måndag 21 oktober 2013

Rättelse om Norges nya lagar mot diskriminering.


Jag hävdade i en tidigare bloggpost (som jag nu raderat) att Norges parlament enhälligt i juni i år röstade för att det ska bli förbjudet att diskriminera någon för att hen gillar BDSM eller fetischism. Det var fel vilket Emil Rissve som kommenterade riktigt påpekade.

Jag brukar alltid ange länkar till information jag lämnar här på bloggen, för en gångs skull gjorde jag inte det. Det jag är säker på är att det fanns sådana som antydde att skydd för BDSM- och fetischfolk skulle ingå lagen. Det blev tydligen inte så.

Regeringens förslag kan ni hitta här. När det gäller definitionen av sexuell orientering skriver regeringen följande.
16.1.1 Seksuell orientering

Begrepet seksuell orientering i rettslig sammenheng omfatter homofile, lesbiske, bifile og heterofile. Seksuell orientering inkluderer både seksuell legning og seksuell praksis. Begrepet peker på hvilket kjønn en persons kjærlighet og/eller seksualitet er rettet mot, om det er personer av motsatt kjønn eller av samme kjønn. Begrepet omfatter ikke særlige seksuelle preferanser eller aktiviteter som for eksempel fetisjisme eller sadomasochisme.
Det är alltså tvärtom så att BDSM och fetischism uttryckligen inte omfattas av skyddet mot diskriminering. Smil-Norge, en förening som jobbar för berörda grupper har med följande info på sin hemsida.
Alliansen av BDSM-organisasjoner hadde derfor møter med representanter for Ap, Høyre, Senterpartiet og SV, for å argumentere for at den nye loven burde gi vern mot alle typer diskriminering på grunnlag av seksuell orientering og identitet. Flertallet (bestående av regjeringspartiene Ap, SV og Sp) har gått inn for at den nye loven kun skal omfatte LHBT-folk. Men samtidig skriver de i en egen merknad følgende: “Flertallet vil likevel understreke at forskjellsbehandling på grunnlag av fetisjisme, sadomasochisme og liknende forhold som er omfattet av privatlivet ikke kan anses som saklig grunn i arbeidsmiljøloven, husleieloven og andre spesiallover, selv om det ikke er omfattet av det spesielle vernet i loven her”.

Et mindretall, bestående av Frp, Høyre og Krf gikk derimot inn for å ta inn tillegg i lovteksten som i praksis ville kunne gi diskrimineringsvern for BDSMere og fetisjister. I deres versjon ville loven hatt følgende formulering: “Diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk er forbudt. Det samme gjelder diskriminering på grunn av andre liknende vesentlige forhold ved en person.”

-Vi opplever dette som en åpning fra mindretallet for å også la oss være omfattet av lovens diskrimineringsvern, sier Mollheim.
Paradoxen är att de partier som generellt är mest konservativa (Hoyre är dock relativt liberala) tydligen varit öppnare för att lagen även ska skydda folk som gillar BDSM och fetischism än vad de tidigare röd-gröna regeringspartierna varit.

Det vi kan konstatera, och som är positivt är att Norge för första gången i lag förbjuder diskriminering p.g.a. könsidentitet och lagarna skärps när det gäller diskriminering p.g.a. sexuell läggning. Dessutom kommer det bli et krav på att arbetsgivare med fler än 50 anställda aktivt ska jobba för att förebygga diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet. Från siten Gaysir.
Arbeidsgivere må først ha over femti ansatte før det er noen aktivitetsplikt for seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, mens det er ingen slike begrensninger på kjønnsområdet.

 
I Sverige är det dock inga arbetsgivare som måste aktivt förebygga diskriminering av HBT-personer, Norges nya lag som träder i kraft vid årsskiftet är där mer progressiv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar