torsdag 7 mars 2019

Kanske kd både vill nå HBTQ-vänliga och HBTQ-negativa.


I opinionsmätningar har kd ökat senaste månaderna. De har passerat c. När de ska förklara orsaken brukar de kommentera att de är "tydliga". Det är ironiskt. Jag har skickat 4 påminnelse-mail om det här senaste tre månaderna. Men partiet vägrar svara.
Kd har tidigare kommenterat att partiet är principiellt emot att lesbiska kvinnor ska få bli inseminerade vid kliniker men inte vill avskaffa reformen. Gäller det ännu? Eller har partiet bytt åsikt till "möjligen"? 

Kd har tidigare kommenterat att partiet är emot att införa en könsneutral föräldraskapspresumtion. Ebba Busch Thor ger ett motsatt budskap. Vad tycker kd om reformen idag? Är ni beredda att låta m få igenom reformen om ni ska bilda regering med det partiet? 

Kd har tidigare kommenterat att partiet tvekar om att sänka 18-årsgränsen för juridiska könsbyten. Har partiet blivit för reformen? 
Kanske kd medvetet är otydliga i HBTQ-politiken för att nå både HBTQ-vänliga och HBTQ-negativa.

Men jag kommer fortsätta pressa dem. Att ducka är inget alternativ för kd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar