tisdag 22 januari 2013

Transsexuella får nu spara könsceller.


För några veckor sedan skrev jag ett mail till folk från Socialstyrelsen.
Från en artikel i Fria tidningen.

En person som motsatt sig steriliseringskravet i samband med könskorrigering får rätt i kammarrätten. Rätten fastslår att steriliseringskravet bryter mot Europakonventionen och är diskriminerande.

– Kammarrätten anser att steriliseringskravet inte ska upprätthållas längre. Den här personen borde nu få sin ansökan om könskorrigering godkänd, säger Helen Lidö, kammarrättsassessor. Ärendet gäller en person som ansökt om juridiskt könsbyte hos Socialstyrelsen. Men eftersom personen inte gick med på steriliseringskravet ville inte Socialstyrelsen fastställa att personen ändrat könstillhörighet. Då vände sig personen till förvaltningsrätten som fastslog att steriliseringskravet var diskriminerande. Socialstyrelsen överklagade i sin tur till kammarrätten i Stockholm, som alltså nu slår fast att steriliseringskravet bryter mot Europakonventionen och inte bör följas.

– Vi kommer inte att överklaga den här domen, utan kommer att fastställa att personen befinner sig i nytt kön utan vidare prövning, säger Göran Ewerlöf, ordförande för Socialstyrelsens Rättsliga råd. Enligt bestämmelserna i könstillhörighetslagen, måste en person som vill genomgå en könskorrigering sterilisera sig. Men en proposition om en lagändring där steriliseringskravet lyfts bort, ligger nu på regeringens bord. Förslaget väntas börja gälla från den första juli nästa år. Fram till dess kommer kammarrättens dom att vara vägledande för Socialstyrelsen som nu säger att de inte kommer att avslå fler ansökningar.

– En ny lagstiftning är på gång och fram till dess kommer vi att rätta oss efter kammarrättens dom i det här fallet när andra personer ansöker om ändrad könstillhörighet, säger Göran Ewerlöf.

En del transsexuella som ska byta kön juridiskt vill spara könsceller (sperma respektive äggceller) före "könsbytesoperationen" för att efteråt kunna bli biologiska föräldrar. I nuvarande lag är det inte förbjudet men Socialstyrelsens rättsliga råd har tolkat det krav på att vara steril för att få byta kön juridiskt som att det inte skulle vara tillåtet. Jag antar att när nu sterilitetskravet i praktiken är avskaffat så kommer transsexuella att på svenska sjukhus få spara könsceller utan det negativt påverkar deras möjlighet att få ett juridiskt könsbyte beviljat av Socialstyrelsens rättsliga råd. Men jag vill få bekräftat det för säkerhets skull. Regeringen lämnade i sin departementspromemoria i november 2012 förslaget att transsexuella ska få spara könsceller i samband med att sterilitetskravet skulle bli avskaffat (1 juli 2013 var planeringen men nu avskaffas kravet tidigare).

1. Får transsexuella nu spara könsceller?

2. Om svaret är ja, kommer Socialstyrelsen att vidta några informationsåtgärder till sjukhus (där det är möjligt att spara könsceller) och transsexuella som börjat processen att byta kön juridiskt om att möjligheten att spara könsceller nu finns för den gruppen? 
Ännu inte beslutat om information från Socialstyrelsen om sparande av könsceller.

Följande kommentar från Yvonne Hållstrand, vice ordföranden i Socialstyrelsens rättsliga råd, den enhet som ger tillstånd för juridiska könsbyten, mailades.
1. För beslut om ändrad könstillhörighet är det numera inga hinder att könsceller sparats. 

2. Du bör vända dig till den avdelning inom Socialstyrelsen som har hand om informationsåtgärder. 
För några dagar sedan mailade  Mariana Näslund Blixt följande.
Socialstyrelsen har fått ett regeringsuppdrag att ta fram ett kunskapsstöd riktat till hälso- och sjukvårdens profession med rekommendationer om innehållet i utredning, vård och behandling samt eftervård och uppföljning vid transsexualism. Med utgångspunkt i kunskapsstödet ska Socialstyrelsen ta fram information riktad till patienter och hälso- och sjukvårdspersonal. Jag är projektledare för det uppdraget som ska slutredovisas till regeringen senast den 15 december 2014.

När det gäller din specifika fråga kommer Linda Almqvist, jurist här på Socialstyrelsen, att återkomma till dig med svar. Linda är dock inte i tjänst förrän den 28 januari. Vill avsluta med att beklaga att det har blivit lite olika besked om vem du kan kontakta i frågan.
Beslut om ändrad könstillhörighetslag i sommar.

Det finns alltså tydligen inga konkreta förslag till informationsåtgärder om sparande av könsceller ännu men förhoppningsvis blir sådana av i vår. Förra veckan avslöjade regeringskansliet vilka propositioner (regeringsförslag) de planerar lämna ifrån sig i vår. Från listan.
65. Avskaffat krav på sterilisering i lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall 26 mars 
Riksdagens socialutskott planerar sedan behandla propositionen i början av maj vilket betyder att det förmodligen blir ett avgörande beslut i början av juni. Men det betyder egentligen bara att lagen anpassas till hur situationen redan är i praktiken när det gäller att sterilitetskravet är avskaffat och att transsexuella kan spara könsceller.

Uppdatering 1.

Ultranationalistparti i Israel emot könsneutral äktenskapslag.

Även i andra länder pågår som bekant en ibland livlig debatt om HBT-rättigheter. Bl.a. i Israel, det enda gayvänliga landet i Mellanöstern. Idag erkänns i lagen bara religiösa vigslar, både samkönade och olikkönade par kan dock gifta sig i andra länder och få äktenskapet respekterat när de är tillbaka i Israel. Landet höll parlamentsval på tisdagen. De flesta partier är positiva principiellt till att samkönade par ska få ingå borgerliga äktenskap om det tillåts för olikkönade par i Israel. Det största partiet, högerpartiet Likud, är dock oense om reformen, Ultranationalistiska HaBayit HaYehudi är emot en könsneutral äktenskapslag. Det är också de religiösa partierna Shas och UTJ som är tydligt homofientliga och argumenterar för att förbjuda gayparader.

När det gäller situationen för mänskliga rättigheter generellt i Israel rekommenderar jag dagens ledarartikel i liberala Expressen.

2 kommentarer:

 1. Hej Bengt. Jag kan bekräfta att det fungerar med att spara könsceller här i Skåne i alla fall.Stockholm har gett den möjligheten i mer än i ett år.

  Så nu kan KD förhala frågan i evig tid om de vill.
  Övriga allianspartier borde skämmas son offrar den här frågorna för ett inte reta KD.

  Jennifier

  SvaraRadera
 2. Hej Jennifier!

  Men just i den här frågan förhalar inte kd mer.

  Bra man kan spara könsceller i Skåne, jag utgår från att det nu ska vara tillåtet överallt, annars bör ni som blir nekade anmäla det och kontakta media.

  Bengt

  SvaraRadera