torsdag 14 mars 2019

HBTQ-kultur. Farliga prinsessor och ljuva monster - Lina Bodestad.
Från en presentation av Farliga prinsessor och ljuva monster (2018) av Lina Bodestad.
I en lättsam, inkluderande och icke-dömande bok förankrad i psykologisk kunskap och forskning visar psykolog Lina Bodestad både vilka effekter normer och könsstereotyper får på våra barn, och i förlängningen på hela vårt samhälle, och hur vi kan utmana dem för att få till positiva förändringar. Genom att gå utanför de snäva normer som finns för könsuttryck visar vi våra barn att mångfald är viktigt och att alla har samma rätt att finnas och synas på egna villkor. I boken får föräldrar och andra vuxna tips och råd om hur de kan bjuda in barnen till att utforska och experimentera med identiteter. När barn känner att de kan vara rosa glitterprinsessa och Darth Vader på samma gång, och att dessa roller inte alls utesluter eller motsäger varandra då har vi kommit en god bit på väg. Leken formar världen. Målet är att ge barnen mängder av möjligheter i sitt utforskande av roller, identiteter och intressen. Och mer utrymme att vara sitt eget fantastiska jag. 
Att den presenteras som lättsam är intressant.

USA är mer kommersialiserat än Västeuropa. Där måste de som gör icke-skönlitteratur "popularisera" budskapet. Och det är inte menat som kritik. För ska man nå ut med ett budskap till andra än de som redan håller med är det en bra strategi. Farliga prinsessor och ljuva monster är pedagogisk. Men också tydlig med att vi som är emot patriarkala strukturer ibland måste kompromissa. Det finns ett tydligt HBTQ-perspektiv.

Dock blir det ibland för politiskt korrekt.

Hon refererar ofta till föreningen Sveriges kvinnolobby som verkligen är heteronormativa. De har motarbetat att lagar och regler om bl.a. våld i nära relationer ska bli könsneutrala. Bodestad verkar gilla förbud emot "objektifierande reklam", något jag är helt emot eftersom det bara skulle bli godtyckligt.

Men generellt är boken bra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar