tisdag 2 oktober 2012

Förhoppningsvis slutar m och kd hyckla om hiv.

Svenska Dagbladet har senaste dagarna haft en mycket intressant artikelserie om hiv. I samband med att det nu är 30 år sedan det blev känt att sjukdomen nått Sverige. Från SvD idag.
Under 2000-talet har antalet nyupptäckta hivinfektioner ökat bland män som har sex med män. Visserligen har kurvan planat ut de allra senaste åren, men trenden är tydlig. 59 procent av alla som smittats i Sverige idag är homo- och bisexuella män – det vill säga samma grupp där epidemin först fick fäste för 30 år sedan och kallades ”bögpest”....

Hiv ökar bland män som har sex med män i hela världen, oberoende om det handlar om hög-, medel- eller låginkomstländer. Det visar ny data som den vetenskapliga tidskriften Lancet sammanställt i sommar. Lancet slår fast att orsaken är att det inte görs tillräckligt med riktade insatser mot den gruppen. Den svenska regeringens satsningar på hivprevention har minskat över åren, visar SvD:s genomgång. De senaste fem åren har summan legat still på 146 miljoner kronor. Vid mitten av 1980-talet satsades runt 200 miljoner kronor årligen, vilket idagens penningvärde motsvarar ungefär 400 miljoner.

Samtidigt har den del som specifikt riktas till homosexuella män minskat de senaste åren. Det är socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting (SKL) som bestämmer hur pengarna fördelas. En rapport från RFSL visar att i den senaste överenskommelsen gick bara 12 procent till hiv-prevention bland homo- och bisexuella män. Istället har bland annat ungdomar och insatser mot oönskade graviditeter prioriterats.
236 eller 18 miljoner för att bekämpa hivspridning bland MSM?

Det är närmast en skandal att den hiv-prevention som riktar sig till män som har sex med män (MSM) idag bara får ca 18 miljoner (12 % av 146 miljoner) 2012 om siffrorna är rätt i artikeln i SvD. På 1980-talet var totalanslaget ca 400 miljoner i dagens penningvärde och om 59 % av de pengarna (59 % av de nysmittade är från gruppen män som har sex med män) skulle istället kampen mot spridning av hiv bland män som har sex med män få 236 miljoner. Nu fattar nog de flesta att man inte bör fördela medel mellan grupper bara efter andelen nysmittade, det finns andra viktiga faktorer att ta hänsyn till, men visst är det avslöjande i sig. 236 miljoner som vore möjligt och 18 miljoner i praktiken.
I regeringens budgetproposition som presenterades häromveckan slår regeringen nu fast att det preventiva arbetet bör bedrivas mot särskilda riskgrupper, och att överenskommelsen mellan socialdepartementet och SKL ska ses över vilket RFSL välkomnar.
Det är bra att den borgerliga regeringen och folkhälsominister Maria Larsson (kd) äntligen börjar fatta att nuvarande fördelning inte varit lämplig. Men det återstå att fixa till att den nya policyn genomförs. Givetvis har främst regeringspartierna ett ansvar men i ledningen för Sveriges kommuner och landsting (SKL) finns politiker även från oppositionspartierna.

Moderaterna och Kristdemokraterna har hycklat om hur allvarlig sjukdomen hiv är.

Även om en debatt om att utreda om informationsplikten för hiv-positiva bör avskaffas har startat inom Moderaterna så är partiet, tillsammans med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, ännu officiellt emot att se över det vettiga i att hiv-positiva som tar bromsmediciner (och där smittrisken är synnerligen marginell) kan dömas till långa fängelsestraff om de inte informerat en partner om sin sjukdom. Även om de haft säkrare sex.

Då är budskapet från de två regeringspartierna m och kd att hiv är en sådan fruktansvärd sjukdom (och den är allvarlig men vi måste ompröva om informationsplikt är en bra metod att bekämpa dess spridning) att Sverige måste, tillsammans med Norge, behålla Västeuropas mest repressiva politik inom området. Men när det gäller att spridningen av hiv senaste åren varit hög bland MSM har m och kd och ansvarig minister Maria Larsson fram till i höst visat synnerligen svalt intresse att öka de låga anslagen riktade till gruppen. Och ännu vägrar de radikalt höja de generella anslagen. Det är hycklande.

Visst har varje individ ytterst det främsta ansvaret att skydda sig själv och andra mot spridning av hiv. Men det finns också ett politiskt ansvar. Dags att regeringen och SKL även konkret tar det när medlen ska fördelas nästa år.


Uppdatering 1.

Uruguays beslut att byta abortlag kan påverka andra länder.

Uruguay kommer att ändra sin abortlag. Från Svenska Dagbladet.
I veckan genomfördes en revolution för aborträtten i Uruguay. Med röstsiffrorna 50-49 röstade underhuset igenom den nya lagen, som ger alla kvinnor rätt till laglig abort under graviditetens första 12 veckor. Samtidigt avkriminaliserades senare aborter när moderns liv är i fara eller när fostret är så skadat att det inte kan överleva efter födseln. President José Mujica har redan sagt att han tänker godkänna lagen om senaten gör det. Eftersom senaten tidigare röstat för en mer liberal version av abortlagen, så det är högst sannolikt, enligt nyhetsbyrån AP.
Förslaget, som är en kompromiss, har stöd av befolkningen i Uruguay enligt en opinionsmätning. I Amerika är det bara ett fåtal länder, Kanada, USA, Kuba och Guyana som har fri abort. I Nicaragua och Chile är aborter totalförbjudna även om kvinnans liv riskeras av graviditeten. I de flesta andra länder är politiken mycket restriktiv, det krävs oftast att moderns liv ska vara i fara, att graviditeten är orsakad av våldtäkt eller att kvinnan har allvarliga psykiska problem. Istället är illegala aborter vanliga i de flesta länder i Latinamerika. Ett foster blir successivt en människa. I början av graviditeten måste det därför vara kvinnan som avgöra om hon ska göra abort eller inte. Förhoppningsvis avskaffar Uruguay senare de delar av kompromissen där en panel ska hålla förhör med kvinnan (det är ju ironiskt att en del tycker att acceptans av en panel eller läkare skulle göra en abort etisk om den annars vore oetisk). Och landet kan påverka debatten även i andra länder i Sydamerika.


Uppdatering 2.

HBT-vänlig vs HBT-fientlig i USA-debatt.

Ecce Homo, bilder med temat kristendom och HBT, av Elisabeth Ohlson Wallin ska visas i Serbien i samband med en Pridefestival där.

Inatt svensk tid möts HBT-vänlige president Barack Obama (Demokraterna) och hans utmanare HBT-fientlige  Mitt Romney (Republikanerna) i den första av tre TV-sända debatter i höst. Presidentvalet hålls i november.

I augusti redovisade jag i detalj vad presidentkandidaterna och en del andra USA-politiker tycker om aktuella HBT-reformer och vilka reformer det främst lär bli konflikt om närmaste åren i kongressen. Du kan läsa det här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar