tisdag 23 juni 2015

Sd tvingas balansera mellan nya HBT-vänliga och gamla HBT-fientliga sympatisörer.Sverigedemokraterna får fler sympatisörer. Resultaten spretar i olika mätningar - 15 % till 22 % - men som vanligt gäller att de som ger högst siffror förmodligen är de som är närmast verkligheten just för sd, det visar erfarenheten sedan tidigare val. Sd skulle förmodligen få ca 20 % om det hölls riksdagsval idag. 

Statistiken för min blogg avslöjar att antalet människor som söker information om gamla sd-relaterade bloggposter ökat betydligt senaste veckan. Det finns alltså orsak att redovisa vad partiet har för HBT-politik juni 2015.

Debatten om just Sverigedemokraterna tenderar att baseras på okunskap både bland deras anhängare och motståndare när det gäller partiets HBT-politik. Å ena sidan finns det folk som naivt tror att sd är ungefär lika HBT-vänliga som Socialdemokraterna och Moderaterna. Å andra sidan är det de som tror att partiet vill avskaffa i princip alla reformer inom området som genomförts senaste 20 åren.

Men här är fakta om vad sd tycker idag.

1. Inte för några nya HBT-reformer.

Sverigedemokraterna är inte för någon av dem. Av 11 HBT-reformer är partiet emot 6 (bl.a. att sänka åldersgränsen för juridiska könsbyten)  och tvekar om 5 andra.

2. Vill försämra samkönade pars möjligheter när det gäller adoptioner och inseminationer.

Partiet vill avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera (förutom närståendeadoptioner som de är för) och att lesbiska kvinnor ska kunna bli inseminerade vid kliniker. Trots att all forskning visar att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn och att alla organisationer för barns rättigheter är för nuvarande jämlika lagar. Sd skulle kunna besluta att acceptera de två reformerna (även om partiet kanske inte blir för dem)

3. För att skolan ska lära ut "kärnfamiljens betydelse"

Från sd:s budgetförslag för 2015
Skolan bör därför betona kärnfamiljens betydelse, tidigare generationers samlade kunskap och erfarenhet, den kristna etiken samt inte minst den västerländska humanismens centrala betydelse i vårt samhälle.
Om man ska betona kärnfamiljens betydelse, vad är det då man inte ska argumentera för? Att samkönade familjer är värda samma respekt som olikkönade? Det är givetvis inte något fel att bo i en kärnfamilj men det är en av flera familjetyper. Visst bör det offentliga erbjuda stöd åt de som är föräldrar till minderåriga barn och vill hålla ihop relationen. Men om det hade varit syftet med sd:s formulering hade de kunnat förklara det. Istället handlar det om att sd vill rangordna olika familjetyper.

4. Vill avskaffa Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Sd vill ta bort myndigheten DO och därmed tvinga folk som blivit diskriminerade att på egen bekostnad rättsligt driva sina ärenden utan råd och stöd från DO. Att den myndigheten finns är givetvis inte en exklusiv HBT-reform. Och det skulle kunna finnas ett nyliberalt parti som ville avskaffa DO av helt andra skäl än att arbetet emot diskriminering är oviktigt, att offentliga sektorn borde reduceras kraftigt generellt.. Men sd är ju för en stor offentlig sektor. Men i den tycker de tydligen inte DO har någon plats.

De flesta nya sd-sympatisörer har förmodligen HBT-vänliga värderingar.

Medan övriga riksdagspartier vill göra diverse förbättringar inom området och inget av dem (inte ens Kristdemokraterna idag) vill försämra politiken inom HBT-området så är situationen den exakt motsatta för Sverigedemokraterna.

Det här var enkelt för sd att försvara när partiet hade stöd av 5-10 %. Sympatisörerna var oftast folk med tydligt (ultra-) konservativa värderingar. Men svenska folket generellt är HBT-vänligt idag. Att samkönade par enligt lag kan adoptera barn är en av de mest kontroversiella reformerna. Men enligt en opinionsmätning från i våras är det bara 18 % i Sverige som är emot nuvarande jämlika adoptionslag. Bland kd:s sympatisörer är andelen 31 % och bland de som har kd som näst bästa parti (varav de flesta sympatiserar med m eller sd enligt enkäten) 34 %. Även om vi antar att bland gruppen med kd som näst bästa parti är sverigedemokrater mer konservativa än moderater är siffrorna kanske ett tecken på att det idag bara är en minoritet bland sd-sympatisörer som är emot homoadoptioner.

Mitt tips är de flesta av sd:s nya sympatisörer efter att de ökat från ca 10 % till ca 20 % inte gillar en föråldrad sunkig HBT-negativ politik. Men de vill också behålla de "gamla" ibland direkt HBT-fientliga sympatisörerna. Att hantera det blir en utmaning (för att använda ett ord som är inne idag i det politiska språket) för sd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar