onsdag 23 januari 2013

Sista lagen där staten diskriminerar (delar av) HBT-gruppen.


Jag har nyss skickat mail till riksdagsledamöter från sju riksdagspartier (alla förutom Sverigedemokraterna) om att lagen om föräldraskapspresumtion bör likställas för olikkönade och lesbiska par. Från det meddelande jag skickat till m, fp och c.
I det här mailet föreslår jag följande.

1. Att Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet nu på allvar börjar förhandla med Kristdemokraterna om att betänkandet Familjerätt tydliggör att regeringen har som mål att likställa lagarna för olikkönade och lesbiska par när det gäller föräldraskapspresumtion. Egentligen en given konsekvens av att vi nu har en könsneutral äktenskapslag där reglerna i övrigt är lika för samkönade och olikkönade par.

2. Att era representanter i riksdagsdebatten om betänkandet tydliggör att era tre partier är positiva till reformen

3. Att ni kontaktar justitiedepartementet i syfte att de så snabbt som möjligt lämnar ett förslag om en könsneutral lag för föräldraskapspresumtion.

Sista lagen i Sverige som diskriminerar HBT-personer.

Lagarna när det gäller HBT-rättigheter har förbättrats betydligt senaste 10-15 åren, även sedan Sverige fick en borgerlig regering 2006. Det är positivt. Visst finns det en del kvar att göra för att skydda HBT-personer mot diskriminering och hets. Givetvis även det viktiga internationella arbetet. När sterilitetskravet avskaffas i könstillhörighetslagen i sommar (i praktiken är det redan borta genom en kammarrättsdom som inte överklagats) så kommer det "bara" finnas en lag kvar i Sverige där det är staten som diskriminerar. Föräldraskapspreumtionslagen eller som det heter idag lagen om faderskapspresumtion.

Ni ledamöter i civilutskottet har som bekant börjat behandla betänkandet Familjerätt. Det ska justeras 14 februari. Ni bör kräva av Kristdemokraterna att de ska acceptera reformen - det är nu nästan 6 år sedan en utredning lämnades om att likställa föräldrapresumtionslagen. I annat fall finns det en möjlighet att m, fp och c tillsammans med s, mp och v i civilutskottet avgör politiskt att lagen ska bli lika för olikkönade och lesbiska par.
Fakta om en könsneutral lag om föräldraskapspresumtion hittar du här. Att justera ett ett betänkande (rapport) i riksdagen betyder att slutligt avgöra dess innehåll.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar