tisdag 14 maj 2013

Folkpartiet avvisar inte tredje juridiskt kön.


Folkpartiet blir det första borgerliga partiet att inte avvisa införande av ett tredje juridiskt kön. Barbro Westerholm, partiets HBTQ-politiske talesperson, har mailat följande.
Frågan om ett tredje kön har inte varit uppe på något landsmöte och inte heller i partistyrelsen. Det går därför inte att svara på frågan om vad Folkpartiet anser i den frågan.
Jag mailade i fredags följande till hela riksdagsgruppen för fp.
Men då låter det som att det är lämpligast att placera Folkpartiet på "möjligen" eftersom partiet varken är tydligt för eller tydligt emot reformen. Jag brukar göra så med partier som inte tydligt tagit ställning för eller emot någon HBT-reform.... Jag placerar Fp på "möjligen" när det gäller införande av ett tredje kön. Om någon av er har invändningar emot det utan hellre vill jag ska placera fp på "nej" vänligen maila snarast möjligt.
Ingen från fp har mailat därefter. Karin Granbom Elison är fp:s ledamot i riksdagens konstitutionsutskott, som våren 2012 behandlade en motion från Vänsterpartiet om införande av ett tredje juridiskt kön. När jag pratade i telefon med henne igår bekräftade hon att det tycks vara rimligt att placera fp på "möjligen" när det gäller partiets åsikt om reformen.

Två av de borgerliga regeringspartierna, m och kd, har förklarat att de är emot ett tredje juridiskt kön. Centerpartiet har ännu inte svarat. När det gäller Sverigedemokraterna mailade jag i fredags bl.a. följande.
Här är min preliminära sammanställning av Sverigedemokraternas åsikter om de 10 nya HBT-reformer jag kommer ha med i den partirapport jag planerar publicera i sommar. Svarsalternativen är "ja", "möjligen" eller "nej"

1. Införa ett tredje juridiskt kön, förutom man och kvinna. Ansvarigt utskott: Konstitutionsutskottet

Nej

Kommentar: Sd är generellt emot genusteorier och att frångå tvåkönsnormen även om ni är för att respektera att transsexuella ska kunna byta kön juridiskt. Ni är emot att se kön som en social konstruktion och något otydligt.....

Har ni några invändningar emot hur jag placerat sd när det gäller någon av de här reformerna med motiveringar så vänligen maila senast 16 maj. Har ingen av er hört av er innan dess betraktar jag det som att ni godkänt att min bedömning av sd:s åsikter när det gäller de 10 reformerna är rätt.
Ingen från sd har hittills svarat men jag betraktar att det skulle vara sensationellt om de inte ville placera sig på "nej" till införande av ett tredje juridiskt kön. Därmed är ställningen den här om partiernas åsikter om ett tredje kön:

Ja: Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ, Sveriges pensionärers intresseparti
Möjligen: Socialdemokraterna, Folkpartiet, Piratpartiet *
Nej: Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna

* Piratpartiet har som mål att helt avskaffa juridiska kön, därför kommer jag att i den partirapport jag planerar publicera i sommar ge partiet 2p, alltså motsvarande att de svarat "ja" till ett tredje juridiskt kön. Det blir ju konstigt om jag ska bestraffa Piratpartiet genom att ge dem sämre poäng för att deras alternativ ör en ännu mer radikal reform när det gäller juridiska kön.

Centerpartiet och Miljöpartiet har ännu inte svarat.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar