tisdag 18 september 2012

Alla riksdagspartier har problem med heteronormativitet.


 

Igår skickade jag förslag om HBTQ-relaterade motioner till en del HBT-engagerade riksdagsledamöter. Idag tisdagen 18 september börjar allmänna motionstiden för dem (de får lämna förslag om vad de vill) och det håller på två veckor framåt.

Ikväll har jag sänt ett nytt mail till en del riksdagsledamöter.


Till HBT-engagerade politiker i s, m, mp, fp, c och v.

Hej igen! Hoppas ni haft det trevligt när ni var med vid riksmötets öppnande. Ordföranden för tre HBT-politiska föreningar har idag en ny debattartikel på siten QX. Fredrik Saweståhl (Öppna moderater), Christoffer Jönsson (HBT-liberaler) och Anders Selin (Öppna moderater).


Säkert skulle även HBT-engagerade från mp, c och v hålla med. Internationellt sett har Sverige ett synnerligen HBT-vänligt parlament generellt. Moderaterna har ännu en hemläxa att göra när det gäller några HBT-reformer, Socialdemokraterna är ännu inte för att transpersoner ska få skydd av regeringsformens diskrimineringsförbud (när alla andra motsvarande grupper redan har det) men i allt väsentligt är sex av riksdagens åtta partier tydligt HBT-vänliga. När det gäller HBT-politikern bråkar ni idag främst om detaljer (som är nog så viktiga ibland) och hur snabbt saker ska genomföras, inte om färdriktningen.

Igår fick ni tips av mig på ämnen för HBT-motioner. Ni kanske tycker jag var snäll. Men om jag ska vara ärlig gjorde jag det inte främst för er skull, jag gjorde det för att varje HBTQ-motion, varje initiativ, debattartikel etc för oss närmare ett icke-diskriminerande och icke-heteronormativt samhälle. Men jag vill också att ni ska veta att det 2012 inte är möjligt att skylla alla problem på Göran Hägglund och kd (även om han och partiet ibland förtjänar skarp kritik inom HBT-politiken). Inte heller kan ni skylla homofobi och transfobi bara på kd och sd (även om partierna ska granskas och jag kommer göra det tydligt). Jag ska ge några exempel.

1. Lagen som förbjuder sexköp. RFSL är emot den. Debatten är extremt heteronormativ där folk från era partier kallar den för en lag "mot mäns köp av kvinnokroppar". För det första, och det borde ni fatta själv utan att jag ska förklara det för er, handlar det om köp av en sexuell tjänst, inte att få göra vad man vill med en kropp. Har ni föreställningen att man "köper en kropp" hoppas jag att folk från Olof Lavesson (m) till Josefin Brink (v) aldrig någonsin köper en sexuell tjänst av någon när de är i något annat land. Ni skulle kunna sluta som styckmördare. För det andra kan man jämföra debatten i bl.a. Tyskland där det är socialister, gröna, liberaler och feminister som genomdrivit att män och kvinnor fritt ska få sälja sex medan kristdemokraterna varit emot, ofta med samma argument som politiker från m till v i Sverige.

2. Våld i nära relationer. Politiker från m till v har som ett mantra rabblat "mäns våld mot kvinnor" senaste åren. Med argumentet att män är tydligt överrepresenterade när det gäller förövare. Någon statistik finns det dock inte i Sverige, bara polisanmälningar vilket ofta inte ger en rättvisande bild. För det första är det skamligaste en man som blir slagen av sin flickvän. Ni kan gissa vilket bemötande han får på en polisstation. Även samkönat relationsvåld har ofta varit osynliggjort men där har debatten startat. Det finns en tendens inom Alliansen att börja kalla det könsneutralt "våld i nära relationer". Att folk främst från v (detta ofta heteronormativa parti i den här typen av debatter) men även folk från s och mp protesterar är skamligt. Och även i borgerliga partier är det folk som tror att feminism handlar om att osynliggöra att även kvinnor, precis som män, slår och även män, precis som kvinnor, är offer. Lagar och policys ska vara könsneutrala.

3. Porrdebatten. Här har de flesta partier sansat till sig. Men Vänsterpartiet, igen, kallar porr för "utnyttjande av kvinnor" trots att bögporren står för en betydande del av marknaden. Om syftet med porr och prostitution är att förtrycka kvinnor främst eller att det har patriarkala orsaker främst och bara hur förklarar ni då att andelen homosexuella män som köpt sex och/eller kollat porr tycks vara på samma nivå eller högre än bland heterosexuella män. Och att även en del kvinnor köper sex och närmare hälften kollar porr precis som en betydande majoritet av män. Även bland er riksdagsledamöter. Även om ni aldrig skulle erkänna det är mitt tips att 80 % av er som får det här mailet kollat porr senaste året för att bli sexuellt upphetsade. Jag kräver inte att ni offentligt ska berätta det, men ni kan i alla fall sluta att kritisera porr om ni själv gillar det.

4. Alla muslimska samfund är homofientliga. Inget muslimskt samfund är homovänligt. Ingen av er har vad jag vet kunnat ärligt skriva det på era bloggar eller i interpellationsdebatter. När jag frågar om ni känner till något muslimskt homovänligt samfund (skaffa dig kunskap om vad ett samfund är, det är inte samma sak som förening) så har ni inte kunnat ge något exempel. För ni vet hur det fungerar i svensk politik. I andra länder har man en friare debatt. De flesta av er kritiserar, med viss rätt, Danmark får att ha gått för långt i fokusering på problemet. Men skulle svenska riksdagsledamöter vara bättre? Ni låtsas att ni avstår från att kritisera homofientliga muslimska samfund (alla av dem är homofoba) för att ni inte vill blanda er med sd. Men det verkliga skälet är att ni fegt tiger för att ni är rädda att bli kallade islamofober som lesbiska muslimen Manji argumenterade i en artikel på Qx. Ni offrar muslimska HBT-personer för att fegt rädda er egen heder. Så gör inte HBT-engagerade i de flesta andra länder, där talar de fritt om både kristen och muslimsk homofientlighet.

Det här var bara några exempel. Mitt löfte (det är inget politikerlöfte, utan ett riktigt löfte) är att granska och "jaga" er än tydligare när det gäller bl.a. de här punkterna fram till 2014. Ni är inga offer, ni är riksdagsledamöter och ska granskas. Det kallas demokrati. Tro inte att era sex partier nu kan slå sig till ro eftersom ni fått en bra HBT-politik. Heteronormativiteten finns inom s, m, mp, fp, c och v närhelst ni gör något utspel utanför Prideevenemang. Det är ert ansvar att i gruppmöten, styrelsemöten, torgmöten etc etc bekämpa den. Visst ska islamofobi bekämpas, visst ska patriarkala strukturer avslöjas men aldrig på bekostnad av att folk fegt tiger om muslimsk homofientlighet eller accepterar felaktiga floskler om att prostitution och porr är detsamma som kvinnoförtryck. Eller låtsas att våld nästan bara förekommer i olikkönade relationer där en man slår en kvinna. Basta.


Uppdatering 1.

Islamisterna har ansvaret för våldet - inga andra.

Flera tidningar berättar att franska tidningen Charlie Hebdo ska publicera nya satiriska Muhammedteckningar. Från Dagen.
– Vi gör karikatyrer av alla, varje vecka, men när vi gör det med profeten så kallas det för provokation, sade chefredaktören Stephane Charbonnier i fransk tv i går.
Exakt. Tidningar som gör karikatyrer av andra religioner bör fortsätta göra det även av islam. Vissa muslimer får faktiskt lära sig att hantera det utan våld precis som kristna, judar och andra redan gjort. Det är patetiskt att hävda att några som gör satir av Muhammed har något som helst ansvar för våld och kravaller. Ansvaret har bara islamisterna som beter sig illa åt.


Uppdatering 2.

Från Svenska Dagbladet om att FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon har en egen definition av yttrandefrihet.
Yttrandefriheten är en omistlig rättighet, säger Ban vidare, men lägger till att den ska garanteras och skyddas när den används för allmän rättvisa och ett allmänt syfte. - När vissa människor använder yttrandefriheten för att provocera eller förödmjuka andras värderingar och tro, då kan den inte skyddas på samma sätt, sade generalsekreteraren enligt AFP.
FN:s generalsekreterare skymfar alla som i århundraden kämpat för yttrandefrihet. Att den bara skulle gälla för "allmän rättvisa" är så absurt att det skulle kunnat vara hämtat från ett 1 april-skämt. Yttrandefrihet som inte kan provocera någon är inte värd sitt namn.


Uppdatering 3.

Debatten om yttrandefrihet finns givetvis även i USA, ett av få västländer som inte har någon lag om hets mot folkgrupp. Det är en sak. Men att en domstol nu tvingat ett transportföretag att ha antimuslimska-antiarabiska annonser med hänsyn till yttrandefriheten är faktiskt absurt. Från Dagens Nyheter.
Med hänvisningar till den grundlagsstadgade yttrandefriheten har den federala domstolen i New York slagit fast att den lokala transportmyndigheten gjorde fel när den stoppade annonsen. Stoppet försvarades med en policy om förnedrande budskap riktade mot bland annat religion.... Annonsens originaltext på engelska lyder ”In any war between the civilised man and the savage, support the civilised man. Support Israel. Defeat Jihad.”
Problemet med den annonsen är att den inte bara satiriserar eller kritiserar islam utan antyder att muslimer generellt är "vildar" och "ociviliserade". En sådan annons har passerat gränsen för vad transportmyndighetsansvariga bör tillåta. Eller rättare, de måste tillåtas ha rätten att vägra publicera annonsen. Yttrandefrihet betyder inte att du har rätt få publicerat vad som helst i vilket forum som helst. För den federala domstolen i New York kan väl inte mena att Republikanernas kampanjhögkvarter i staden måste tillåta Obama att köpa annonsplats i deras tidningar? Inga jämförelser i övrigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar