tisdag 20 december 2011

Socialdemokratiska SPD och (kanske) Die Piraten säger ja till homoäktenskap.


Tyskland största oppositionsparti, socialdemokratiska SPD, har formellt blivit för en könsneutral äktenskapslag. Det beslutade de på sin kongress i början av den här månaden. Det blev ingen omröstning utan ett enhälligt ja. SPD har också lämnat ett förslag i Tysklands parlament om att införa en könsneutral äktenskapslag. I pressmeddelandet hänvisas till att två tredjedelar av tyska folket är positiva till förslaget och att flera länder bl.a. Sverige redan tillåter homoäktenskap.

Redan tidigare har SPD varit inne på att en könsneutral äktenskap är lämpligt men nu har de alltså även kongressbeslut på det. Sedan tidigare är De gröna och vänstersocialistiska Linke också för reformen. Mycket tyder på att Tyskland får en jämlik äktenskapslag efter nästa parlamentsval, 2013. Givetvis kan opinionssiffror ändra sig snabbt, det vet vi även i Sverige, men just nu har det största regeringspartiet, kristdemokratiska CDU-CSU, 34,7 % om man väger samman resultaten från sex olika opinionsinstitut. Det andra regeringspartiet, liberala FDP, får bara 3,3 % vilket betyder att de inte skulle klara 5 %-spärren.

Die Piraten har chans att bli representerat i Tysklands parlament efter nästa val.

Socialdemokratiska SPD får 29,3 % och De gröna 15,5 %. Alltså tillsammans 44,8 %. Linke, 7,2 %. tillhör visserligen också oppositionen men SPD är antikommunister och vill inte bilda regering med det partiet. Det skulle kunna betyda att det 2013 blir en ny "stor koalition", CDU och SPD. Men något nytt har hänt i tysk politik. I lokalvalet i Berlin i september nådde Die Piraten, ungefär som svenska Piratpartiet, betydande framgångar. Och därefter har de blivit ett etablerat parti även på riksnivå med opinionssiffror på ca 8 % i oktober. Senaste månaden har de dock förlorat något och hamnar på 5,8 % men skulle med det resultatet bli representerat i det tyska parlamentet. Enligt de senaste opinionssiffrorna (återigen med reservation att mycket kan hända fram til 2013) är de mest sannolika alternativen att SPD och De Gröna får egen majoritet eller att de bildar regering tillsammans med Piraten som stödparti.

I Sverige har Piratpartiet ännu bara en politik inom ett fåtal områden. I Tyskland har de däremot skaffat sig ett brett program och på sin kongress för drygt ett år sedan antog de ett nytt kapitel, "Geschlechter- und Familienpolitik" (ungefär politik för kön och familj) i sitt partiprogram. Där förklarar de att de vill att staten ska sluta att officiellt dela in folk i kön, det bör varje människa själv få avgöra enligt partiet. Av den orsaken är de också för en könsneutral namnlag. Tyvärr är de inte lika tydliga när det gäller en könsneutral äktenskapslag. De skriver att äktenskapslagen och partnerskapslagen helt ska jämställas och att även polygama par ska få ingå partnerskap. Det tyska piratpartiet hänvisar till den modell Frankrike har där par registrerar sin religion till en myndighet (utan någon officiell ceremoni).

Piraten skulle nog ge stöd åt förslag om en könsneutral äktenskapslag.

Även om de också förtydligar att samkönade par ska ha samma rätt som olikkönade att adoptera, homopar har idag bara möjlighet till närståendeadoptioner i Tyskland, skulle deras förslag betyda att samkönade par förlorar möjligheten till en officiell ceremoni. Men de är ett relativt nytt parti och oerfarna och har nog inte riktigt resonerat ordentligt om sitt förslag. För om de vill att staten ska avskaffa register över vilket kön folk har blir det ju besynnerligt att kräva att äktenskap ska vara reserverade för heteropar. Mitt tips är att partiet skulle rösta för ett förslag om en könsneutral äktenskapslag om de blev representerade i parlamentet.

FDP har ännu inte avgjort om de för en könsneutral äktenskapslag (däremot vill de precis som Piraten att de juridiska rättigheterna för homo- och heteropar ska var desamma). Kristdemokratiska CDU-CSU är emot både homoäktenskap och en likställd adoptionslag.

Minister i franska högerregeringen för en könsneutral äktenskapslag.

Debatten om homoäktenskap rör sig framåt även i Tysklands granmsland Frankrike. Där har en borgmästare i en liten stad i sydvästra delen av landet genomfört en vigselceremoni för ett bögpar. Från Pinknews.
A legally void wedding between two men has been held in a small town in the Pyrénées-Orientales, in south-western France....

The mayor described the ceremony as a “militant act”.

He said: “There are times when it is necessary to act outside the law. Refusing homosexual marriage is to deny the reality of thousands of couples.”

Vila added: “They say France is a modern, avant garde country, but at this rate we are going to be last in Europe to legalise it.”...

Solidarity Minister Roselyne Bachelot said she supported the idea of gay marriages, but called the mayor’s action “not the best way to advance the cause”.
Det här är nog första gången en minister i högerregeringen i Frankrike uttalar sig positivt om homoäktenskap. Regeringspartiet UMP och president Nicholas Sarkozy (som tillhör UMP) har hittills varit emot en könsneutral äktenskapslag och istället varit för att "utveckla partnerskapslagen" (några konkreta förslag har dock inte lämnats). Oppositionspartierna, socialdemokratiska PS, gröna Verts och kommunistpartiet PCF är för en könsneutral äktenskapslag där homo- och heteropar har samma rätt till adoptioner och inseminationer. Liberala MoDem är för de två senare reformerna men tvekar om homoäktenskap. Frankrike håller val till parlamentet och vem som ska bli president 2012.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar