måndag 27 februari 2012

Av kd:s fem främsta politiker är två HBT-vänliga.


Inom några veckor har antalet tydligt HBT-vänliga politiker i Kristdemokraternas ledning ökat från 0 till 2. På partiets extra riksting 28 januari (där ordföranden Göran Hägglund som bekant blev omvald medan hans utmanare Mats Odell förlorade) röstade ombuden enhälligt fram David Lega (bilden) som ny andre vice ordförande. Lega som annars jobbar som kommunalråd (i opposition) i Göteborg var med i Regnbågspromenaden (stadens prideparad) 2010.

Några veckor senare avgick Mats Odell som gruppledare för kd:s riksdagsledamöter. Tydligen hade riksdagsgruppen hållit en informell röstning där majoriteten inte hade förtroende för att Odell skulle stanna kvar. Ny gruppledare är Emma Henriksson. Vad jag vet är både Lega och Henriksson för att samkönade par ska ha samma rätt att adoptera och lesbiska kvinnor samma rätt att bli inseminerade vid kliniker som olikkönade par. Det betyder att 2 av 5 bland de främsta kd-politikerna nu är tydligt HBT-vänliga. Det är första gången någonsin det finns HBT-vänliga politiker i partiets ledning.

Kd-ministrarna är från "mainstreamfalangen" i partiet.

Övriga tre som jag betraktar som de "viktigaste" kd-politikerna är ordföranden Göran Hägglund och förste vice ordförande Maria Larsson som även är ministrar i den borgerliga regeringen precis som Stefan Attefall. De tre tillhör den konservativa heteronormativa "mainstreamfalangen". Ingen i partiledningen är från den tydligt HBT-fientliga minoriteten i partiet.

Den HBT-vänliga falangen i kd stärker alltså sin ställning och det ska bli intressant när (för mitt tips är att det handlar om när och inte om) det i partiet tippar över för att behålla nuvarande likställda lagar när det gäller adoptioner och inseminationer. Tippat över har det redan gjort när det gäller sterilitetskravet i könstillhörighetslagen. Hägglund, Larsson och Lega hade som bekant en debattartikel i Dagens Nyheter 18 februari, något som kd även hade en notis om på sin egen hemsida. Det är givetvis mycket positivt. Jag mailade därför en del politiker i kd för några dagar sedan. Ingen från partiet har svarat ännu men jag publicerar givetvis det när de mailat om de är för även att tillåta transsexuella att spara könsceller för att efter "könsbytesoperationen" kunna bli biologiska föräldrar.
I det här mailet

Vill jag att ni tydliggör vad kd nu tycker om att tillåta transsexuella att spara könsceller (sperma respektive äggceller), något som inte är förbjudet i lag idag men som Socialstyrelsen inte tillåter om någon ska juridiskt byta kön, det med hänvisning till könstillhörighetslagens sterilitetskrav.

Kristdemokraternas presidium meddelade på DN Debatt i lördags att partiet nu blivit för att avskaffa sterilitetskravet i könstillhörighetslagen. Det här tydligen efter beslut, utan reservationer från någon ledamot, på ett partistyrelsemöte i fredags. Jag välkomnar beslutet vilket är klokt. Min kritik mot att det dröjt alldeles för länge (och borde orsaka självkritik inom partiet) vidhåller jag men nu gäller det att fokusera framåt. Det är nu viktigt att en lagrådsremiss och senare en proposition lämnas så snabbt som möjligt. Socialstyrelsen har redan 2010 lämnat ett komplett lagförslag med följdändringar även i andra lagar som berörs av förändringarna av könstillhörighetslagen. Det finns också betydande enighet eftersom nu alla riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna är för att avskaffa kraven att vara ogift, svensk medborgare och steril för att få byta kön juridiskt.

Min fråga handlar dock om Kristdemokraterna med sitt beslut i fredags nu även är för att transsexuella ska få spara könsceller (sperma respektive äggceller) före eventuell "könsbytesoperation" för att efteråt kunna bli biologiska föräldrar. Intressant nog föreslog både könstillhörighetsutredningen från 2007 (trots dess, med rätta, hårt kritiserade förslag om kastrering som krav för juridiskt könsbyte) och socialstyrelsens utredning från 2010 att transsexuella ska få spara könsceller (vilket de inte får idag med hänvisning till sterilitetskravet i könstillhörighetslagen). Av 70 remissinstanser till socialstyrelsens utredningsförslag var det ingen som vara negativ till att transsexuella ska få spara könsceller och bara en remissinstans var tveksam. Övriga 69 var explicit för eller hade inga som helst invändningar emot det.

Era borgerliga regeringskolleger Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet är, precis som oppositionspartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, för att transsexuella ska få spara könsceller. Något som är ett logiskt steg av att avskaffa sterilitetskravet. Tycker Kristdemokraterna detsamma?

Som kuriosa kan jag avslöja att Danmark tillåter transsexuella att spara könsceller trots att landet precis som Sverige kräver sterilitet för juridiska könsbyten (den nya mitten-vänster-regeringen har dock lovat utreda bl.a. ett avskaffande av sterilitetskravet).Har ni frågor eller kommentar i övrigt kan ni givetvis maila.

Mvh

Bengt Held
Malmö

3 kommentarer:

 1. Tror du inte att omsvängningen när det gäller
  tvångssteriliseringar var efter att press från övriga partier? Med tänke på hur pass häpnadsväckande okuningt
  Maris Larsson brukar utttala sig är det ärligt talet svårt att tro att hon har kapacitet att förstå att tvångssteriliseringar är fel.

  SvaraRadera
 2. Hej anonym!

  Jag tror definitivt pressen från övriga borgerliga partier gjort att kd blivit för att avskaffa sterilitetskravet i könstillhörighetslagen. Samtidigt har det också funnits en betydande minoritet inom partiet för reformen och att bl.a. David Lega kommit in i partistyrelsen kan ha fått stämningen att tippa över åt rätt håll.

  Bengt

  SvaraRadera
 3. Förtydligande David Lega har varit med i partistyrelsen även tidigare men nu blev han vald till andre vice ordförande.

  Värt att notera är att Lennart Koskinen, tidigare biskop i Svenska Kyrkan, 2003-2011 på Gotland, blev vald till partistyrelseledamot. Koskinen tydliggjorde i debatten inom SvK om definitionen av äktenskap att han är för en könsneutral äktenskapslag.

  Bengt

  SvaraRadera