tisdag 19 februari 2013

Tips om motionsförslag till c-kongressen i höst.


Jag har ikväll mailat en del HBT-engagerade i Centerpartiet med tips om HBTQ-relaterade motioner (förslag) till deras ordinarie stämma (kongress) i september. (Det är på deras extrastämma i mars de ska behandla förslaget till nytt idéprogram).
Centerpartiet ska som bekant ha sin ordinarie stämma 19-22 september i höst. Sista motionsdag är 30 april. Vet inte om det är fri motionsrätt eller det bara får lämnas motioner om vissa delar av politiken. Oavsett vilket hoppas jag ni har möjlighet att lämna de här förslagen till förändringar av partiets politik. 

Jag har gått igenom Centerpartiets åsikter om centrala HBTQ-reformer.... Jag bedömer därmed att c idag är för alla principiellt viktiga HBT-reformer och är positiva till eller vill utreda de flesta queerreformer. När det gäller två queerreformer bedömer jag dock att c bör ändra sig. 

1. Att utreda om barn ska kunna få fler vårdnadshavare än två. 

Polyamorösa människor är folk som kan bli förälskade i flera personer åt gången och som ibland vill leva med flera i en relation. Den typen av människor finns i alla grupper oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, ålder etc även om de flesta aktivisterna i gruppen är yngre. Det folk i polyrörelsen ofta vill, de jag talat med, är att det startas en utredning om att tillåta att barn ska kunna få fler vårdnadshavare än två om en domstol bedömer det vara till barnets bästa. Det kan handla om ett bögpar och ett lesbiskt par som tillsammans skaffat barn men även folk i polyrelationer som vill ge barnet ökad juridisk trygghet. Det kan finnas juridiska komplikationer med en sådan reform men den är värd att utredas och jag hoppas folk i Centerpartiet lämnar motionsförslag om det. Ett land tillåter idag barn att få fler än två vårdnadshavare, Island. En utredning på Irland föreslog samma sak 2011, det har dock ännu inte genomförts. Mp och v är för att barn ska kunna få fler än två vårdnadshavare, s är för att utreda reformen. Hittills har tyvärr alla borgerliga partier varit negativa precis som sd. 

2. Att förutsättningslöst utreda om informationsplikten för hiv-positiva bör avskaffas. 

Centerpartiet är idag för att utreda informationsplikten för hiv-positiva. Det är bra. Men c är ännu principiellt för tvångslagen för hiv-positiva (att hiv-positiva måste berätta om sin hiv-status före sex även om de tillämpar säkrare sex, annars riskerar de efteråt att bli dömda till långa fängelsestraff) och vill främst utreda om straffnivåerna bör sänkas. Det bör dock komma till en förutsättningslös utredning av lagen. I Västeuropa är det bara Sverige och Norge som har den här typen av lagar. Det betyder givetvis inte att det måste vara fel men det är inte givet att ett demokratiskt land ska ha informationsplikt för hiv-positiva. I den borgerliga regeringen är Folkpartiet och Centerpartiet (med stöd av Socialdemokraterna) för att utreda om tvångslagen ska avskaffas (c är dock positiv till lagen tills en sådan utredning är klar) medan Moderaterna och Kristdemokraterna (med stöd av Sverigedemokraterna) hittills har blockerat varje initiativ i syfte att liberalisera policyn. Det är dags att fp och c tydligare offentligt argumenterar för en omprövning. V och mp är för att avskaffa informationsplikten. Till sist handlar det här om människosyn. Och för mig som liberal också om när staten ska reglera människors privata relationer. Det finns många saker som jag som liberal tycker är oetiska utan att de för den skull bör vara juridiskt straffbara. Vi har alla ett ansvar att bekämpa spridningen av hiv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar