torsdag 26 januari 2017

Sd får 0 poäng i senaste HBT-sammanställningen.


Efter den senaste justeringen av min poängsammanställning får Sverigedemokraterna 0 poäng. Det har bara hänt en gång tidigare att något parti fått ett så dåligt resultat. Skulle man tillämpa det poängsystem som jag tog fram senare hade Moderaterna och Kristdemokraterna fått 0p när jag gjorde min första sammanställning våren 1998. De två partierna var då emot samtliga homoreformer (transreformer fanns inte med och diskuterades inte i riksdagen då). Däremot ville inte m och kd avskaffa några redan genomförda homoreformer.

Nu är sd emot alla nya HBT-reformer förutom två, där deras attityd är "möjligen" medan partiet vill avskaffa två redan genomförda reformer. 2p-2p = 0p. Sedan har kraven givetvis höjts ordentligt jämfört med 1998 men det här visar att sd nu är extremt ointresserade av HBT-rättigheter i relation till övriga partier av betydelse i Sverige.

Det är möjligt att tipsa om ny HBT-reform.

Jag gör i samband med Stockholm Pride rapporter där jag ger partierna poäng för HBT-politiken. Sedan uppdaterar jag kontinuerligt poängsammanställningen. Ja till ny HBT-reform betyder 2p, möjligen 1p och nej 0p. Att vilja avskaffa en reform ger -1p. Riksdagen röstade sommaren 2016 för att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga alla sju grunderna i diskrimineringslagen, samtliga partier var för det. Sverigedemokraterna var som ensamt riksdagsparti inte drivande men accepterade reformen. Lagen trädde i kraft 1 januari 2017 och är alltså inte längre någon "ny" HBT-reform. Det betyder att jag drar av 2p från samtliga partier jag granskar och att maxpoängen blir 22 istället för 24.

Om du som bloggbesökare har tips om någon ny reform jag hittills inte haft med i mina sammanställningar kan du göra det här på bloggen eller maila mig.

heldbengt@hotmail.com 

Partierna får då följande poäng januari 2016. (Maxpoäng 22)

Miljöpartiet 22 p
Vänsterpartiet 22p
Feministiskt initiativ 22p
Piratpartiet 22p
Liberalerna 21p
Socialdemokraterna 19p
Moderaterna 19p
Centerpartiet 19p
Kristdemokraterna 14p
Sverigedemokraterna 0p

Här är en sammanställning av HBTQ-relaterade betänkanden (rapporter) i riksdagen januari-mars 2017.

Datumen handlar om när riksdagens utskott justerar (slutgiltigt fastställer) ett visst betänkande. Vill förtydliga att jag här på bloggen bara kommer kommentera en viss rapport och efterföljande riksdagsdebatt om det finns något som är nytt eller principiellt intressant.

Arbetsmarknadsutskottet.

Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid m.m. 16 februari.

Civilutskottet

Familjerätt. 2 mars.

Justitieutskottet

Straffrättsliga frågor. 30 mars.
Behandlar bl.a. motioner om hatbrottslagar.

Skatteutskottet.

Skatteförfarande och folkbokföring. 23 mars.
Behandlar bl.a. motioner om könsneutrala personnummer.

Socialförsäkringsutskottet.

Migration och asylpolitik. 28 mars.Uppdatering 1.

Borgerliga partier bör kunna samarbeta med sd - men bara i utskotten.

Jag är sedan länge argumenterat för att Alliansen inte bör bilda regering med, inte ha som formellt stödparti, budgetförhandla eller ha gemensamma presskonferenser med Sverigedemokraterna. Däremot kunna ha överläggning med alla partier i riksdagens utskott, även sd och v. Borgerliga partier bör aldrig kompromissa med sd när det gäller jämställdhet, HBTQ-rättigheter, EU-medlemskap, anti-rasism och andra centrala värderingar. Nu har Moderaterna anslutit sig till den policyn.

Men den här sammanställningen visar hur problematiskt det är om något borgerligt parti efter valet 2018 skulle få för sig att närma sig sd än mer. Jag utgår från att m inte planerar göra det ens om det blir en komplicerad politisk situation. Kräver sd mer för att stödja en borgerlig regering bör borgerliga partier hellre gå i opposition.

Jag är emot att fälla en regering och orsaka nyval ca ett år före ett ordinarie riksdagsval, en ny regering hinner i princip inte göra något konstruktivt före valet 2018.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar