lördag 25 maj 2013

Sd och 25 % av kd-ledamöterna vill behålla tvångssteriliseringar.

Riksdagen beslutade (debatten är § 9 i riksdagsprotokollet och beslutet i § 14) i onsdags med betydande majoritet, 298 för, 20 emot och 4 som avstod, att avskaffa kravet att en person måste vara steril för att få byta kön juridiskt. Därmed kommer, även formellt, lagen om tvångssteriliseringar av transsexuella att försvinna.

Omröstningsproceduren blev dock omdebatterad i sig. Tuve Skånberg (kd) och Anneli Enochson (kd) hade lämnat en motion (förslag) om att behålla sterilitetskravet. Skånberg meddelade dock att han inte ville rösta för sd-motionen med samma yrkande. En bred majoritet i riksdagen (319 ledamöter inklusive 12 från kd) beslutade dock att kd-motionen inte skulle omröstas om eftersom de föreslog samma sak som sd. Fyra ledamöter från kd tyckte annorlunda.

Oppositionspolitiker bemötte reaktionära argument från kd-ledamot.

I själva sakdebatten gjorde flera debattörer viktiga insatser. Catharina Bråkenhielm (s) tycker jag i.o.f.s. blev för bombastisk när hon jämförde tvångssteriliseringarna med "stöveltramp från 1930-talet". Det var först 1998 som mp, fp och v började driva att riksdagen borde tillsätta en utredning om att eventuellt förändra den gamla könstillhörighetslagen. Och inte förrän 2004 anslöt sig s och övriga partier till den åsikten. Men Bråkenhielm (s) gjorde precis som Agneta Luttropp (mp) och Eva Olofsson (v) betydande insatser när de bemötte reaktionära argument från Tuve Skånberg (kd).

I flera år mailade jag Moderaterna igen och igen men de vägrade avslöja något som helst om vad de tyckte om förändringar av könstillhörigslagen. I onsdags var dock Helena Bouveng tydlig med att partiet tycker ett avskaffande av sterilitetskravet är positivt. Och givetvis Barbro Westerholm (fp) som i decennier var engagerad för HBTQ-rättigheter (eller homorättigheter som det hette förr). Från Westerholms anförande.
.... Någon av er sade att i kväll ska vi fira. Ja, det hoppas jag verkligen att vi ska. Jag kommer ihåg den 7 juni 1994 när vi firade partnerskapets tillblivelse. Det var stort. Vi sov inte alls den natten. Kanske sover vi några timmar i natt, jag vet inte, men det här är stort. Det har gått fort.

På de 15 år som följde har människor av samma kön fått rätt till adoption och till insemination i parförhållanden, och vi har fått det könsneutrala äktenskapet. Internationellt undrar man hur vi burit oss åt. Jag tror att det till stor del berott på att frågorna fått mänskliga ansikten. Människor som lever i samkönade förhållanden och människor som bytt kön har trätt fram och visat att de inte är farliga, att de är precis lika vanliga som alla andra men har valt att leva på ett lite annorlunda sätt. Jag vill tacka alla dessa modiga människor som visade hur vi lagstiftare skulle vandra vidare.
Bästa anförandet från en c-ledamot.

Men det kanske allra bästa anförandet hölls av Anders W Jonsson (c) enligt mig.
.....Det är en av samhällets absolut mest drabbade grupper som vi fram till i dag dessutom har valt att belasta med vad som för dem som drabbas är en stor livskris, nämligen att inte kunna få egna biologiska barn. Från och med den 1 juli kommer det att vara den transsexuella människan som själv fattar beslutet. För mig som företrädare för Centerpartiet är det viktigt att betona just det. Det är den enskilda människan som själv fattar det avgörande beslutet. 

Vi har nämligen från utskottet blivit uppvaktade av dem som säger sig företräda alla transsexuella och som hävdar att ingen transsexuell vill ha egna biologiska barn och att dagens riksdagsbeslut därför är felaktigt. Även om de skulle ha rätt, vilket jag har stor anledning att betvivla, är det för mig och Centerpartiet självklart att beslutet att behålla eller avstå från möjligheten att få egna biologiska barn ska fattas av den som står inför ett byte av kön. Det beslutet ska, herr talman, inte fattas av oss i Sveriges riksdag. 

Även i det här betänkandet finns det en reservation från Sverigedemokraterna. Som jag sade i den förra debatten om allas rätt till vård är det just i sjukvårdspolitiken som Sverigedemokraternas ideologi framträder i sin allra mest tydliga, för att inte säga nakna, kalla och hårda, dager. 

Den tyske prästen Dietrich Bonhoeffer skrev så här: Det avgörande testet för ett samhälles moral är på vilket sätt man behandlar de allra minsta och svagaste av sina barn.
Bonhoeffer, som var luthersk präst, kom sedan att mördas av nazisterna för att han stod upp för sin kristna moral. Ska man använda Bonhoeffers test på Sverigedemokraternas moral blir domen hård. En av de allra svagaste och mest utsatta grupperna i det svenska samhället är man beredd att fortsätta trampa ned i gruset.
Vi kan alla påverka.

En intressant sak är att jag en höstdag 2010 ringde Agneta Luttropp (mp) då hon var nyvald riksdagsledamot. Det är ett av de få telesamtal jag faktiskt minns ännu. För när jag berättade för Luttropp att det finns ett krav på att folk som vill byta kön juridiskt måste vara sterila frågade hon "är det sant, det är inte klokt". Hon kände alltså inte till det men reagerade och har sedan varit en av de politiker som främst engagerat sig för att ta bort kravet från lagen.

Jag klandrar inte Luttropp för att hon inte kände till det, hon hade inte främst sysslat med rikspolitik tidigare, efter att hon fick reda på det har hon gjort viktiga insatser för att avskaffa tvångssteriliseringar av transsexuella. Men samtalet med Luttropp den där höstdagen fick mig att igen konstatera att vi inte ska ta för givet att ansvariga politiker känner till de frågor vi i HBTQ-rörelsen ofta tycker är viktiga. Oavsett om det är på central, regional eller lokal nivå. Eller för den delen internationellt.

Vi kan alla påverka bara genom att ge kunskap och bra argument.

Vi kan göra skillnad ibland. Onsdagens omröstning i riksdagen är ett kvitto på det.


Uppdatering 1.

Kommentarer till riksdagsbeslutet om att avskaffa lagen om sterilitetskrav för juridiska könsbyten.
RFSL

RFSL

FPES (förening för transpersoners rättigheter)

Diskrimineringsbyrån Uppsala


Qx.

Benjamin (förening för transsexuella, de är för att behålla sterilitetskravet i könstillhörighetslagen, något jag kritiserat här)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar