgillare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar