lördag 28 juni 2014

Alliansen har en hemläxa att göra inom HBT-området.Flera dagstidningar avslöjar idag resultatet av Ipsos senaste opinionsmätning om partisympatier.  Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle få egen majoritet om siffrorna hade blivit valresultatet i höst. Kd skulle åka ur riksdagen och Feministiskt initiativ inte komma in där. Båda partierna är dock nära 4-%-gränsen.

Låt oss då granska partiernas HBT-politik idag, juni 2014.

Jag bedömer om Sveriges 10 största partier är för, tvekar eller är emot 11 aktuella HBT-reformer. För varje "ja" får partiet 2p, för "möjligen" 1p och "nej" 0p. För varje reform ett parti vill avskaffa blir det -1p (bara sd vill dock avskaffa reformer). Maxpoängen är alltså 22. Ett parti som inte tycker något om någon reform får 11p.

Miljöpartiet 22p
Vänsterpartiet 22p
Piratpartiet 22p
Feministiskt initiativ 22p
Folkpartiet 21p
Socialdemokraterna 19p
Centerpartiet 19p
Moderaterna 14p
Kristdemokraterna 13p
Sverigedemokraterna 4p

Vi kan konstatera att de allra flesta av partierna är för alla eller nästan alla HBT-reformer. Moderaterna och Kristdemokraterna utgör "en mellangrupp" som tvekar eller är emot flera reformer men totalt hamnar på plus jämfört med om ett parti inte skulle ha några åsikter om reformerna.  Sverigedemokraterna hamnar absolut sist.

Låt oss då granska de politiska blocken. (jag vet att s, mp och v inte är formellt ett block men för enkelhetens skull betraktar jag dem som ett sådant). Då kan vi konstatera att enigheten är större på den röd-gröna sidan än hos Alliansen.

Följande aktuella HBT-reformer är både samtliga borgerliga partier och s-mp-v (och fi) ense om.

Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom i princip alla samhällsområden.
Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet inom i princip alla samhällsområden.
Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

Följande aktuella HBT-reformer är s-mp-v (och fi) ense om.

Att lagen om hets mot folkgrupp ska skydda transpersoner.
Att hatbrott p.g.a könsidentitet explicit ska föras in i straffskärpningsparagrafen i brottsbalken.
Att arbetsgivare ska bli skyldiga att förebygga diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet.
Att föräldraskapspresumtionen när en kvinna blivit inseminerad vid en klinik ska bli könsneutral, alltså gälla inte bara om hon är gift med en man utan även om hon är gift med en kvinna.
Att stödja nuvarande policy om att namnlagen ska tolkas könsneutralt för alla från 12 år ålder (med vårdnadshavares godkännande för 12-17-åringar)
Att Sverige i EU ska jobba för att svenska samkönade äktenskap ska bli juridiskt erkända i alla övriga medlemsländer om ett svenskt homopar flyttar dit.

Bloggen Helds HBT-nyheter är partipolitiskt obunden.

Jag ger aldrig råd här hur folk ska rösta. Dock är jag tydlig med att jag har socialliberala värderingar.

Men jag kommer inte väja för att redovisa fakta även om det är negativt för en viss politisk sida. Ingen skulle bli gladare än jag om Alliansen kunde visa samma enighet som röd-gröna om att vara positiva till HBT-reformer inför valet. Men nu är det inte så. Främst politiker i Folkpartiet och Centerpartiet, men även en del i Moderaterna och faktiskt även i Kristdemokraterna,  ska ha heder för sitt arbete för nya reformer. Men fakta är att Alliansen på inrikesnivå inte kunnat samlas om någon ny HBT-reform inför nästa mandatperiod (2014-2018).

Alliansen har en hemläxa att göra. De flesta HBT-reformer handlar om att se individen, människan. Något som är väl förenligt med borgerlig ideologi 2014. Den insikten borde nå politiker även i m och kd.


Uppdatering 1.

Även Socialdemokraterna har en hemläxa att göra.

Det största partiet bland röd-gröna partierna, Socialdemokraterna är för nästan alla HBT-reformer. Partiet tvekar dock ännu om tre av dem:

Att införa möjligheten att tillhöra ett tredje juridiskt kön.
Att sänka åldersgränsen, idag 18 år, för att få byta kön juridiskt.
Att i regeringsformen (en av grundlagarna) förbjuda diskriminering p.g.a könsidentitet. Bland de sju diskrimineringsgrunder som finns i "vanliga" lagen emot diskriminering är allihop med även i regeringsformen - förutom könsidentitet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar