torsdag 26 december 2013

Mp vill öka stöd till HBT-föreningar. Sd vill slopa det helt.


Miljöpartiet vill öka stödet till HBT-föreningar i förhållande till den borgerliga regeringens budgetförslag för 2014. Sverigedemokraterna vill slopa stödet helt. Det kan man konstatera när man granskar betänkandet (förslaget) från arbetsmarknadsutskottet i riksdagen när det gäller området Integration och jämställdhetsåtgärder.  Majoriteten i utskottet (i den delen), m, fp, c, kd, s och v framför följande.
Anslaget används för insatser mot diskriminering, främlingsfientlighet, homofobi och liknande former av intolerans samt för att främja lika rättigheter och möjligheter för hbt-personer. Anslaget används också för statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck. Det används vidare till verksamheter som förebygger och motverkar diskriminering och till verksamheter som arbetar för att motverka rasism och liknande former av intolerans. Sammantaget ökas anslaget med ca 12 miljoner kronor. Anslaget ökas med 7 miljoner kronor per år 2014–2016 och därefter med tre miljoner kronor årligen för insatser för att stärka lika rättigheter och möjligheter för hbt-personer. Vidare ökas anslaget med ca 5 miljoner kronor per år 2014–2017 för utökade insatser mot främlingsfientlighet.
Det blir alltså betydande resursförstärkningar närmaste åren till bl.a. HBT-föreningar och kampen emot diskriminering. Det är välkommet. Visst har Sverige nått långt internationellt men även vi har problem med homofientlighet och transfientlighet. Miljöpartiet vill dock överföra mer medel.
Miljöpartiet vill också tillföra ytterligare resurser till organisationer som arbetar med hbtq-frågor (yrkande 5). Det statliga stödet till hbtq-organisationer föreslås öka med ytterligare 4 miljoner kronor.
Sverigedemokraterna har precis som sedan de kom in í riksdagen 2010 föreslagit att budgetposten Åtgärder emot diskriminering och rasism ska helt försvinna. Det skulle betyda att statsbidraget till HBTQ-föreningar (som RFSL och kristna HBT-föreningen EKHO) skulle tas bort. Sd vill även som ensamt parti avskaffa Diskrimineringsombudsmannen (DO. Ni som följer min blogg vet att jag ibland kan vara skarpt kritisk både emot DO och RFSL. Men generellt jobbar vi för samma mål, ett samhället fritt från diskriminering. Att som sd föreslår, plocka bort resurser från dem utan att ersätta det med något annat, skulle bli ett bakslag utan dess like när det gäller HBT-rättigheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar