torsdag 29 december 2011

Inget om hatbrott i nytt regeringsdirektiv till polis och åklagare.


Regeringens årliga regleringsbrev (direktiv) till diverse myndigheter har publicerats på Ekonomistyrningsverkets hemsida senaste dagarna. Positivt är att Migrationsverket får ansvar att analysera "kompetensbehovet för Migrationsverkets personal när det gäller kvinnor och barn samt särskilt utsatta grupper såsom HBTQ-personer och personer med funktionsnedsättningar."

Det är för övrigt första gången vad jag vet som bokstavskombinationen HBTQ (alltså även q som i queer är med) används i ett regleringsbrev från en svensk regering. Första gången HBT kom med i Migrationsverkets regleringsbrev var från då nytillträdda borgerliga regeringen inför verksamheten 2007. Sedan dess har det varit med varje år.

Ungdomsstyrelsen får 4 miljoner för att "fortsätta att genomföra utbildningsinsatser för personal som arbetar inom fritidsverksamheter för unga i syfte att öka dessa personalgruppers kompetens att skapa öppna och fördomsfria miljöer för unga hbt-personer i enlighet med uppdrag i regleringsbrevet för 2011.... Uppdraget pågår till och med 2013".

Ca 6,3 miljoner kronor fördelas 2012 till "organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck".

Osäkerhet för RFSL:s brottsofferjour.

Så långt är allt väl. Men sedan är det enkelt att konstatera att den borgerliga regeringen även förtjänar kritik. Visserligen ger regeringen 2 miljoner till "organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck som utsatts för våld i en nära relation. Uppdraget löper till och med 2013." Problemet är dock att RFSL:s brottsofferjour som funnits sedan 1998 och hjälpt många människor ännu inte har fått permanenta statsbidrag utan tvingas leva i osäkerhet med projektbidrag.

I riksdagen har öppet homosexuelle ledamoten Hans Ekström (bilden) m.fl. från s lämnat en motion (förslag) om att ändra på det. Och när socialutskottet behandlade ärendet i början av december fick motionen stöd av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Från reservation (alternativt förslag) 21 från s och v.
Hatbrotten mot hbt-personer är en företeelse som finns över hela landet. Brottsoffer finns också överallt i hela vårt land. Det är därför rimligt att det skapas en stabil nationell hatbrottsjour som har till uppgift att arbeta preventivt mot hatbrott på grund av sexuell läggning och könsidentitet, att fungera som en nationell utbildare för landets övriga brottsofferjourer, men också fungera som en rådgivande instans för de poliser som ska utreda brotten, inte minst för att även hatbrott på grund av hudfärg, etnisk bakgrund och religion ökar.
Vänsterpartiet lämnade också ett eget förslag om ett permanent bidrag på 2,5 miljoner om året medan s inte har någon exakt siffra. Av någon orsak stödde Miljöpartiet inte Hans Ekströms motion trots att mp förra året var positiva till ett liknande förslag.

5 år senast som hatbrott var med i regeringsdirektiv till polis och åklagare.

S, v och mp var dock ense i justitieutskottet 8 december om att föreslå att bekämpande av hatbrott ska vara med i regleringsbrevet till Rikspolisstyrelsen. Från reservation 29 från s, mp och v.
Rikspolisstyrelsen borde via sitt regleringsbrev få i uppdrag att vidta åtgärder för att öka samtliga polisers kompetens och förmåga att förebygga, upptäcka och utreda hatbrott. Detta behövs för att stärka möjligheten till hatbrottsutbildning för de poliser som i dag saknar denna kompetens.
Tyvärr kan man konstatera att HBT inte är med i den borgerliga regeringens regleringsbrev för 2012, varken till Rikspolisstyrelsen eller Åklagarväsendet. I flera år när det var s-regering senast var HBT med i direktiven till Rikspolisstyrelsen och också i den då nya borgerliga regeringens första regleringsbrev till myndigheten, för 2007. Alliansen hänvisar till att de sedan bytt system och inte främst använder den här typen av dokument till att föreslå prioriteringar utan vad myndigheter ska återrapportera om. Visst, det kan ju vara en del av förklaringen till frånvaron. En myndighet kan inte återrapportera om allt varje år. Och när det gäller att inte ge RFSL:s brottsofferjour ett permanent bidrag var dåvarande s-regeringen lika dålig som den nuvarande regeringen.

Men det är alltså 5 år sedan Rikspolisstyrelsen och Åklagarväsendet senast fick i uppdrag att redovisa vad de gör för att effektivare bekämpa hatbrott. Inga ursäkter håller nu från regeringens sida. Justitieminister Beatrice Ask (m) förtjänar skarp kritik för att inte tydligare visa att arbetet mot hatbrott är prioriterat.


Uppdatering 1.

Rättviseförmedling utan offerfixering.

Dagens Nyheter har en artikel om Lina Thomsgård som startat Rättvisförmedlingen.
För snart två år sedan grundade Lina Thomsgård Rättviseförmedlingen genom att starta en Facebooksida. Medlemmarna, som blivit nästan 30.000 stycken, hjälper till att ta fram namn på experter av olika slag som inte är män, och/eller experter med en annan bakgrund än svensk.
Ett bra initiativ och det som jag gillar är att Thomsgård inte argumenterar för kvotering (som reducerar människor till att bara ha en egenskap när vi egentligen är komplexa) eller fokuserar på "offerperspektivet" (att vara kränkt etc). Och ska det bli resultat när det gäller jämställdheten och att bekämpa patriarkala strukturer måste män, kvinnor och transpersoner samarbeta.


Uppdatering 2.

Är de här de bästa kristna vill jag inte veta vilka som är sämst. :-)

Annika Östberg, f.d. fånge i USA, kom ut som lesbisk, eller möjligen bisexuell, på Qx strax före jul. Hade egentligen inte planerat att kommentera det. Debatten i Sverige om hur fin Östberg är och hur oskyldig hon är har ofta varit absurd. "Hon verkar trevlig" har en del framfört. Som om trevliga människor inte skulle kunna begå förfärliga saker. Hon var inblandad i ett mord. Att hon sedan inte är heterosexuell gör varken till eller ifrån. Homosexuella ska inte ha samma rättigheter som heterosexuella därför att alla bögar och lesbiska skulle vara hederliga. Eftersom heterosexuella kriminella har rätt att ingå äktenskap ska givetvis homosexuella brottslingar också ha det.

Det som är intressant är dock att den homofientliga kristna tidningen Dagen placerar Annika Östberg som den näst viktigaste kristna personen i Sverige 2011. Vet de om att hon inte är hetero? Om inte, hade de placerat henne på andraplatsen om de fått reda på det? På förstaplatsen hamnar för övrigt Marcus Birro, välkänd för att vara homovänlig men till hans negativa sidor hör att han inte är lika transvänlig och att självdistans inte är en av hans främsta egenskaper, för att uttrycka det milt. På tredje platsen hamnar heteronormative kd-ministern Stefan Attefall. Om de här tre människorna är de mest inspirerande bland kristna svenskar idag är kristendomens kris verkligen värre än väntat.


Uppdatering 3.

Gängkriminalitet eller kanske nytt hatbrott.

Det är givetvis, med rätta, en ordentlig debatt efter det senaste mordet i Malmö. Gängkriminaliteten har för länge sedan nått nivåer som är helt oacceptabla. Nästan allihop i gängen har invandrarursprung. Trots det är givetvis de allra flesta Malmöbor oavsett ursprung fördömande mot den här typen av brottslighet. Men sedan finns det som bekant även rasistiskt motiverad brottslighet riktad mot invandrare. "Serieskytten" är det mest kända exemplet. Om de senaste morden är av samma typ, hatbrott, är för tidigt att avgöra även om polisen spekulerar om att det är möjligt.

Lena Nitz
, ordförande i Polisförbundet, har idag en debattartikel i SvD om utbildningen av poliser. Senaste åren har det varit debatt om hur mycket poliser egentligen får lära sig om hatbrott sedan polishögskolorna tog bort det som en separat del i utbildningen.

2 kommentarer:

 1. Vad är det för skillnad på Homo och Queer??

  SvaraRadera
 2. Anonym

  Begåvad fråga faktiskt.

  Folk som identifierar sig som queer vänder sig ofta emot själva indelningen i homo, bi och hetero. En del vänder sig även emot man-kvinna som enda könsalternativen, att man kan vara inget av det eller känna sig som både och och homo-hetero-indelningen bygger ju på att man definierar om det är samma eller motsatta könet man är intresserad av.

  Ännu andra kan känna sig som både homo eller bi OCH queer samtidigt. Att man inte är en del av heteronormen. Men även folk som känner sig hetero kan tycka sig vara queer därför att de inte följer heteronormen när det gäller monogami, tvåsamhet, traditionella könsroller eller något annat.


  Bengt

  SvaraRadera