onsdag 13 februari 2013

H och B men inte T i utrikesdeklaration.

Utrikesminister Carl Bildt (bilden) har idag i riksdagen presenterat den borgerliga regeringens utrikesdeklaration för 2013. Allas lika rättigheter oavsett bl.a. sexuell läggning var med i moderaten Bildts anförande, däremot inte könsidentitet. Allså H (homosexuella) och B (bisexuella men inte T (transpersoner).
Vi verkar för en jämställd värld. En värld där alla människors rättigheter respekteras, oavsett kön, hudfärg, tro eller sexuell läggning. En värld i vilken religions- och övertygelsefrihet råder alltid och överallt.
Socialdemokraterna har som oppositionsparti i flera år lämnat en alternativ typ av utrikesdeklaration. I år har de dock bytt formatet till en lista med olika saker. En av dem handlar om HBT-rättigheter.
Sätt press på länder som inför anti-HBT-lagar.

I många länder går utvecklingen på området i en negativ riktning. Lagförslag som begränsar homosexuellas rättigheter förs fram på flera håll. Övergrepp mot och diskriminering av personer på grund av sexuell läggning måste motarbetas. Ett sätt att påskynda en attitydförändring är att påbörja ett arbete kring en HBT-konvention inom FN:s ram.
Dags att svenska regeringen börjar få EU att bli positiv till HBT-konvention i FN

1997-2006 hade dåvarande socialdemokratiska regeringen homorättigheter med i två utrikesdeklarationer (2000 och 2004), nuvarande borgerliga regering HBT två gånger (2008 och 2012) och homorättigheter en gång, i år. Det har alltså slumpat sig så att tidigare har HBT eller delar av gruppen varit omnämnda vart fjärde år. Dessbättre behövde vi inte vänta till 2016 när det gäller sexuell läggning men synd att inte könsidentitet kom med.

Från den borgerliga regeringens utrikesdeklaration förra året.
Religions- och övertygelsefriheten är central i ett öppet samhälle. Det ökade våldet och diskrimineringen av personer som tillhör religiösa minoriteter inger oro och måste motverkas. Det gäller också övergrepp mot personer som tillhör etniska minoriteter och mot HBT-personer.
Socialdemokraterna argumenterar i sitt dokument för att det är dags att börja arbeta för en HBT-konvention i FN.  Idag är sju av åtta riksdagspartier för reformen i sak, bara Sverigedemokraterna tvekar ännu. Sveriges regering har dock vad jag inte tagit några konkreta initiativ ännu, förmodligen för att en sådan konvention inte skulle få majoritet idag. Men det är dags att regeringen, utrikesminister Carl Bildt och EU-minister Birgitta Ohlson (fp) börjar försöka samla EU för att så småningom lobba i FN för en HBT-konvention.


Uppdatering 1.

Kommentarer om HBT-rättigheter i Ryssland i riksdagsdebatt.

I riksdagens utrikespolitiska debatt i riksdagen var det tre politiker som i sina anförande kommenterade något om HBT eller delar av gruppen

Från Fredrik Malm (fp).
Utvecklingen i Ryssland inger oro. Det handlar såväl om lagar mot HBT-personer och andra människorättsövergrepp i Ryssland som om upprustning och en alltmer nationalistisk retorik.
Från Kerstin Lundgren (c).
Centerpartiet strävar till att Sveriges röst ska göra skillnad i ord och handling, vara en tydlig aktör för mänskliga rättigheter i internationell rätt och hållbar utveckling..... Det må gälla hbtq-personers rätt i till exempel Ryssland.
Från Ulrik Nilsson (m).
Jag kan läsa berättelser om övergrepp mot homosexuella eller titta på bilder från Förenade arabemiraten, där de slåss för sin frihet och sina demokratiska rättigheter.

Bara 15-20 % av svenska folket stödjer sd:s migrationspolitik när det gäller både flyktingar och arbetskraftsinvandrare.


Adam Cwejman och Andreas Johansson Heinö, båda från Timbro har idag en debattartikel i Svenska Dagbladet där de redovisar en ny opinionsmätning som visar att 77 % håller med om "människor utanför EU ska ha rätt att flytta till Sverige om de arbetar här och försörjer sig själva". Dock trixar de båda debattörerna när de hävdar att "bland alliansväljarna har regeringens migrationspolitik stöd av 82 procent." Migrationspolitik handlar, vilket de själva givetvis vet om, även om folk som söker sig hit för att försöka få asyl eller är anhöriginvandrare.

Där visar opinionsmätningar att stödet för nuvarande politik är betydligt lägre. Men SVT redovisar resultatet av en ny enkät om flyktingpolitiken där andelen som "tycker att Sverige tagit emot invandrare i alltför stor omfattning" är den lägsta sedan 1980-talet, 37 %. 9 % vill ha att fler ska få asyl medan 48 % tycker det är lagom idag.

Hade jag själv fått besvara de där frågorna hade min attityd varit att folk givetvis ska få flytta hit om de jobbar och försörjer sig själva och att nuvarande flyktingpolitik är "lagom" (generellt). Sd pekar ibland på viktiga problem relaterade till invandring och det vore bra om asylsökande spreds mer jämnt fördelar över EU vid akuta kriser som bl.a. Syrien. Men sd talar verkligen inte "för den tysta majoriteten av folket" som de låtsas om ibland. Det är bara 15-20 % som stödjer deras politik att både radikalt skärpa flyktingpolitiken och vara emot arbetskraftsinvandring.

2 kommentarer:

 1. Lycka till att få igenom detta i FN.
  Det FN där diktaturer och totalitära teokratier är i majoritet.

  Det är dags att de fria demokratierna startar en ny internationell organisation som har vissa grundläggande medlemskrav! FN får då degraderas till en organisation för allmänna diplomatiska relationer.

  SvaraRadera
 2. Hej Tar!

  Jag konstaterade i bloggposten att det inte är möjligt få stöd för en HBT-konvention idag men situationen förändras ganska snabbt internationellt.

  Juni 2011 röstades en HBT-resulotion igenom i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Från ILGA-Europes hemsida.

  http://www.ilga-europe.org/home/news/latest_news/un_resolution

  Today the United Nations' Human Rights Council adopted a resolution on Human Rights, Sexual Orientation and Gender Identity. This is the first of its kind....

  With 23 countries voting in favour, 19 countries against and 3 countries abstained, the UN resolution has been adopted in Geneva.

  This historic resolution, presented by South Africa, affirms the universality of human rights, and notes concern about acts of violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity. It requests the High Commissioner for Human Rights to prepare a study on violence and discrimination on these grounds, and calls for a panel discussion to be held at the Human Rights Council to discuss the findings of the study in a constructive and transparent manner, and to consider appropriate follow-up."

  Bengt

  SvaraRadera