fredag 22 februari 2013

HBT-kultur. Andra män maskulinitet, normskapande och jämställdhet.

I decennier har jämställdhetsforskningen fokuserat på kvinnors situation. Vilket givetvis är förståeligt delvis eftersom patriarkala strukturer inte lika ofta drabbar män som kvinnor. Först de senaste åren har den forskning som handlar om män blivit etablerad. Förra hösten startade den borgerliga regeringen utredningen Män och jämställdhet. Och i den här "trenden" om manlighet har även en bok getts ut, Andra män, maskulinitet, normskapande och jämställdhet (2012).

Jag ska väl först "varna" för att det här är en synnerligen akademisk bok. I flera av kapitlen hänvisas till Michel Foucault, bög, författare och filosof från Frankrike och som påverkat många andra när han var verksam på 1970- och 80-talet. Boken utgörs av diverse kapitel från olika författare. Ansvariga redaktörer för den är Lucas Gottzén, forskarassistent och lektor i socialt arbete vid Linköpings universitet och Rickard Jonsson, forskarassistent vid Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Om jag ska göra en invändning generellt är det att boken ibland blir för "politiskt korrekt". Det är maktanalyser hit och dit (inget fel i det i sig) men sällan problematiseras analyserna. I synnerhet gäller det problem som män betraktas som främst ansvariga för. Som våld i nära relationer. Ingen kommentar finns om att våld i nära relationer är lika vanligt bland lesbiska som bland bögar i samkönade relationer. Eller att det finns kvinnor som slår män precis som det finns män som slår kvinnor. En annan invändning är att det antyds att det skulle vara en "fördom" att folk med invandrarursprung skulle statistiskt oftare skulle begå brott än etniska svenskar, trots att det är sant.

Boken utmanar om funktionshindrades sexualitet.

Men att avfärda det här som en ängslig "PK-bok" vore orättvist. För det första är den intressant och faktiskt ganska lättsläst trots sitt akademiska språk. För det andra utmanar boken ibland också det som man kan betrakta som PK. Som när Don Kulick (känd för att bl.a. ha skrivit boken Queersverige) argumenterar för att även funktionshindrade bör ha berättigande (vilket inte är exakt detsamma som rättighet) till sexualitet. Han jämför situationen i Danmark (där det finns regler från deras socialdepartement om det) med Sverige där ämnet närmast är tabu. En viktig debatt. Linn Sandberg är kanske den som främst tillför något nytt i debatten, i sitt kapitel om äldre män. De hon intervjuat berättar om sin situation i ett land där äldre människors sexualitet (oavsett kön) ofta betraktas som något icke-prioriterat.

Kjerstin Andersson berättar om hur attityden är till pedofiler och våldtäktsmän i kriminella kretsar. Här finns även andra intressanta kapitel om sexualitet, etnicitet etc. Det jag dock saknar i boken är en akademisk definition om vem som är man. Transpersoner och könsidentitet är helt frånvarande i den. Trots det är det en bok jag rekommenderar för folk som är intresserade av debatten om manlighet, kön och könsroller.

Jag önskar mina bloggbesökare en trevlig helg.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar