fredag 13 januari 2017

Löfven är inte bättre på att leverera inom HBTQ-politiken än Reinfeldt.


S-mp-regeringen har publicerat en förteckning av de propositioner och skrivelser den planerar lämna första halvåret 2017. Tyvärr finns där inte med något som helst inom HBT-politiken.

För ett år sedan meddelade regeringen att den skulle lämna en proposition, Modernare adoptionsregler, september 2016. Just den månaden blev det ett nytt besked, regeringsförslaget skulle först januari 2017 lämnas till riksdagen. Och nu blir det en försening. Igen. S-mp-regeringen planerar lämna propositionen i juni i år. Förmodligen handlar det om att tillåta även sambopar (olik- och samkönade) att gemensamt få bli prövade som adoptivföräldrar, idag är det bara möjligt för gifta par och ensamstående. En reform som bör betecknas som "queer". Det börjar närmast bli en parodi med förseningarna från regeringen.

S-mp-regeringens senfärdighet är oacceptabel.

Förra sommaren hade bl.a. HBTQ-ansvariga miljöpartistiska ministern Alice Bah Kuhnke en debattartikel  om HBTQ-politiken. Från den.
.... Regeringen kommer under 2017 att lämna en proposition till riksdagen om att inkludera transpersoner i brottet hets mot folkgrupp och hatbrottslagstiftningen i övrigt, så att transpersoner äntligen får ett fullgott skydd i lagen. Sexuell läggning omfattas sedan tidigare av hets mot folkgrupp....
När det gäller grundlagsförändringar krävs det två riksdagsbeslut med val emellan. Utredningen föreslog dock att förutom ändring av lagen om hets emot folkgrupp bör reformerna införas 1 juli 2017. Så blir det alltså tyvärr inte.

En utredning tillsattes av förra borgerliga regeringen om nuvarande 18-årsgränsen för juridiska könsbyten ska behållas, sänkas eller avskaffas. Remissinstanser fick möjlighet att kommentera förslagen fram till augusti 2015. Vi kunde konstatera att ingen av remissinstanserna var emot att sänka åldersgränsen för juridiska könsbyten. Men trots att s-mp-regeringen haft möjlighet att "bereda" ett lagförslag nästan 1,5 år har inget hänt, den signalerar inte ens att det blir en proposition före sommaren. Senfärdigheten är oacceptabel. För det förtjänar s-mp-regeringen skarp kritik.

S-mp-regeringen inte bättre inom HBTQ-politiken än förra borgerliga regeringen.

Utredningen Olika vägar till föräldraskap lämnades till regeringen i början av 2016 och remissinstanserna kunde lämna kommentarer fram till juni samma år. Eftersom det är många olika reformer som föreslås är det väntat att regeringen inte planerar lämna någon proposition i vår, däremot bör den göra det senare i år.

Min bedömning är att om den tidigare borgerliga regeringen (där Kristdemokraterna var en del) stannat kvar även efter riksdagsvalet 2014 hade HBTQ-politiken i stort varit densamma. Som med nuvarande s-mp-regering alltså. Nuvarande socialdemokratiske statsministern Stefan Löfven (bilden) har visat att han inte är bättre att leverera inom HBTQ-politiken än hans företrädare moderaten Fredrik Reinfeldt.

S-mp-regeringen måste skärpa till sig. Om de inte gör det blir det bara fånigt om Röd-gröna vid Stockholm pride 2018 försöker "varna" HBTQ-personer för Alliansen eftersom Kristdemokraterna är en del av den. Kd ska kritiseras inom delar av HBTQ-politiken och det har jag ofta framfört. Men nu är det s och mp som har ansvaret.


Uppdatering 1.

S-kongressen i april behandlar HBTQ-relaterade motioner.

Socialdemokraterna håller sin nästa kongress 8-12 april i Göteborg (om inget dramatiskt händer inom partiet blir det också deras sista före riksdagsvalet 2018).  Det lär som vanligt bli en del HBTQ-relaterade motioner som ska behandlas. Handlingarna till kongressen publiceras förmodligen i början av mars vilket betyder att partistyrelsen senast i februari ska lämna kommentarer till motionerna.

S tvekar ännu om tre principiellt viktiga HBT-reformer. Att införa ett tredje juridiskt kön, att införa könsneutrala personnummer samt att i regeringsformen (en av grundlagarna) förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet. Om partiet skulle ta ställning för de tre reformerna hade det blivit en enighet hos Röd-gröna att genomföra dem. Vänsterpartiet, Miljöpartiet (och Feministiskt initiativ som har en viss möjlighet att 2018 bli riksdagsparti) har "perfect record" när det gäller HBT-reformer.

Men politik handlar som bekant även om att leverera. Och det är just där Röd-gröna har problem. Sakpolitiskt är Röd-gröna partier i medel något bättre än Allianspartierna men när det gäller att leverera är de två sidorna likvärdiga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar