måndag 6 februari 2012

Moderaten Fjellner trixar om "könsbyten".


EU-parlamentsledamoten Christofer Fjellner (m) har idag en debattartikel i Svenska Dagbladet. Han kommenterar där att de flesta länder i EU har sterilitetskrav för att få byta juridiskt kön.
Jag har låtit Europaparlamentets utredningstjänst undersöka alla EU-medlemsstaters lagstiftning kring hormonell behandling och kirurgiska ingrepp i samband med ett könsbyte. I stort kan staterna delas in i tre grupper.

Den första gruppen; Spanien, Finland, Ungern och Storbritannien, har inget steriliseringstvång.

Den andra gruppen kräver att individen genomgått en steriliseringsbehandling för att ett könsbyte ska få genomföras. Här ingår Sverige, Nederländerna, Danmark, Tyskland och tolv andra medlemsstater.

Den tredje och värsta gruppen har inte ens någon lagstiftning som möjliggör ett könsbyte. Detta gäller bland annat Slovenien, Rumänien, Cypern och Litauen.

På många sätt är Sverige ett föregångsland. Lagen som reglerar könsbyten infördes redan 1972. Och självklart ska vi fortsätta att vara ett föregångsland – både i EU och i resten av världen – genom att ändra lagen och slopa steriliseringskravet.
Fjellner är transvänlig.

Jag betvivlar inte att Christofer Fjellner själv är transvänlig. Han är också tydlig i debattartikeln med att han är emot nuvarande sterilitetskravet i könstillhörighetslagen från 1972. Men att tro att man utan kunskap kan sitta i Bryssel och beställa en utredning om lagar och få facit är närmast naivt.

För det första tycks Fjellner fått för sig att länder som inte har lagar som reglerar juridiska könsbyten därmed måste förbjuda sådana. Det är givetvis inte sant. Juridiska könsbyten i delar av Europa har tidigare avgjorts, och avgörs ännu, genom domstolsbeslut eftersom landet saknat någon könstillhörighetslag. Fler och fler länder har dock fixat lagar som reglerar processen. Fakta är att det idag bara är ett land i EU som inte helt tillåter juridiska könsbyten och det är Irland. Där håller dock ett lagförslag på att förberedas för att göra det möjligt.

Författningsdomstolarna i Tyskland och Österrike har förklarat sterilitetskrav för ogiltigt.

För det andra kommenterar inte Fjellner i sin artikel att författningsdomstolar i Tyskland och Österrike avgjort att respektive länders könstillhörighetslag är oförenliga med konstitutionen när det gäller kravet på sterilitet. Det här blev förtydligat i en sammanställning (bilden till den här bloggposten är kartan till artikeln) som tidningen Riksdag & Departement gjorde i december om könstillhörighetslagarna i Europa. När Fjellner sökt information från EU-parlamentets kansli om lagarna så har det meddelats att Portugal har kvar sterilitetskrav (vilket jag vet inte är sant) för juridiska könsbyten medan Finland inte har den typen av krav. Infon i Riksdag & Departement är den motsatta.

Danmark och Belgien ska ompröva tvångssteriliseringar av transsexuella.

Sedan är det flera länder där det är seriös politisk debatt om att avskaffa sterilitetskrav för juridiska könsbyten. De nya regeringarna i Danmark och Belgien har haft med det i sina regeringsförklaringar. I Irland har alltså ett förslag till ny lag lämnats av en regeringsutredning. Från en debattartikel i Irish Times, av Leslie Sherlock från HBT-föreningen LGBT Noice.
The group recommends that applicants fulfil the medical criteria of gender identity disorder (GID) diagnosis or present evidence of gender reassignment surgery, all to be approved by a three-person panel comprising one medical, one legal, and one independent person.
Mycket tyder alltså på att Irland som idag har EU:s mest konservativa lag inom området inom något år kommer att höra till den grupp som är progressivast. Även i andra länder, bl.a. Nederländerna, är det planer på att ompröva nuvarande sterilitetskrav.

Inget fel i att avslöja att de flesta EU-länder har sterilitetkrav för juridiska könsbyten.

Jag vill vara tydlig med att det givetvis inte är fel av Christoffer Fjellner att redovisa att de flesta länder i EU ännu har sterilitetskrav för juridiska könsbyten. Men att många stater har lagar som kränker transsexuella är givetvis ingen ursäkt i sak. Och om det tycks Fjellner vara ense. Kanske Fjellner vill att vi folk ska bli medvetna om att även transsexuella i många andra länder drabbas av sterilitetskrav. Då är det positivt. Men Fjellner undanhåller viktig information (som att Tysklands och Österrikes författningsdomstolar ogiltigförklarat deras lagar om tvångssteriliseringar för transsexuella) eller sprider felaktigheter som att länder som saknar könstillhörighetslagar förbjuder juridiska könsbyten.

Sverige blir aldrig föregångsland när det gäller frihetlig könstillhörighetslag.

Syftet tycks vara att förbereda m-politiker på den svekdebatt som, med rätta, kommer att drabba Moderaterna hårt om det inte blir något beslut i riksdagen om avskaffande av tvångssteriliseringar. Då vill Fjellner att vi ska få för oss att statsminister Fredrik Reinfeldt (m) egentligen inte förtjänar så tydlig kritik. Visst blev vi inget "föregångsland" våren 2012 men vi är ju inte bland de sämsta heller bland EU-länderna. Det här tycks vara Fjellners budskap.

Men det är falskt vilket jag redovisat. Om man rangordnar EU:s 27 medlemsländer efter hur frihetlig respektive stats könstillhörighetslag är hamnar Sverige utan problem på den sämre halvan. Om man räknar med att vi även har medborgarskapskrav (vilket de allra flesta andra länder inte har) så är vår lag en av de minst frihetliga i unionen. Och om Fredrik Reinfeldt, Christoffer Fjellner och andra m-politiker inte vill prioritera att våren 2012 avskaffa tvångssteriliseringar av en grupp människor så betyder det att de accepterar att Sverige ska stanna kvar där.

Att avskaffa tvångssteriliseringar handlar inte om att göra Sverige till ett föregångsland. För det kommer vi aldrig att bli inom det här området, de som var det var Spanien och Storbritannien. Vad debatten handlar om är ifall m-politiker ska fixa så att vi lämnar den sämre halvan inom EU när det gäller mänskliga rättigheter för transsexuella

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar