torsdag 6 september 2012

Konservativ förvirring om genuspedagogik.


För några dagar sedan hade Petter Isosz, ordförande Liberala ungdomsförbundet Södermanland och Emma Eriksson, ledamot Moderat Skolungdom Södermanland en debattartikel i Svenska Dagbladet. De är för genuspedagogik i skolorna och argumenterar väl för det.
Vi kräver att jämställdhet och genuspedagogik i skolan ska vara centrala delar av Lärarlyftet och att kommunerna utreder hur skolorna tillämpar riktlinjer kring jämställdhet. Vi kräver även att rektorer deltar i obligatoriska kurser i att stärka jämställdhetsarbetet på deras skolor. Många som motsätter sig genuspedagogik hävdar att alla måste få rätt att vara vilka de är, även om de bekräftar normen. Det handlar dock inte om att begränsa barns frihet eller rätt till att vara vilka de är. Snarare det motsatta – friheten från att finna sig maktlöst instoppad i ett fack. Endast den som missförstått genuspedagogiken, eller rent utav inte vet någonting vad den erbjuder, kan hävda att man genom ett normkritiskt förhållningssätt gentemot barn försätter dem i ofrihet. Alla elever i Sverige ska få vara sig själva och inte låta deras utbildning och tillvaro i skolan begränsas av vilket kön de råkat födas till. 
Men det här budskapet är kontroversiellt, även inom Alliansen. Dels finns det en liberal falang bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet och deras respektive ungdomsförbund. Generellt är de positiva till jämställdhetsarbete och tillåtande av genuspedagik. Konservativa Kristdemokraterna och partiets ungdomsförbund är däremot kritiska till det senare. Kdu verkar ibland vara negativa till jämställdhetsarbete generellt. Artikeln av Zeth Arkö Gogman, ordförande Kdu Söder om söder, från igår på debattsiten Newsmill avslöjar en del förvirrade resonemang. Det börjar dock bra.
Visst är det så att det i regel är onödigt och t.o.m kontraproduktivt att utgå från vilka behov människor har genom att dela in dem i kollektiv.
Exakt.
Men att detta inte gäller relevanta generella fysiska och psykiska skillnader borde väl vara uppenbart för de flesta? Det är ingen social konstruktion som gjort att man exempelvis skiljer på herr- och damidrott. Det handlar om relevanta fysiska och psykiska skillnader som gör att fysiskt tränade och välpresterande kvinnor inte har samma styrka eller uthållighet som sina manliga kollegor.
Ska svarta elever sjunga soul och vita elever hårdrock?

Att jämföra vanliga idrottslektioner med idrottstävlingar blir bara absurt. Faktum är ju att de flesta idrottslektioner inte handlar om att tävla utan om kondition, utveckla motoriska egenskaper etc. Varför ska då en fotbollsintresserad tjej nästan aldrig få chans att spela fotboll medan hennes killkompis som är helt ointresserad av fotboll betydligt oftare måste spela göra det eftersom han är i killgruppen. Det är just det som är problemet med kollektivism. Samma sak gäller vice verca för en kille som gillar graciös gymnastik respektive en tjej som är helt ointresserad av det. Se individen, se människan.
Alltför ofta ser vi hur företrädare från både socialistiskt och borgerligt håll hellre klamrar sig fast vid sina konstruktioner om hur verkligheten är och ska vara, snarare än utgår från den verklighet vi faktiskt lever i.
Verkligheten vi lever i är att vi främst är människor med individuella egenskaper. Men kdu kanske tycker skolor ska dela in elever på musiklektionerna efter hudfärg, svarta ska samlas i en grupp och sjunga soul oavsett om de gillar musiken eller inte eftersom svarta är överrepresenterade inom genren i musikbranschen. Och att vita ska sjunga rocklåtar även om de inte gillar det av samma orsak. Det är samma sak igen, det är fel att bunta ihop grupper efter statistiska skillnader. Statistik betyder inte att varje människa är "typisk" för sin grupp. Nästan alla fattar det, förutom tydligen kdu.
Att sedan kompisgäng av killar eller tjejer samlas kring vissa gemensamma nämnare, som dans eller musik, är inte mer ett exempel på förtryck än att den lokala schackklubben samlas kring just schackspelande.
Vill kdu avskaffa omnämnande av värderingar i läroplanen för skolorna?

Vad kompisgäng gör på sin fritid är det ingen som överhuvudtaget krävt några lagar eller regler om. Försök inte blanda bort korten genom att låtsas något annat. Men ofta samlas ju både killar och tjejer för ett visst fritidsintresse även om ett av könen är vanligast, här argumenterar du alltså själv emot ditt vurmande för könssegregation som du har i övriga artikeln.
Vi ska inte betala ideologiskt betingade smakpoliser i skolan med skattemedel. Vi ska inte ha politisk indoktrinering i den svenska skolan.
Så du är alltså emot att det står i läroplanen att skolan ska jobba för varje människas unika värde, solidaritet med svaga, jämställdhet, mot diskriminering etc. Jag som trodde ni kristdemokrater annars tjatade om hur viktigt det är med värderingar - även i skolan. Och inte ensidig värdeneutralitet. För att jobba mot traditionella könsroller, att killar och tjejer förväntas bete sig på ett visst vis trots att de egentligen inte vill det är givetvis en värdering. Smakpolis är däremot att godtyckligt göra som du vill Zeth, bunta ihop alla killar i en grupp och alla tjejer i en annan och strunta i vilken grupp de själva helst vill tillhöra.
När skattepengar börjar användas för att tvinga på skolelever radikala idékonstruktioner, som dessutom ofta visat sig vara felaktiga, är vi inne på en farlig väg som leder bort från den västerländska demokratins fundament.
Radikala idékonstruktioner som att folk ska bedömas som individer främst, att samkönade relationer är lika rätt som olikkönade relationer, att motverka förväntade förlegade könsroller för elever, att respektera att transpersoner finns, att jobba emot attityder om att "muslimska tjejer måste inte vara med på gymnastiken eftersom det inte är möjligt med deras kultur", att förkasta argumentation om att det inte är lika viktigt att romska barn går i skolan i nio år eftersom "det inte är deras kultur", att skolor ska vara anpassade så att funktionshindrade elever kan delta så långt som möjligt på samma villkor som andra. Hu så hemskt med sådan radikalitet. :-)

Kdu gillar statligt förmynderi - om det är konservativt.

Vi kan ju också till sist konstatera att kdu är emot nuvarande könsneutrala namnlag för vuxna och inte orkar vara för att avskaffa tvångssteriliseringar av transsexuella som vill byta kön juridiskt. Kdu är emot att samkönade par ska få möjlighet till adoptioner och inseminationer på samma villkor som olikkönade par. Trots att all forskning visar att barn i homofamiljer mår lika bra som andra barn. De unga kristdemokraterna är också negativa till nuvarande könsneutrala äktenskapslag. Samtliga dessa reformer har en sak gemensamt, de minskar statens detaljregleringar och ökar individers frihet.

Men kdu har inga som helst problem med konservativt förmynderi. Tvärtom är de för det.

Bilden till den här bloggposten är från Rädda Barnens Ungdomsförbund och deras kampanj Normkritisk skola, nu!/>U


Uppdatering 1.

Om barn "inte ska hindras få göra vad de vill" varför är då Kdu emot en könsneutral namnlag för tonåringar?

Även Sara Skytteldal och Jenny Weimers, förste vice ordförande respektive jämställdhetspolitiske talesperson i Kdu, argumenterar emot genusvetenskap i en debattreplik i Svenska Dagbladet.

Deras argumentation må vara något mer sofistikerad än den från Zeth Arkö Gogman men okunskapen är tydligen densamma.
Genuspedagoger tycks nästan besatta kring att kategorisera vilket kön barnen har och agera endast utifrån detta, snarare än utifrån barnens egna preferenser.
Barnens egna preferenser? Som försvar för könsseparerade idrottslektioner? Svart förvandlas till vitt i argumenationen. Poängen är ju just att barnens preferenser struntas det i vid könsseparerade lektioner, det är deras kön som det fokuseras på.
Visst finns det olika typer av genuspedagogik, men den röda tråden för samtliga teorier är tydliga ideologiska ansatser och en brist på vetenskaplig förankring.
Det här hävdar alltså representanter för det parti, Kristdemokraterna, som i decennier engagerat sig för att "kristen etik" ska påverka samhället och skolan. Det om något är tydliga ideologiska ansatser utan brist på vetenskaplig förankring. Inte ens kristna är ense om hur man ska tolka vad kristen etik är. Att pojkar och flickor ofta bedöms olika efter vilket kön de har finns det visst då forskning om. Men Kdu är inte intresserade av den. Även många lärare, föräldrar och elever kan vittna om problemet. Men de kanske inte tillhör "verklighetens folk".
Skolan ska inte vara ett slagfält för trendpolitik.
Känns det där igen? Förr kallade kd homosexualitet för "en trend". Även när det skulle med i skoldokument att elever ska få saklig information om homosexualitet och ge stöd åt homosexuella elever protesterade Kristdemokraterna för några decennier sedan. Det kunde få "elever med vacklande könsidentitet" (sic!) att bli homosexuella (deras sammanblandning mellan sexuell läggning och könsidentitet var avslöjande)
När det bevisligen förekommer kompensatorisk genuspedagogik på våra lands skolor där barn hindras från att göra de val de själva vill och betraktas som allt utom en individ.
Barn ska få göra vad de själva vill på förskolor och skolor. Hade någon vänsterdebattör hävdat det hade de, med rätta, blivit kallade flummare av bl.a. Kdu. Nu tycker ju säkert inte Kdu att skolor ska servera pizza två dagar varje veckan om barnen vill det. De tycker säkert inte att förskolebarn ska få göra egna utflykter utan personal eller skrika rasistiska saker till varann. Det är bara när det gäller barns rätt att få följa konservativa könsroller som Kdu blir "frihetsengagerade". Visst ska barnen få göra det men förskolor och skolor ska kunna visa på alternativ och arrangera gemensamma pedagogiska lekar för både pojkar och flickor. Och om vuxna inte ska hindra barn "att få göra vad de vill" hur kan då Kdu var emot att 12-17-åringar (med vårdnadshavares godkännande) ska få välja könskonträra namn (sådana som är typiska för det motsatta än barnets biologiska kön)?

Hyckleri igen från Kdu.

8 kommentarer:

 1. KDUs kommentarer kring detta låter exakt som vilken lågt kunnig inom genusvetenskap gör i mina ögon. Har debatterat och försvarat genus på oräkneliga sajter och forum, och de "bästa" argumentet de kan komma med är att "jag har inte haft genus i skolan, och jag är ju perfekt så varför skall vi ha det nu?". Notera att jag har fräscht till argumentationen då den tenderar till att innehålla en stor mängd svärord.

  Jag kan vända på det argumentet och säga så här: hade jag haft genusteori i skolan så hade jag inte haft de problem jag har idag eller de som jag redan har besegrat.

  Anser ännu att KD bör avlägsnas från riksdagen...
  Annars en väl skriven post Bengt.

  SvaraRadera
 2. Hej Nathaniel!

  Tack.

  Det som är värt att notera är att de som är emot genuspedagogik ofta tar fram de mest extrema anhängarna av teorin. Visst finns det galna människor bland radikalfeminister och genusvetare precis som inom andra grupper. Men genuspedagogik handlar främst att betrakta barn och unga som individer. Och att det inte räcker att lagar ska vara lika för pojkar och flickor, män och kvinnor. Eller regler i skolorna. Utan att vi måste bli medvetna om att vi alla i ett heteronormativt samhälle ibland omedvetet har könsstereotypa förväntningar. Inte för att vi menar illa utan att därför att vi inte är opåverkade av vår kultur och omgivning. Och genuspedagogik handlar om att sprida kunskap om det och göra folk medvetna.

  Genuspedagogik handlar inte om att lärare ska kalla elever för hen, det där är bara en metod bland flera att välja mellan. Själv använder jag bara hen för de som uttryckligen vill bli kallade det. Inte heller handlar genuspedagogik om förnekande av att det finns statistiska biologiska skillnader mellan könen, jag är själv säker på att det finns det. Däremot att skillnader mellan individer inom könen ofta är större än skillnader mellan könen.

  Jag tycker det finns en sympatisk falang inom kd men de utgör ännu bara ca 40 % av partiet. På sikt måste partiet välja, de måste inte bli liberaler, men deras konservatism bör bli inkluderande. Kd skulle kunna bli ett parti som är för att samkönade par ska ha samma rätt att ingå äktenskap, adoptera och (för lesbiska)bli inseminerade som olikkönade par men vara ett parti som problematiserar queerteorier, värnar stabila relationer oavsett homo eller hetero. Utvecklas de inte i den riktningen de närmaste åren bör m, fp och c allvarligt fundera på om de inte ska avbryta samarbetet. Men jag fattar ju att de idag behöver kd:s röster. Å andra sidan kan mycket hända inom partipolitiken. S och mp är andra partier som delvis är liberala. Det är möjligt det så småningom blir nya konstellationer när det ska bildas regering. Två partier, sd och v, betraktar jag som direkt oliberala.

  Bengt

  SvaraRadera
 3. Den genusvetenskapliga sociologin bygger till mycket stor del på vidareutveckling av Marxs, Althussers och Gramscis teorier. Att Held, som i alla fall påstår sig vara liberal, tycker det är lämpligt med ”pedagoger” skolade i socialistisk tänkande är ju kanske lite förvånande. Frågan är om han hade varit lika okritisk till följande krav och resonemang?
  ”Vi kräver att jämnlikhet och marxistisk pedagogik i skolan ska vara centrala delar av Lärarlyftet och att kommunerna utreder hur skolorna tillämpar riktlinjer kring jämnlikhet. Vi kräver även att rektorer deltar i obligatoriska kurser i att stärka jämnlikhetsarbetet på deras skolor. Många som motsätter sig marxistisk pedagogik hävdar att alla måste få rätt att vara vilka de är, även om de bekräftar klasstillhörigheten. Det handlar dock inte om att begränsa barns frihet eller rätt till att vara vilka de är. Snarare det motsatta – friheten från att finna sig maktlöst instoppad i en klass. Endast den som missförstått den marxistiska pedagogiken, eller rent utav inte vet någonting vad den erbjuder, kan hävda att man genom ett kritiskt förhållningssätt till borgerliga normer gentemot barn försätter dem i ofrihet. Alla elever i Sverige ska få vara sig själva och inte låta deras utbildning och tillvaro i skolan begränsas av vilken klass de råkat födas till.”

  SvaraRadera
 4. Roger

  Det är fascinerande att liberala reformer igen och igen kallas marxistiska av konservativa debattörer. Samma argument användes i äktenskapsdebatten för några år sedan. En debattör hävdade att en könsneutral äktenskapslag var kommunism och hämtade inspiration från Lenin (sic). Visserligen avkriminaliserade kommunistregimen samkönade relation (men återinförde förbud och förföljelse 1934, en av få bra saker som despoten Lenin gjorde. Man han och övriga i ledningen för Sovjet betraktade homosexualitet som en sjukdom och var definitivt inte för homoäktenskap. Inget marxistiskt land har någonsin infört någon HBT-vänlig lag eller tillåtit fria HBT-föreningar.

  Samma sak med jämställdhet. De första feministerna var liberaler i slutet av 1700-talet. Marx var visserligen kritisk mot hyllandet av familjen men han ingen feminist och för genuspedagogik. Tvärtom har kommunister ofta betraktat klass gå före kön, sexuell läggning, etnicitet etc. Mansdominansen bland politiker i marxistiskt styrda länder har varit kompakt, oftast tydligare än i västdemokratier. Dock har kommunistpartier i Västeuropa jobbat för jämställdhetsreformer men det har liberala, socialdemokratiska och senare gröna partier också gjort.

  Din jämförelse mellan kön och klass haltar. Som liberal är jag för lika möjlighet och inte lika resultat. Du väljer inte ditt kön (förutom de gör juridiska könsbyten), din sexuella läggning, din etnicitet, dina eventuella funktionshinder etc. Därför ska ojämlikhet inom de områden motverkas.

  Ekonomiska och sociala skillnader beror däremot delvis på ambitionsnivå, viljan till hårt arbete etc. hos människor och är naturliga i en fri ekonomi. Dock bör det finnas en politik som omfördelar för att hålla ihop ett land socialt och ge pengar till vård, skola, omsorg etc.

  En grupp som dock aldrig väljer sin ekonomiska status är barn, därför är de flesta liberaler för att utbildning, vård etc i princip ska vara avgiftsfri för barn. Även det handlar om lika möjligheter.

  Och notera att alla riksdagspartier, förutom kd och sd, är positiva till att tillåta förskolor och skolor bedriva genuspedagogik.

  Men dina absurda försök till "guilt by association" kan man kallar Sverigedemokraterna för att vara påverkade av kommunism eftersom sd precis som alla kommunistpartier i EU sedan decennier vill det egna landet ska lämna unionen.

  Bengt  SvaraRadera
 5. Bengt,

  Vad jag sa var att genusvetenskap till mycket stora delar bygger på vidareutveckling marxistiska teorier, inte att Marx själv skulle ha varit någon genusteoretiker eller feminist! Denna vidareutveckling skedde bl.a. i den marxistiska Frankfurtskolan där man, i stora drag, använde klassanalys, och Freuds teorier, på etnicitet, kön, sexuell läggning, handikapp mm. Det är ett faktum och inget jag ”hittat på” för att misstänkliggöra meningsmotståndare, du kan ju själv kolla upp vilka teorier genusvetenskapen bygger på …

  Dessa teorier fick dock, mycket riktigt, litet genomslag i de realsocialitiska staterna och avvisades även av mer renläriga marxistiska partier. Men de fick desto större genomslag i västvärlden och har t.ex. i Sverige i det närmaste kommit att utgör en överideologi och har t.o.m. upphöjts till en vetenskap (ungefär som Marxism-leninism faktiskt sågs som en vetenskap i de forna realsocialitiska staterna)!

  Sen födds man ju in i en ”klass”, precis som man födds med ett kön eller sexuell läggning (om man nu ens skall prata om att barn har en sexuell läggning) så min jämförelse tycker jag är högst relevant. Sen handlade inte förslaget om att förändra lagstiftiningen eller omfördela resurser, vilket hade varit en sak. Det handlade om att staten genom ”pedagoger”, skolade i socialistiska teorier, skall fostra barn till ”genusmedvetande” människor. Min invändning handlar inte så mycket om genuspedagogiken i sig utan om att jag anser att det faktiskt inte är statens uppgift att bedriva ideologisk skolning av barn, oavsett hur vällovligt syftet man än säger sig ha.

  Jag är en varm anhängare av att förskolor och skolor skall få bedriva genuspedagogik och att de föräldrar som så önskar skall kunna skicka sina barn dit. Men till skillnad mot Petter Isosz, Emma Eriksson och Bengt Held (?) är jag en LIKA varm anhängare av att de föräldrar som så önskar skall slippa skicka sina barn till förskolor/skolor som bedriver denna typ av pedagogik!

  SvaraRadera
 6. Roger

  Återigen är det guilt by association. Vissa marxister menar man ska ifrågasätta samhällets strukturer, det vill också människor som är för genusvetenskap. Alltså är folk som är positiva till genuspedagogik marxister. Fattar du inte hur dum en sådan analys blir. Att ifrågasätta strukturer kan folk från höger och vänster göra. Sedan varierar det vilka strukturer som ska ifrågasättas. Socialister vill även ifrågasätta kapitalistiska strukturer medan vi liberaler är för (en reglerad) kapitalism.

  Sedan menar du tydligen det är lika svårt att byta yrke och "klass" som det är att byta etnicitet, sexuell läggning och kön. Det är svårt att ta dig på allvar.

  "Men till skillnad mot Petter Isosz, Emma Eriksson och Bengt Held (?) är jag en LIKA varm anhängare av att de föräldrar som så önskar skall slippa skicka sina barn till förskolor/skolor som bedriver denna typ av pedagogik!"

  Var hittar du att jag föreslagit det ska vara obligatorisk? Jag har hela tiden lyft fram att jag likt m, fp och c bland regeringspartierna är positiv till att TILLÅTA genuspedagogik på förskolor och skolor.

  Jag är antikommunist vilket jag igen och igen förtydligat här på bloggen.

  Bengt

  SvaraRadera
 7. Bengt

  Vad jag hävdade var att ”genusvetenskap” till mycket stora delar bygger på verk av marxister som vidareutvecklat marxistiska teorier, förnekar du detta faktum? Jag däremot aldrig hävdat att man nödvändigtvis måste vara marxist för att stödja dessa teorier (och det finns ju även renläriga marxister som helt avvisar dem).

  Visst kan vuxna byta yrke och ”klass”, men nu handlade detta om barn och de kan knappast göra det utan de födds in i sina föräldrars ”klass”.

  I alla fall jag tolkar artikeln i SvD som att Petter Isosz och Emma Eriksson kräver att staten skall se till att alla skolor bedriver genuspedagogik annars bryter man mot läroplanen. Nu finns det ju eller absolut inget förbud mot att bedriva genuspedagogik, och det görs även på ett antal förskolor, så det är knappast det saken handlar om …

  SvaraRadera
 8. Vilka länkar kan du visa på där marxister utvecklat genusvetenskap? Även om det vore sant till betydande del, är det guilt by association. Eftersom det främst är främlingsfientliga partier som bedriver kritik mot mångkultur är även andra folk som är kritiska mångkultur egentligen främlingsfientliga enligt samma resonemang.

  Din jämförelse handlade om att barn i skolan ska lära sig att ekonomiska skillnader är fel, även när de blir vuxna. Och det håller jag inte med. Det är en annan sak med kön som är något du är som människa och har svårt att byta. Men jag får känslan att vår debatt börjar gå på rundgång och vi framfört våra argument och kanske kan enas om att vi är oense.

  Bengt

  SvaraRadera