måndag 13 maj 2013

Piratpartiet för fler HBT-reformer men tvekar om tredje juridiskt kön.

Piratpartiet är nu för i princip alla centrala HBT-reformer. Visserligen tvekar de om att införa ett tredje juridiskt kön, å andra sidan vill de gå ännu längre och utreda att avskaffa juridiska kön helt.

Johan Karlsson, styrelseledamot för Piratpartiet i Stockholms län, lämnade en motion (förslag) om HBT-rättigheter till partiets vårmöte. (De har varje år ett vårmöte och ett höstmöte som diskuterar och beslutar saker på deras hemsida och fungerar ungefär som andra partiers kongresser). Johan skriver som motivering att han lämnat motionen följande.
Vi har en ganska bra HBT-politik i allmänhet, men den har flertalet hål i sig. Det här är ställningstaganden som flertalet av Sveriges partier redan har antagit och där vi så att säga ligger på efterkälken.
Förutom några mindre språkliga justeringar antog Piratpartiet Johan Karlssons förslag i sin helhet. Pp är  därmed nu för följande.
Inför ett förbud i grundlagen mot diskriminering av personer på grund av deras könsidentitet.

Arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att aktivt förebygga alla typer av diskrimineringsgrunder i lagen (sexuell läggning, könsidentitet, kön, etnicitet, funktionshinder, religion och ålder).

Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner.

Straffskärpningslagen ska explicit även skydda transpersoner.

Tillåt samkönade äktenskap och partnerskap i hela EU. Fram till dess ska alla EU-länder erkänna äktenskap och partnerskap som ingåtts i annat land - även om det strider mot deras egna regler för äktenskap och/eller partnerskap.

Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom i princip alla samhällsområden.

Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet inom i princip alla samhällsområden.
Det är möjligt att läsa på Piratpartiets hemsida hur debatten var. De allra flesta yrkanden från Johan Karlsson fick brett stöd. Men så var det där med juridiska kön. Simon Rosén föreslog att Piratpartiet ska bli för införande av ett tredje juridiskt kön. Majoriteten höll dock fast vid det beslut som pp tog redan 2010, att ha som mål att avskaffa juridiska kön helt.

Nu är ju dock avskaffande av juridiska kön något som inte lär bli genomfört de närmaste åren eftersom inget riksdagsparti idag är positiva till det, vad tycker då Piratpartiet om införande av ett tredje juridiskt kön fram till att juridiska kön eventuellt helt blir avskaffade? Johan Karlsson har mailat följande.
Angående sakfrågan så har vi inget beslut på det (Det är enbart medlemsmötet som får lov att ta politiska principbeslut.) och vi tycker därmed ingenting alls i den frågan. Dock, ifall vi skulle komma in i riksdagen 2014, och skulle stå där utan ett medlemsmötesbeslut så skulle vi ju vara tvugna att handla ändå. Men då är det upp till den valda riksdagsgruppen att välja hur de ska handla.
Jag har idag talat med Anton Nordenfur, sekreterare i partiets riksstyrelse, som bekräftar att Johans bedömning är rätt.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar