lördag 3 augusti 2013

Sd vill avskaffa 4 HBT-reformer, kd 2.Här är de sista delarna av min nya HBT-rapport, en rapport som Dagens nyheter hade en artikel om i onsdags. Bland annat konstaterar jag att inget av de 10 partier jag granskar har blivit HBT-vänligare senaste året när det gäller åsikter om konkreta reformer.

Avslöjar också att Sverigedemokraterna med Jimmie Åkesson (översta bilden) som ordförande och Kristdemokraterna med Göran Hägglund (nedersta bilden) som partiledare vill avskaffa HBT-reformer som riksdagen redan genomfört.

3. Förändring av partiernas åsikter inom HBT-politiken från 2012 till 2013.
Socialdemokraterna +-0
Moderaterna +-0 
Miljöpartiet +-0 
Folkpartiet +-0p 
Centerpartiet +-0p 
Sverigedemokraterna +-0p. 
Vänsterpartiet +-0 
Kristdemokraterna +-0p 
Piratpartiet (var inte med i rapporten för 2012) 
Feministiskt initiativ +-0 

Det är första gången sedan jag började göra partirapporter 1998 som inget parti som jag granskar har förändrat sina åsikter varken åt ett positivt eller negativt håll. Varje år sedan 1998 har vanligen flera partier skaffat HBT-vänligare åsikter. 

4. Partiernas åsikter om reformer som riksdagen redan sagt ja till.

Notera att Sverigedemokraterna först 2010 blev riksdagsparti och är därför inte med i listningen av partier som röstat emot reformer före det trots att partiet var emot många av reformerna när de infördes..

1. En könsneutral äktenskapslag, alltså en gemensam äktenskapslag för samkönade par och olikkönade par. 

Riksdagen sa ja till reformen 2009. Kd röstade nej. 
2013 Sd är principiellt tveksam till reformen men vill inte avskaffa den. Kd vill istället ha en könsneutral civilrättslig giftermålslag. Feministiskt initiativ vill istället ha en köns- och antalsneutral samlevnadslag. Övriga partier är för reformen. 

2. Närståendeadoptioner för samkönade par. 

Riksdagen sa ja till reformen 2002. Kd röstade nej 
2013 Alla partier är för reformen. 

3. Internationella homoadoptioner. 

Riksdagen sa ja till reformen 2002. M och kd röstade nej 
2013 Sd och kd är emot reformen och vill avskaffa den. Övriga partier är för reformen. 

4. Insemination för lesbiska kvinnor vid kliniker. 

Riksdagen sa ja till reformen 2005. Kd röstade nej 
2013 Sd och kd är emot reformen och vill avskaffa den. Övriga partier är för reformen. 

5. Avskaffat sterilitetskrav för att få byta kön juridiskt. 

Riksdagen sa ja till reformen 2013. Sd röstade nej. 
2013 Sd är emot reformen och vill avskaffa den. Övriga partier är för reformen. 

6. Transsexuella får spara könsceller för att efter ”könsbytesoperationen” kunna bli biologiska föräldrar. 

Riksdagen sa ja till reformen 2013. Sd röstade nej. 
2013. Sd är emot reformen och vill avskaffa den. Övriga partier är för reformen. 

7. Förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen kapitel 2. 

Riksdagen röstade ja till reformen 2010. Sd röstade nej till grundlagsförslagen i sin helhet men argumenterade inte explicit emot den del som handlade om diskrimineringsförbud p.g.a. sexuell läggning. 
2013 Alla partier är för reformen. 

8. Lag mot diskriminering p.g.a. bl.a. sexuell läggning och könsidentitet. 

Riksdagen röstade ja till reformen 2008. Alla partier sa ja. 
2013 Alla partier är för reformen 

9. Lagen om hets mot folkgrupp ska skydda homosexuella och bisexuella. 

Riksdagen röstade ja till reformen 2002. M och kd sa nej. Kd var för att hetslagen ska skydda homosexuella och bisexuella men ville att man ska göra ett undantag för religiösa samfund ”i predikosituationer”. 
2013 Alla partier är för reformen. 

10. HBT-flyktingar ska kunna få asyl enligt Genevekonventionen.

Riksdagen röstade 2006 ja till att personer som blir förföljda p.g.a. sin sexuella läggning ska kunna få asyl enligt Genevekonventionen. Alla partier sa ja. 
2013 Alla partier är för reformen. Sd vill dock att flyktingpolitiken generellt ska bli betydligt mer restriktiv vilket även påverkar de människor som söker asyl därför att de är förfölja p.g.a. sin sexuella läggning och/eller könsidentitet.. 

Slutord.

Det här är alltså en rapport om vad 10 partier 2013 har för åsikter om HBT-reformer. Givetvis är det flera saker som avgör HBT-väljares partisympatier. Det här kan dock ge information om vilka partier som är HBT-vänliga och vilka som inte är det.

Bengt Held 
Malmö 

Juli 2013 

Källor.

Utskottsbetänkanden i riksdagen. 
Voteringsprotokoll i riksdagen 
Motioner från olika partier och riksdagsledamöter 
HBT-föreningars hemsidor 
Partiernas hemsidor 
Mail- och telefonkontakter med politiker från olika partier 

Referenspersoner för partierna.

Socialdemokraterna Jonas Gunnarsson 
Moderaterna Olof Lavesson 
Miljöpartiet Helena Leander 
Folkpartiet Barbro Westerholm 
Centerpartiet Annika Qarlsson 
Sverigedemokraterna Per Ramhorn 
Vänsterpartiet Marianne Berg 
Kristdemokraterna Annika Eclund 
Piratpartiet Anna Troberg 
Feministiskt initiativ Sissela Nordling Blanco

Uppdatering 1.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar