torsdag 26 september 2019

HBTQ-kultur. Smuts, skam, status - Thomas Kazen.


Från Smuts, skam och status (2018) av Thomas Kazen.
.... Västerlandet har en historia av förtryck och förtal av homosexuella som bygger på en blandning av religiösa och kulturella föreställningar. Men de bibliska texter som fördömer samkönade sexuella handlingar är få och knappast begripliga utan grundläggande kunskap om antika samhällsmönster och föreställningar. I Smuts, skam, status. Perspektiv på samkönad sexualitet i Bibeln och antiken granskas ett urval texter från Främre Orienten, Grekland och Rom utifrån tre tolkningsparadigm: renhetorenhet, makt och underordning, samt heder och skam. Thomas Kazen, professor i bibelvetenskap vid Teologiska högskolan Stockholm, visar hur en bakomliggande hierarkisk och hedersrelaterad grundsyn kan göra texterna mer begripliga. Han reflekterar också över de stora skillnader och likheter mellan antika och moderna värderingar, som kan anas här.... 
Rom, Aten och Jerusalem har - på gott och ont - varit ursprunget till västlig kultur. Förstår man var väst varit blir det enklare att förstå var framtiden är. Det är negativt att Skolverket beslutat att stryka antiken från historieundervisningen. Thomas Kazen ber i inledningskapitlet närmast om ursäkt för en del formuleringar i boken. Men han redovisar hur resonemangen var generellt i antiken. Det handlar inte om att ursäkta utan om att förklara. För just Rom och Aten var ambivalenta till samkönade relationer före de blev kristnade.

Debatten om samkönade relationer påverkar ännu en del människor.

Jesus i Jerusalem, han har säkert funnits som historisk person även om man kan resonera om han var Guds son eller inte, nämnde inte något negativt om samkönade relationer trots att han i övrigt ofta refererade till det som av kristna kallas Gamla testamentet och dess "förbud". Och den där tolknings-debatten har funnits i judisk-kristen etik sedan dess.

Attityden förvärrades på Medeltiden (fram till dess handlade det om att folk i samkönade relationer skulle bekännna sina "synder" inför den katolske prästen, men därefter började människor brännas på bål). Attityden förbättrades sakta på 1800-talet. Svenska kyrkan har tagit ställning precis som en del svenska frikyrkoförsamlingar. Många judiska samfund är homovänliga. Gott så. Men debatten förs ännu om den judisk-kristna etiken. Och det påverkar individer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar