fredag 17 januari 2014

HBT-kultur. A little gay history - R. B. Parkinson.Ännu en bok som berättar om samkönade relationer senaste årtusendena. Jag har kollat in många sådana. Min entusiasm var måttlig för ännu en. I synnerhet som den inte getts ut på svenska. Men jag konstaterade att A gay little history (2013)  faktiskt bara är på 128 sidor. Och det blir faktiskt bokens främsta styrka. Att nästan varje kapitel bara är på 2 sidor. Författaren R. B. Parkinson som jobbar hos British museum har gjort ett gediget jobb att få fram intressanta historiska händelser och banta ner dem till ett fåtal poänger i varje berättelse.

Positivt är att författaren redan på de första sidorna erkänner hur svårt det är att tillämpa moderna begrepp som gay och homosexuell på personer som levde för hundratals åren sedan. Och givetvis ännu vanskligare om det handlar om människor som verkade för flera tusen år sedan. Beteenden som idag skulle definieras som homosexuell kärlek kunde i en viss kultur och viss tid närmast vara något homosocialt, nära vänskap mellan personer av samma kön. Men hans poäng är att det inte måste vara så. Och omvänt kan historiska personer som idag skulle definieras som heterosexuella, kanske för att de var gifta med någon av motsatt kön, egentligen varit homosexuella. Den historiska tolkningen har ofta varit heteronormativ.

Redan i den första "berättelsen" i boken blir det tydligt. I Mellanöstern i staden Betlehem (idag på Västbanken) har arkeologer hittat den, hittills kända, äldsta kulturyttringen av ett kärlekspar. Den lilla skulpturen beräknas vara ca 11 000 år gammal. Parkinson kommenterar.
This sculpture´s ambiguity is a reminder that we should not assume that "heterosexuality" or the modern nuclear family as we know them are the defualt options for any society, ancient or modern. Human history and culture might be much more varied than we imagine.
Och det blir sedan en genomgång genom årtusendena fram till idag. Positivt är att betydande delar av boken handlar om människor utanför Västeuropa-USA. Den här typen av böcker kan annars lätt bli för fokuserade just på västländer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar