tisdag 17 juni 2014

Utredning föreslår stärkt skydd emot diskriminering för HBT-personer.


Arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bli skyldiga att förebygga diskriminering p.g.a. bl.a. sexuell läggning och könsidentitet. Det föreslår idag en utredning, nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering. Från regeringens pressmeddelande.
Arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen och skollagen föreslås utvidgas till att omfatta samtliga sju diskrimineringsgrunder....

Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska inom ramen för sin verksamhet undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter, analysera orsaker, vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, samt följa upp och utvärdera arbetet....

Reglerna om lönekartläggning behålls i huvudsak oförändrade, men förslås vara en del av det systematiska arbetet med aktiva åtgärder. Vidare föreslås att lönekartläggningen ska genomföras årligen och att de arbetsgivare som har 10 anställda eller fler också årligen ska dokumentera arbetet med lönekartläggningen.... Arbetsgivare som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte 25 eller fler arbetstagare ska varje år skriftligen dokumentera det systematiska arbetet med aktiva åtgärder. Dokumentationen behöver inte samlas i en plan och ska utgöra ett stöd i det systematiska arbetet.
Godtyckliga regler idag.

Spontant (utan att ha granskat varje del i rapporten) verkar det vara vettiga förslag. Som jag kommenterat tidigare tror jag inte omfattande jämställdhets- och mångfaldsplaner bör vara något obligatoriskt. För en del arbetsgivare och utbildningsansvariga kan sådana planer vara en bra metod, för andra inte. Men att skyldigheten att bedriva aktiva åtgärder när det gäller alla sju diskrimineringsgrunderna i lagen ska finnas är en viktig princip. Att olika diskrimineringsorsaker inte ska rangordnas.

Idag är reglerna synnerligen godtyckliga. Arbetsgivare har en skyldighet att förebygga diskriminering när det gäller kön, etnicitet och religion, för utbildningsansvariga även för sexuell läggning och funktionshinder. Men inom båda sektorerna inget när det gäller könsidentitet och ålder.

Fyra utredningar har lämnats.

Nu har alltså fyra (sic) utredningar lämnats som föreslår att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga alla diskrimineringsgrunderna i lagen. I riksdagen är alla partier för reformen förutom Moderaterna och Sverigedemokraterna som tvekar. Det är i praktiken m som inom Alliansen blockerat att förslagen blivit verklighet.

Det lär bli den regering som efter riksdagsvalet i höst tillträder (vilken den blir) som får avgöra om de senaste utredningsförslagen genomförs.


Uppdatering 1.

Fotbolls-VM.

FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter, Navi Pillay, rekommenderar homosexuella fotbollsspelare som medverkar i VM i Brasilien att "komma ut".

Uppdatering 2.

Riksdagsdebatt på måndag.

Riksdagen debatterar på måndag, 24 juni, regeringens förslag om att bristande tillgänglighet ska betraktas som diskriminering samt övriga förslag med koppling till lagarna emot diskriminering. Debatten lär starta först på eftermiddagen. Omröstning om diverse förslag blir det på tisdag, 26 juni.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar