fredag 5 juli 2013

Europarådet vill att Reinfeldt ska be om ursäkt.

Den här bloggposten blir en riktig sommarblandning, ett "Swedish smorgasbord" av HBTQ-relaterade nyheter. Om att den borgerliga regeringen startat en utredning om bl.a. surrogatmödraskap, Vänsterpartiets ordförande igår var först bland årets partiledare i Almedalen i Visby att ha med något HBT-relaterat i sitt tal, RFSL startat en kampanj om HBT-flyktingar och att hatbrotten mot bögar och lesbiska tycks minska. Men vi börjar med de skadeståndskrav som tvångssteriliserade (f.d) transsexuella lämnade in 24 juni. Från RFSL:s hemsida.
Idag inlämnades skadeståndskravet på staten för utförda tvångssteriliseringar på personer som velat ändra juridiskt kön. Bakom kravet står organisationerna RFSL, RFSL Ungdom, KIM, Transföreningen FPES och Diskrimineringsbyrån Uppsala som gemensamt arbetat för att nå ut till berörda personer med informationen om möjligheten att vara med och kräva skadestånd från staten. Idag finns 142 personer med i det skadeståndsanspråk som lämnats till JK. Samma organisationer har också har också begärt en gemensam uppvaktning av statsminister Fredrik Reinfeldt i saken, samt även tidigare tillskrivit socialminister Göran Hägglund i samma ärende. Om regeringen tar initiativ till en tillfällig lag som reglerar skadeståndet, eller fattar ett regeringsbeslut i frågan, kan detta vara ett alternativ till en rättslig process.
Borgerliga ledamöter i Europarådets parlament röstade för att bl.a. Sverige ska ge tvångssteriliserade en ursäkt och ekonomisk kompensation.
Rubriken till den här bloggposten är givetvis tillspetsad. Europarådet riktar sig i sitt beslut från slutet av juni om tvångssteriliseringar inte explicit till just Fredrik Reinfeldt men däremot indirekt.
Beslutet fattades under Europarådets parlamentariska församlings pågående session i Strasbourg i form av att en resolution, baserad på en rapport av den schweiziska ledamoten Liliane Maury Pasquier, antogs. I resolutionen deklareras: "Det förekommer ett litet, men signifikant, antal av både steriliseringar och kastreringar vilka faller under olika definitioner av att vara påtvingade. Dessa riktar sig huvudsakligen mot transpersoner, romska kvinnor och dömda sexualförbrytare. Inga påtvingade steriliseringar eller kastreringar kan legitimeras på något sätt under det 21:a århundradet - de måste upphöra". I resolutionen uppmanas medlemsländerna att se över lagar och regler för att säkerställa att ingen, under några omständigheter, kan tvingas bli steriliserad eller kastrerad. Vidare uppmanas medlemsländerna att utfärda officiella ursäkter och även ge viss ekonomisk kompensation till personer som blivit offer för påtvingad sterilisering eller kastrering.

Resolutionen antogs vid en omröstning den 26 juni med stöd av 48 ledamöter, mot 17 som röstade emot. Alla närvarande svenska ledamöter i Europarådets parlamentariska församling - Jonas Gunnarsson (S), Carina Ohlsson (S), Björn von Sydow (S), Mikael Cederbratt (M), Tina Acketoft (FP) och Kerstin Lundgren (C) - stödde resolutionen. Motståndare var främst konservativa och kristdemokratiska ledamöter från Grekland, Italien, Luxemburg, Moldavien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Turkiet och Ungern. Även två socialdemokratiska ledamöter, en från Frankrike och en från Tjeckien, samt Litauens ende närvarade ledamot, från den liberala gruppen, röstade emot.
Intressant är alltså att även borgerliga ledamöter i Europarådets parlamentariska församling röstade för att stater som tvångssteriliserat bl.a. transsexuella bör be om ursäkt för det och ge ekonomisk kompensation. De kanske ska ringa statsminister Fredrik Reinfeldt (m) och socialminister Göran Hägglund (kd) och tydliggöra vad de tycker.

Regeringen har beslutat att tillsätta utredning om surrogatmödraskap, inseminationer för ensamstående kvinnor och föräldrarättsliga aspekter efter avskaffat sterilitetskrav.

Från regeringens hemsida om vad utredningen exakt ska göra.

Den del av utredningen som handlar om ensamståendes möjligheten till insemination vid kliniker ska redovisas senast 14 maj 2014, övriga delar senast 24 juni 2015.

Vänsterpartiets ordförande kanske förste partiledaren att använda ordet hen i ett officiellt tal.

Jag har följt partiledarnas tal i Almedalen. Av de som hållt tal hittills är det bara en, Jonas Sjöstedt (v), som haft med något om HBT.
Rasism och hat mot kvinnor och hbt-personer hänger ofta ihop. Det är sådant som Sverigedemokraternas hejaklack på nätet vräker ur sig.
Jonas Sjöstedt är nog också den förste partiledaren som använt ordet hen i ett viktigt officiellt tal.
Det finns idag ett starkt grundlagsskydd för privategendom, det är bra. Ingen ska godtyckligt kunna fråntas det som rätteligen tillhör hen. Men inget motsvarande skydd finns för allmän egendom.
Miljöpartiet blev i maj i år första riksdagspartiet att få med ordet hen i sitt partiprogram men vad jag vet har ingen av partiets båda språkrör Gustav Fridolin eller Åsa Romson använt ordet i kongresstal etc. Fridolin gjorde det inte i sitt Almedalstal. I riksdagen har politiker från s, mp, c och v använt ordet hen i motioner (förslag) det senaste året.

RFSL och RFSL-Ungdom har startat kampanj om asylsökande HBTQ-personer.

Föreningarna har också i samband med kampanjen startat bloggen Skyddsvärd. RFSL intervjuar alla riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna om HBTQ-flyktingarna. Intervjuerna finns på föreningen hemsida (uppdateras för ett nytt parti varje dag resten av veckan).

Antalet anmälda hatbrott p.g.a. sexuell läggning minskar.

BRÅ (brottsförebyggande rådet) gör varje sommar en sammanställning av anmälda hatbrott föregående år. Och siffrorna för 2012 visar tecken på att antalet hatbrott mot homosexuella och bisexuella minskar. Från Qx.
Statistiken visar på att hatbrotten mit homo-, bi- och heteropersoner har minskat med 32 procent de senaste fem åren. de senaste fem åren – Antalet anmälningar under 2012 är i princip oförändrade sedan 2011 då 5 490 identifierade hatbrott anmäldes, säger Carina Djärv, utredare på Brå. Däremot har anmälningar med homofobiska motiv minskat under de senaste åren. Det kan tyda på en minskning av homofobiska hatbrott i samhället eftersom polisens satsningar borde ha lett till fler identifierade anmälningar, men samtidigt har acceptansen för homosexualitet ökat i samhället under senare år.
Det är glädjande att trenden nu verkar vara tydlig, antalet hatbrott mot bögar och lesbiska minskar. Teoretiskt skulle minskningen kunna bero på minskad anmälningsbenägenhet men jag har svårt att tro på den förklaringen, aldrig tidigare har så många kampanjer riktats emot att anmäla hatbrott som de senaste åren. Istället är nog förklaringen den som Carina Djärv gissar, att befolkningen generellt blivit homovänligare. Samtidigt så är givetvis varje hatbrott (oavsett mot vilken grupp) oacceptabelt och i alla år, även i år, är säkert mörkertalet betydande, d.v.s. folk som inte brytt sig om att anmäla. När det gäller transfoba hatbrott är de anmälda brotten så få att det blir svårt att ange trender, förmodligen är mörkertalet betydande även där. Kampen mot HBT-fientlighet måste fortsätta med kraft.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar