onsdag 18 juli 2018

Qx är för undfallande emot Stefan Löfven (s) om fler än två vårdnadshavare.Jag har följt Qx partiledarintervjuer. I allt väsentligt har tidningen hanterat det bra och framfört relevanta frågor. Visst blev det fel om Sverigedemokraterna och att de skulle jobba för att avskaffa möjligheten för samkönade par att vigas i Svenska kyrkan. Det är inte sant vilket jag kommenterat i en tidigare bloggpost. Sist ut att bli intervjuad av Qx är statsminister Stefan Löfven (s).
.... Jag läste i ert hbtq-program att ni även arbetar för att ett barn ska kunna ha fler än två vårdnadshavare. – Ja, vi tycker att det är rimligt eftersom familjer ser annorlunda ut numera. Det är helt enkelt för barnens bästa. Jag använde själv begreppet ”stjärnfamilj” vid min första regeringsförklaring just på grund av detta. Samhället utvecklas, och då måste politiken också göra det....
Löften är inget värda om de inte genomförs.

Qx reporter Pär Jonasson borde tagit reda på att det där löftet fanns redan inför valet 2014 från både s och mp, de som sedan blev regeringspartier. Han borde pressat Löfven om varför regeringen inte startat en utredning om reformen som de lovade. Istället för att harmlöst konstatera att de ännu är för en reform de inte ens brytt sig om att utreda.  Samma sak om införande av ett tredje juridiskt kön. Det är hur lätt som helst för ett oppositionsparti att lova radikala reformer vid Pridedebatter inför en valrörelse men det är inget värt om det sedan inte tas något initiativ om det blir ett regeringsparti.

Hoyre i Norge är HBTQ-vänligare än Moderaterna i Sverige.

Fredrik Säweståhl och Helge Y L’Orange leder höger-HBTQ-föreningar i Sverige respektive Norge. De har en gemensam debattartikel hos Qx. Främlingsnegativa och tidigare HBTQ-negativa Fremskrittspartiet ("sd light") bildade regering med Hoyre (m) för några år sedan. Min spontana reaktion var att det skulle bli reformstopp inom HBTQ-området. Istället har de levererat reform efter reform bl.a. införande av könsneutrala personnummer. Dels handlar det om att Fremskrittspartiet har svängt en del i sak, dels att de vikt sig för Hoyre. De prioriterar inte att jobba emot HBTQ-reformer.

Hoyre är för könsneutrala personnummer - m är emot.

Men Säweståhl har ett problem där. Hoyre är för könsneutrala personnummer. I Sverige är m emot reformen tillsammans med sd och kd. I Norge har högerregeringen infört möjlighet för minderåriga att från 6 års ålder byta juridiskt kön. Moderaternas budskap är att nuvarande åldersgräns på 18 år för juridiska könsbyten kanske ska sänkas med några år.

tisdag 17 juli 2018

HBTQ-kultur. Ingen jämfört med dig - Jonas Brun.Från presentationen av Ingen jämfört med dig (2018) av Jonas Brun.
.... Sommaren är ovanligt het. På radion går Sinéad O'Connors Nothing compares 2 U i ständig loop. Stewe är på landet med sina föräldrar, tristessen och hemligheterna är lika tryckande som värmen. Men i det tomma lantstället en bit ner för älven har någon flyttat in, en äldre kille med solblont hår. Deras blickar hakar i varandras. Många år senare möts Stewe och John igen. De har förvandlats men hålls fortfarande samman av sommaren de delade, den som fick ett ödesdigert slut....
Min första reaktion är att Jonas Brun själv måste vara bög. För en icke-bög kan inte berätta så trovärdigt om en ung killes känslor och ambivalens. Så explicit om två män som har sex (det finns många detaljer där). Det må var hur som helst med Bruns sexuella läggning men det här är en av de 10 bästa böckerna jag recenserat.

Känslomässig thriller.

Jag är vanligen skeptisk emot böcker där nutid och dåtid varvas men här fungerar det perfekt, det driver berättelsen framåt. Det är delvis en thriller men inte en ordinär sådan utan känslomässigt. Dels det som hände för 20 år sedan, det där som slutade med en katastrof. Men också vad Stewe och John ska göra när de möts igen. Misstron som långsamt försvinner. Om Stewe ska välja trygga men ibland tråkiga tillvaron med sin pojkvän eller följa sina känslor för John som varit i fängelse. Det där är ett allmänmänskligt tema.

Jonas Brun är en bra författare. Den enda kritik jag har är att han fokuserar något för mycket på att Stewe skulle ogillat senare att han haft sex med en äldre kille (som hävdade han var 20 år men egentligen var 24 år). Det blir inte trovärdigt. Även att han skulle varit "livrädd" för förbindelsen. 16-åriga grabbar är inte rädda för att ha sex med snubbar i 20-25-årsåldern, jag lovar.

måndag 2 juli 2018

Cecilia Malmström förhandlar med Donald Trump.

Cecilia Malmström (l) är EU-kommissionär och aktuell med att förhandla med USA-presidenten Donald Trump om tullar. Hon är även engagerad för mänskliga rättigheter inklusive HBTQ-rättigheter.

Jag har varit hyfsat ledande politiker i fp (idag l) i Skåne och kan erbjuda mer "skvaller" från hur det var då. Hon kandiderar inte till något val i höst så ingen behöver bli oroad att det här är partiproganda. ;-)

Malmström hade inte fungerat som partiordförande. 

Cecilia är en av de vänligaste politiker jag mött. Vi hade sällan kontakt (jag var engagerad med integration på riksnivå i partiet, det var inte hon) men trots det kom hon fram till mig vid konferenser och hälsade. "Hur är det Bengt?" Hon skulle aldrig fungera som partiordförande, hon är för snäll-medgörlig för det. Men hon är kunnig och målmedveten. Och tålmodig. Tre viktiga egenskaper för en EU-kommissionär. Om hon möter Trump frågar hon säkert först hur det är med hans familj.

lördag 30 juni 2018

Förvånansvärt positiva kommenterar om transutredning.


Kulturdepartementet i regeringskansliet har gjort en remissammanställning om utredningen Transpersoner i Sverige - förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor. Den första reaktionen jag gör är hur välvilliga kommentarerna generellt är. Jag har följt debatten om transpersoner i många år. Kunskapen har definitivt ökat senaste 10 åren. Här fokuserar jag på principiellt viktiga debatter, politiker måste givetvis sedan ta ställning även till kostnader för reformer även om de ofta inte är dyra när det gäller transgruppen.

Kritik emot att fokus på hedersförtryck är frånvarande.

Transföreningen Fpe-s är liksom flera andra remissinstanser, med rätta, kritiska till att hedersförtryck inte behandlas tillräckligt noggrant i utredningen. Akademikerförbundet Ssr kommenterar följande.
.... Däremot menar Akademikerförbundet SSR att ett införande av könsneutrala personnummer, till skillnad från utredningen, måste utredas närmare. Ett tredje juridiskt kön behöver inte per automatik förutsätta könsneutrala personnummer, och det skulle i sin tur kunna försvåra insamlandet av könsbaserad statistik avsevärt. Detta skulle kunna få långtgående följdeffekter på jämställdhetsarbetet. Något som i så fall måste belysas och utredas separat....
Jämställdhetsstatistik är viktigt men det bör utredas om det kan lösas även med könsneutrala personnummer.

Samma typ av kritik har Sveriges kommuner och landsting, Länstyrelsen i Östergötlands län. och Läkaresällskapet och några remissinstanser till.. Det är svårt att föreställa sig införande av ett tredje juridiskt kön utan att förändra systemet med personnummer eftersom det är könskodat idag. RFSL har föreslagit att ett alternativ är att samla könsindelad statistik hos Skatteverket. Att personer ska vara könskodade med ett tredje alternativ i offentliga register men att det inte ska avslöjas i id-handlingar.

Migrationsverket positivt till förslagen.

Göteborgs kommun är den enda svenska kommunen hittills som har ett HBTQ-råd, de tillstyrker utredande av ett tredje juridiskt kön precis som de flesta remissinstanser, däribland Svenska kyrkan. RFSL, RFSL-ungdom, RFSU, Svensk förening för transsexuell hälsaMalmö stad, Stockholms stad, Mucf, Skatteverket och Amnesty har lämnat en del intressanta kommentarer. Migrationsverket får ibland skarp kritik från aktivister på vänsterkanten men de stödjer i allt väsentligt förslagen från utredningen. Skolinspektionen påpekar att många skolor tyvärr först blir engagerade om transpersoners situation när någon elev avslöjat att hen är en del av gruppen.

Någon måste vara först.

Affärshuset Hansacompagniet som finns i centrala Malmö har en kaxig slogan.
.... Någon måste vara först....
1989 införde Danmark partnerskap för samkönade par  Det var revolutionerande. Nu kan Sverige bli först i Europa (flera länder utanför vår region är före oss där) att införa av ett tredje juridiskt kön.

I den andra och sista delen av min granskning ska jag kommentera radikalfeministernas attack på transpersoner i sina remissyttranden.

torsdag 28 juni 2018

Sd kritiserar s-mp-regeringen för att vara för positiv till surrogatmödraskap.


Socialutskottet i riksdagen har lämnat betänkandet Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap. Det här är andra och sista delen av min granskning av det. Från reservation 14 av sd.

När riksdagen debatterade betänkandet (§ 6) 11 juni hamnade fokus främst på surrogatmödraskap. Representanter för m, c och l kritiserade, med rätta, regeringen för att den inte vill tillåta altruistiskt surrogatmödraskap. Argumentationen finns i reservation 9 i betänkandet.

Sd kritiserar regeringen från andra hållet.

Men s-mp-regeringen fick också kritik från andra hållet. Sd har tidigare varit relativt frånvarande i debatten men profilerar sig nu som det parti som är mest emot surrogatmödraskap. Från reservation 10.
.... Vi ser med oro på utvecklingen att kvinnor i andra länder utnyttjas som surrogatmödrar och anser att regeringen bör verka för att förhindra att svenska medborgare använder sig av surrogatmödrar utomlands. Regeringen bör återkomma med förslag om detta....
Övriga riksdagspartier har, oavsett vad de tycker i sak om surrogatmödraskap, tagit ställning för att processen att erkänna juridiskt föräldraskap när familjen är i Sverige bör förenklas, för barnens skull. Det ogillar alltså sd. Det finns en ironisk twist där. Sd är verkligen inte välkända för att värna kvinnors rättigheter i fattiga länder. Tvärtom har de som ensamt riksdagsparti kritiserat s-mp-regeringen för att den internationellt är engagerad för avskaffande av abortförbud.

Liberalerna kritiska emot förslag om information från myndigheter.

Från reservation 12 av l.
.... I propositionen gör regeringen bedömningen att Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd bör ges i uppdrag att undersöka huruvida myndigheter bör förmedla riktad information till personer som överväger att bli föräldrar genom värdmoderarrangemang i utlandet. Jag har i likhet med flera remissinstanser svårt att se hur en sådan information skulle kunna utformas på ett icke-stigmatiserande sätt....
Ska man summera situationen blir det att det finns en bred enighet i riksdagen om att modernisera familjepolitiken. Generellt handlar det om detaljer om hur lagarna ska vara. Det kontroversiella är dock ännu altruistiskt surrogatmödraskap där m, c och l är i opposition, regeringspartiet mp vacklar internt. Kd vill avskaffa möjligheten för ensamstående kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. Sedan har sd och kd ibland konservativa attityder men de driver det inte i riksdagen.


tisdag 26 juni 2018

Män och jämställdhet.


Jag har varit engagerad för jämställdhet sedan jag blev politiskt medveten som 12-åring. Senare argumenterat emot patriarkala strukturer. Emot hedersrelaterat våld, emot könsdiskriminering när det gäller löner, emot sexistisk reklam (även om jag inte vill förbjuda just det) etc. Har haft debattartiklar om att även HBTQ-rörelsen ibland har en "bögnorm".

Sluta låtsas det inte finns många svenska män som är engagerade för jämställdhet.

Häromåret hade en feministisk debattör en artikel i tidningen Metro. Budskapet var att inga män engagerar sig för jämställdhet. Att vi borde göra det. När jag var ute på stan i Malmö och kollat artikeln fick jag för första gången reaktionen "Alltså nu struntar jag i att jobba för jämställdhet, om vi inte kan få erkännande för det vi gör kan jag ägna mig åt annat".

Jag kräver inte beröm för att jobbar för kvinnors mänskliga rättigheter. Men sluta låtsas som att det inte idag finns många män i Sverige som jobbar just för jämställdhet. Inte tillräckligt många ännu men vi finns. Situationen har förbättrats betydligt senaste decennierna. Låt oss ta det största partiet i Sverige, Socialdemokraterna. På 1970-talet fanns det ett omfattande dolt motstånd emot jämställdhet i partiet, främst bland män. Det har minskat radikalt sedan dess.

Män som är engagerade för jämställdhet finns överallt i Sverige.

Jämställdhetsengagerade män finns överallt. I HBTQ-rörelsen, i invandrartäta förorter, i bruksorter, i välbeställda förorter, i politiska partier, i religiösa samfund, i idrottsorganisationer etc. Att alla inte skriver debattartiklar betyder inte att vi inte för samtal om jämställdhet i vår omgivning. 

Visst borde vi bli fler. Och som den aktivist jag är fortsatte jag att jobba emot patriarkala strukturer efter den där debattartikeln. Men en del andra män förlorar engagemanget.


Uppdatering 1.

En del radikalfeminister hävdar säkert att de män som förlorar engagemanget egentligen inte var intresserade från början.

Yeah right. Not. Alltså radikalfeminister må ofta vara obegåvade ibland men det där måste vara något extra. I USA finns det ett uttryck, win-win-situation. Att få bort progressiva män från jämställdhetskampen måste vara en lose-lose-situation.

måndag 25 juni 2018

Riksdagen har beslutat om en HBTQ-vänligare familjepolitik.


 

Socialutskottet i riksdagen har lämnat betänkandet Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap. Det här är första delen av min granskning av det.
.... Regeringen föreslår att det inom svensk hälso- och sjukvård ska bli tillåtet att utföra befruktning utanför kroppen med enbart donerade könsceller. Det föreslås med andra ord att kravet på att det blivande barnet ska ha en genetisk koppling till minst en förälder vid assisterad befruktning tas bort. Det föreslås också andra åtgärder för att förenkla för ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar, bl.a. att befruktning utanför kroppen med donerade könsceller även ska få utföras vid andra vårdinrättningar än universitetssjukhus. I propositionen föreslår regeringen också modernare regler om föräldraskap vid assisterad befruktning. Reglerna om föräldraskap efter assisterad befruktning i utlandet ska vara desamma för olikkönade och samkönade par. Föräldraskap ska kunna fastställas under förutsättning att behandlingen har utförts vid en behörig inrättning och att barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn. Regeringen föreslår även att socialnämnder och svenska domstolar ska ges ökade möjligheter att fastställa faderskap enligt svensk lag för den genetiska fadern efter ett surrogatarrangemang i utlandet. För att den föräldraskapsrättsliga regleringen ska bli tydligare och mer rättssäker föreslår regeringen vidare att det ska införas särskilda regler om föräldraskap för situationer där personer får barn efter att någon av dem eller båda har ändrat könstillhörighet. Reglerna innebär bl.a. att en man som föder ett barn ska anses som far till barnet och att en kvinna som bidrar med sina spermier till ett barns tillkomst ska anses som mor till barnet.... 
Fånig konservatism från kd.

Utskottet följde s-mp-regeringens proposition. Riksdagen röstade för betänkandet 13 juni (§ 11 i protokollet). I allt väsentligt är det här bra reformer. Men det fanns även invändningar från oppositionspartierna. Från reservation 3 av kd. 
.... Vidare bör principen vara att donerade könsceller ska få användas endast om det finns medicinska orsaker till barnlösheten. Enligt min mening bör barn inte fråntas möjligheten till både en pappa och en mamma. Därför bör inte assisterad befruktning med donerade könsceller komma i fråga för ett samkönat par eller för ensamstående.... 
Det där är bara fånig konservatism. Kd har motvilligt accepterat att en främmande man får donera sperma vilket gör partiets linje än mer inkonsekvent. Från reservation 5 av sd. 
.... Enligt regeringens bedömning är det tillräckligt att en läkare prövar om det med hänsyn till makarnas, sambornas eller den ensamstående kvinnans medicinska psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt att en befruktning utanför kroppen äger rum. Vi anser att det i stället är socialtjänsten som ska utreda de tilltänkta föräldrarnas psykologiska och sociala förhållanden inom ramen för den särskilda prövningen, liksom vid fråga om adoption.... 
Reform för att minska köerna.

Reglerna för adoptioner är betydligt striktare än vid assisterad befruktning. Nu är förvisso adopterade barn i en mer utsatt situation (att få lämna sin ursprungliga familj) men reglerna bör kunna ses över när det gäller villkoren. Från reservation 8 av v. 
.... Jag anser att det för de lesbiska par och ensamstående kvinnor där kvinnan som ska bära barnet inte har problem med infertilitet vore enklare att söka sig till en barnmorskemottagning för att få hjälp med inseminationen i stället för att behöva ställa sig i kö till ett sjukhus....
Även det där bör utredas för att minska köerna inom vården.

fredag 22 juni 2018

Sorgen i Ryssland.


Idag är det kanske viktigare än någonsin att förstå stämningen i Ryssland. Om inte annat så här vid VM. Och med en aggressiv politisk ledning. HBTQ-fientligheten.

Livsglädjen är central i kulturen från USA och Storbritannien. Det kontinentala Europa är mer känt för att delvis tillföra svärta, "det svenska vemodet" är ett framgångsrecept internationellt. Extremast är det i Ryssland.

Sorgen genomsyrar rysk kultur.

Ska man förstå, inte ursäkta men just förstå, stämningen i Ryssland måste man känna till det där. Det finns ett uttryck i landet "det kan alltid bli värre". Homofobin i Ryssland är förfärlig. Men unga i Moskva och Sankt Petersburg är ofta hyfsat HBTQ-vänliga. Jag är för att Sverige ska bli medlem i NATO men varje utrikespolitiker vet att allt inte handlar om vapen.

Sorgen, det mörka, genomsyrar rysk kultur. Och Putin vet precis hur han kan använda det för sina egna politiska syften.

Uppdatering 1.

I internationella sammanhang måste vi vara tydliga med att vi i EU inte vänder oss emot ryssar generellt.

Ryssar har bidragit till en del av den bästa kulturen i Europa. Det vi vänder oss emot är den auktoritära regimen i Moskva.

Uppdatering 2.

De tyska trupperna var hösten 1941 så nära Moskva att invånarna i staden hörde striderna.

Två grymma diktatorer, Hitler och Stalin, hade blivit ovänner. Och sådant känner givetvis Putin till och exploaterar skamlöst inför landets befolkning med sin aggressiva utrikespolitik. Han vet givetvis att väst inte har några planer på att anfalla Ryssland men sprider propaganda om att landet är "omringat."

torsdag 21 juni 2018

Barbro.Barbro Westerholm (l) har fyllt 85 år. Grattis.

Det som är kul med Barbro är att man aldrig behöver berätta fakta om någon HBTQ-reform som man annars ofta gör gentemot andra riksdagsledamöter. "Den där utredningen har jag läst och det måste regeringen åtgärda" kan vara en kommentar från Westerholm i ett mail.

Jag har varit i kontakt med många riksdagsledamöter om HBTQ-politiken. Ingen riksdagsledamot har sådan koll som den där 85-åringen. Om det blir en borgerlig regering i höst hoppas jag partiledaren Jan Björklund vill få in Westerholm som socialminister. Allt annat vore tjänstefel.tisdag 19 juni 2018

Bekräftelse.


Ibland så lämnar jag dagspolitiken och nyheterna och fokuserar på.... känslor.... relationer.... filosofi.... det där vi människor har att hantera. Varenda en av oss. .....

Citat från en bög-debattör i en gay-tidning för typ 10 år sedan.
.... Det är kanske inte är när vi mår som bäst vi besöker video-klubbarna....
Videoklubbar finns i Sverige främst i Stockholm och vänder sig till män som vill ha tillfällig sex med andra män. Det där citatet är både fel och rätt. En del bögar gillar det, andra bögar avskyr sådana ställen, men trots det finns det en poäng.

Oavsett kön och sexuell läggning kan en tillfällig förbindelse vara en bekräftelse.

Sd gör bort sig igen.Det är ibland tragikomiskt med sd-politiker. Det finns ett skämt "om sd rensat ut alla rasister hade bara Jimmie Åkesson varit kvar". Han må förtjäna skarp kritik ibland men rasistiska uttalanden har han inte gjort offentligt. Han är en av få ledande sd-politiker som aldrig lämnat tydligt rasistiska kommentarer i media.

Men nu utreds det om riksdagskandidaten Mikael Bystedt anonymt skrivit hundratals grovt rasistiska och islamofoba kommentarer, Bystedt är inte vilken som helst utan en av Åkessons närmaste medarbetare.
".... Bland inläggen har SD-politikern systematiskt spridit hat mot muslimer, kallat araber för "jordens avskum" och uppmanat folk att sko sig och fuska med skattepengar.När Fria tider berättade att moskéer bränts ned i London skrev han: ”Jäkla va bra gjort! Nu hoppas vi att detta sprider sig till Sverige som en löpeld....”
Det här visar varför inget borgerligt parti vill samarbeta med sd i höst.

Och partiledningen har givetvis inte haft en aaaaning om att han haft dessa åsikter. Trots partiets påstådda nolltolerans för rasism. Sd tror säkert att det här bara ger dem fler röster. Men det här gör främst att inget borgerligt parti vill samarbeta med dem inför valet i höst.

Sd får en ny chans efter valet att skärpa till sig så att övriga partier kan resonera om de vill samarbeta med dem inför valet 2022.

Uppdatering 1.

Till sd-politiker.

Tror ni m-politiker blir mer eller mindre intresserade av att samarbeta med er efter den här skandalen?. Gissa.

Uppdatering 2.

Sd kritiserar Helds HBT-nyheter.

Sd-riksdagsledamoten Mikael Eskilandersson har nyss mailat mig om att jag av misstag hävdade i ett mail att rasistiske sd-politikern Mikael Bystedt hette Bylund i efternamn
.... Vet inte om jag egentligen bryr mig, då du brukar sprida oriktiga uppgifter, men du har blandat ihop Linus Bylund med Mikael Bystedt. Funderar på att skriva en blogg, typ: ”Bengt Held gör bort sig igen” Mvh Mikael Eskilandersson....
Det här visar hur extremt känsligt det här är för sd. Jag har verkligen inget emot att bli granskad, tvärtom. Starta en sådan blogg, det skulle förmodligen få mina bloggposter att bli mer spridda. Men sd representerar makten som ett av de tre största partierna. Jag är en bloggare som granskar partier med makt. Om man inte fattar det där kanske man inte ska syssla med politik.

Som HBTQ-bloggare vore det tjänstefel att inte granska riksdagens mest HBTQ-negativa parti.

lördag 16 juni 2018

Historisk dom från EU-domstolen om samkönade pars fria rörlighet.


Det här beslutet är historiskt. Bland de 3 viktigaste när det gäller rättigheter för homosexuella och bisexuella sedan unionen bildades. Från siten Omni om att EU-domstolen beslutat att samkönade äktenskap och partnerskap måste erkännas i varje annat unionsland om ett homopar flyttar dit. .
....Även om Rumänien inte tillåter samkönade äktenskap kan landet inte vägra att ge uppehållstillstånd till en amerikansk man som gift sig med en rumänsk man, konstaterar EU-domstolen. "Detta skulle leda till att den fria rörligheten för unionsmedborgare skulle variera från en medlemsstat till en annan beroende på om nationella rättsliga bestämmelser medger samkönade äktenskap eller inte", konstateras bland annat från domstolen. Fallet har gällt ett rumänskt-amerikanskt par som gifte sig i Bryssel 2010, men där rumänska myndigheter två år senare bara ville ge den amerikanske mannen tre månaders uppehållstillstånd. Med hänvisning till att Rumänien inte tillåter samkönade äktenskap ansåg landet att den amerikanske mannen inte kunde ses som make till en EU-medborgare. EU-domstolen anser dock att begreppet "make eller maka" i det här sammanhanget ska ses som könsneutralt och därmed även omfatta en make eller maka av samma kön som unionsmedborgaren....
Segrar för HBTQ-rörelsen kan inte tas för givna.

Från Qx.
.... Europaparlamentarikern Fredrick Federley (c) gläds åt domen. – Det är ett tydligt utslag av EU-domstolen. Inget land kan neka samkönade äktenskap lika rättigheter och fri rörlighet inom unionen, konstaterar han. Dessa EU-länder erkänner i dagsläget inte samkönade äktenskap och/eller partnerskap: Bulgarien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien....
Det kan tyckas vara "bara" sex länder. Men det här handlar om något större. Vi vet inte vilka regeringar som framåt kommer finnas i unionen. Signalerna från Italiens nya populistregering har varit problematiska. För att uttrycka det milt.

Vi HBTQ-personer kan inte ta våra segrar för givna. Det visar historien. 1926 var Berlin den stad i världen där det var enklast att vara bög. 10 år senare skulle det bli den stad i världen där förföljelsen av bögar var som värst.

 
Uppdatering 1.

Sju av åtta riksdagspartier positiva till beslutet.

Samtliga riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna är för att svenska samkönade äktenskap ska erkännas i hela unionen om ett homopar flyttar dit. Sd argumenterar för att de inte har något emot om något annat land juridiskt erkänner svenska samkönade äktenskap men att det är fel att "tvinga" länder göra det. Det handlar dock säkert även om partiets konservativa attityd.

Varje land i EU får avgöra vilka som ska få ingå äktenskap bland dess invånare och så bör det förbli. Men det här handlar om något annat. Den fria rörligheten som är en central princip i unionen. Om en person inte får ta med sin make eller maka vid flytt till annat land i unionen bara för att den är av samma kön avskaffas fria rörligheten för gruppen i praktiken.

Även Feministiskt initiativ och Piratpartiet är för beslutet.

fredag 15 juni 2018

Mp ger återvinning en ny betydelse om tredje juridiskt kön.


Vid Malmö pride meddelade HBTQ-ansvariga ministern Alice Bah Kuhnke (mp) en positiv nyhet. Miljöpartiet vill utreda införande av ett tredje juridiskt kön.

Men vänta nu. Vid RFSL:s partiledardebatt inför valet 2014 lovade både s och mp att starta en sådan utredning om de skulle bli regeringspartier. Även v och l och så småningom c är för det. Mp har fått vika sig gentemot s när det gäller många saker där partierna varit oense, inget konstigt med det. Men när det gäller att utreda införande av tredje juridiskt kön fanns det alltså enighet inför valet 2014.

Om ett löfte sviks kan det lämnas igen.

En offentlig utredning lämnade i slutet av förra året en rapport där det bl.a. rekommenderas att det ska införas möjligheten att tillhöra ett tredje juridiskt kön. Men det var inte med något direktiv från regeringskansliet utan ett självständigt initiativ. Regeringskansliet håller på att sammanställa remissvaren.

Det här ger återvinning en helt ny betydelse. Om ett parti sviker något löfte kan det lämna det i nästa valrörelse.


Uppdatering 1.

Kritiken gäller givetvis också s.

De två partierna har ett kollektivt ansvar som regeringspartier. I sak är mp för att införa ett tredje juridiskt kön medan s tvekar. Mitt tips är att det främst är s som valt att inte prioritera en sådan utredning trots tydligt löfte tidigare. Men det fråntar inte mp ansvar.

Hiv-smittad frias i högsta domstolen efter att ha haft oskyddad sex.


Informationsplikten för hiv-positiva har delvis satts ur spel av Högsta domstolen. Dagens juridik avslöjar att den för någon vecka sedan lämnat en s.k. prejudicerande dom. Att det ska bli praxis inom rättsväsendet.

Den som är hiv-positiv och har en "välinställd behandling" ska inte dömas för framkallande av fara vid oskyddat sex. Risken för överföring av hiv är då i princip obefintlig. Den här debatten har förts senaste 20 åren. Om att Sverige tillsammans med Norge i princip är ensamma i Västeuropa om att ha informationsplikt för hiv-positiva. 

S-mp-regeringen har svikit ett vallöfte.

Att läkare idag kan ge patienter undantag från den s.k. informationsplikten även vid anala och vaginala samlag är positivt. Men den rättsliga situationen har varit osäker. Norge ändrade det 2017 genom ett lagförslag från dess högerregering där populistiska Fremskrittspartiet är en del. Nu har Sverige följt efter med en dom. S-mp-regeringen har varit oförmögna att ens tillsätta en utredning om informationsplikten ska avskaffas trots att båda partierna lovade det i valrörelsen 2014. Det är ett svek.

Principiellt är jag ännu för att informationsplikten för hiv-positiva ska avskaffas men jag kommer inte att framåt driva det. Det är bara de som vet att de har sjukdomen som kan fällas i domstol. Nu har hiv-smittade som har kontakt med vården möjlighet att få effektiv behandling för att hindra smittöverföring.

Sverige och Bayern fick de mest repressiva lagarna i Västeuropa.

Vi i Sverige har en självbild att vara ovanligt toleranta, ofta med rätta. Men när aids-paniken spreds på 1980-talet fick Sverige tillsammans med västtyska delstaten Bayern de mest repressiva lagarna emot hiv-positiva i Europa. Det infördes lagar som borde vara främmande för en västerländsk  demokrati.

I den betydelsen ger den här domen också en upprättelse för de hiv-positiva som behandlats illa förr.

Även RFSL och Qx har kommenterar domen.


torsdag 14 juni 2018

HBTQ-kultur. Generalen - bara jag vet som vinner. Björkman och Karlsson.


Från en presentation av Generalen - bara jag vet som vinner (2017) av Christer Björkman och Petter Karlsson.
.... Christer Björkman är mannen som förändrade svenskens syn på musik i allmänhet och Melodifestivalen i synnerhet. I Generalen berättar han med humor och värme om sin väg från brådmogen pojke i Borås till att bli en av Musiksveriges mäktigaste män. Om tevedebuten som femåring, om hur han hanterade insikten att han var homosexuell i en mindre tillåtande tid och om kärleksnatten med en av Hollywoods största filmstjärnor. Christer tar oss också med på turné med Roxette och Rocktåget och in i det drogstinna spelet kring Björn Borgs kalsongimperium. Men framförallt får vi följa med bakom kulisserna på Melodifestivalen som han revolutionerat sedan han tog över befälet för den 2002. Vad gjorde Carola till exempel när hon tappade klacken en minut före sitt nummer i Eurovision 2006? Hur nära var en snöflinga att förstöra den svenska segern i Eurovision 2012? Och hur kunde falska kontaktlinser och en vadslagning med Tomas Ledin och Magnus Uggla leda till att han själv vann Melodifestivalen 1992? Läs också de fantastiska historierna om när han smugglade in en bajonett på amerikanska ambassaden, blev föremål för förbön i Pingstkyrkan, fick ett varsel från sin döda mormor och en gång sov 31 timmar i sträck. Släktforskare påstår dessutom att Christer Samuel Björkman är ättling till en egyptisk farao. Generalen är skriven i samarbete med författaren Petter Karlsson....
Självkritik och självdistans från Björkman.

Jag brukar googla runt inför att jag ska göra en recension. Den här boken har fått få omdömen och de flesta av dem har varit blandade. Men det här är den bästa självbiografin jag recenserat.

Christer Björkman är den bög i Sverige som har mest makt. Men sällan har det funnits så mycket självkritik och självdistans i någon biografi som den här. Björkman verkligen bjuder på sig själv. Petter Karlsson förvaltar retoriken väl.

Första låten i Melodifestivalen om en samkönad relation.

Boken kan delas in i två delar, före och efter 2002. Tidigare var det fokus på det personliga, senare på Melodifestivalen och Eurovision song contest. Den enda kritiken jag har är att man sällan får veta något om Björkmans privatliv efter 2002.

När han tävlade med Välkommen hem 1999 var det första låten i Melodifestivalen om en samkönad relation. Den floppade helt. Jag gillar främst eurodisco. Men det var en fin ballad.fredag 8 juni 2018

Alla utom kd tydligt för att sambopar ska få adoptera.


Civilutskottet i riksdagen har lämnat betänkandet Modernare adoptionsregler. 7 av riksdagens 8 partier vill att sambopar (olikkönade och samkönade) ska få bli prövade som adoptivföräldrar om det är en stabil relation. Bara Kristdemokraterna är negativa.
....I samma motion föreslås även två tillkännagivanden om att regeringen bör återkomma med ett lagförslag som innebär att sambor ges rätt att adoptera endast i vissa fall. Enligt motionärerna bör sambor gemensamt kunna adoptera ett barn som är eller har varit familjehemsplacerad hos dem.... Vidare bör en sambo kunna adoptera den andra sambons barn genom en styvbarnsadoption.... Motionärerna menar att den omständigheten att barnet redan har en relation till samborna i dessa fall väger tyngre....
Övriga riksdagspartier försvarar regeringens förslag om adoptioner från sambopar.
....Utskottet har bl.a. hänvisat till att barnets bästa värnas bättre genom att det i samtliga fall görs noggranna prövningar av stabiliteten i parets relation än genom en generell begränsning som innebär att en stor grupp blir formellt uteslutna från möjligheten att adoptera. Utskottet har även hänvisat till de skäl som anförs i propositionen i frågan om juridisk trygghet för barnet och förenligheten med 1993 års Haagkonvention....
Jag håller med.

Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna argumenterar i reservation 10 för att det "behövs insatser för att stärka möjligheterna till såväl nationella som internationella adoptioner" för samkönade par. I reservation 11 föreslår m, c och l att regeringen bör "ta nödvändiga initiativ till en översyn av de regler som gäller för adoptioner efter ett surrogatarrangemang i utlandet i syfte att säkerställa att reglerna löser de frågor som kan tänkas uppkomma på ett sätt som står i överensstämmelse med principen om barnets bästa".


torsdag 7 juni 2018

Vild debatt i riksdagen om ensamkommande.

Idag har majoriteten i riksdagen röstat om ensamkommande unga. Har kollat igenom riksdagsledamöternas kommentarer i debatten igår. Det här var verkligen ingen vanlig debatt. Sällan har det varit så mycket känslor, från båda håll. Ledamöter från m och l kritiserade öppet c, Alliansen brukar annars ha som policy att undvika sådant. 

Ledamöter från tre partier, c, l och kd meddelade att de inte ska rösta med sitt parti, det måste nog vara rekord senaste 15 åren i riksdagen. S tvingades försvara förslagen trots att majoriteten av dess ledamöter är emot det men accepterat det efter att mp hotat lämna regeringen annars. V kritiserade regeringen från andra hållet.

Individuell prövning av asylskäl ska vara principen.

Själv är jag emot propositionen (regeringsförslaget). Det här handlar om vuxna män som Migrationsverket inte bedömt har asylskäl. Jag tycker synd om grabbarna, att bli avvisad till Afghanistan är givetvis inte kul men någonstans måste vi hålla oss till den ordning som gäller, individuell prövning av asylskäl. Expressens liberala ledarsida har förklarat varför regeringens förslag är fel. 

Det är fascinerande att även bland riksdagsledamöter som annars ofta är svala och diplomatiska blev det en vild debatt. Oavsett vad man tycker i sak kan man konstatera att det här orsakar mycket känslor från båda sidor.

Misstag att säkerhetsventilen "ömmande omständigheter" togs bort.

Birgitta Ohlsson var en av tre från l som röstade för regeringsförslaget. Hon har gjort mycket för HBTQ-rättigheter, men här vill jag hänvisa till det som ofta framförs i USA. "We can agree to disagree".

Debatten visar igen att det var ett misstag av regeringen, m och sd att 2016 ta bort möjligheten att få asyl av "synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter". Få fick stanna av den orsaken men Migrationsverket kunde bevilja asyl i extrema situationer när det vore omänskligt att avvisa någon. De flesta av de afghanska killarna som fått avvisningsbeslut hade säkert inte kunnat få stanna av den orsaken men en del.

måndag 4 juni 2018

Nordiska motståndsrörelsen måste tas på allvar.


Tydligen har nazistiska Nordiska motståndsrörelsen demonstrerat utanför RFSL:s rikskongress för några veckor sedan med budskap som "Stoppa homolobbyn". Hat och hot har gjort att Pride-evenemang kanske ställs in i Kalmar och Karlskrona.

Jag har haft koll på homofientligheten i Sverige i närmare 30 år, förr var det etniska svenskar, idag oftare invandrare. Att (oftast berusade) unga killar attackerade gay-ställen hände ibland. Generellt har svenska folket blivit betydligt HBTQ-vänligare. Men det Nordiska motståndsrörelsen sysslar med är något nytt, att det är så organiserat. I stad efter stad.  Har aldrig varit med om något liknande sedan jag blev gay-aktivist på 1990-talet.

Inga motdemonstrationer på RFSL-kongressen i Lund.

När jag engagerade mig i gayrörelsen visste vi att det fanns många som inte gillade oss. Men då RFSL höll rikskongress i början av 1990-talet i min dåvarande hemstad Lund var det inga hatiska motdemonstrationer.

Man får lov att kritisera och göra satir av RFSL, det gör jag själv ibland. Men Nordiska motståndsrörelsen och andra nassar vill tvinga in HBTQ-personer i garderoben igen. Det är en organiserad kampanj. De är få och kanske just därför så desperata. 

Det här börjar bli oroande på allvar.


Uppdatering 1.

New York anfölls av islamister 2001 i en förfärande attack.

CNN sände ut direktsändningar med rubriken "America under attack". Det Nordiska motståndsrörelsen just nu ägnar sig åt är det som brukar kallas "lågintensiv terror".

Uppdatering 2.

Jag fick ett tackande mail från Sveriges enhet för bekämpande av våldsbejakande extremism.

Är inte PK som ni vet och brukar inte kalla folk det ena och det andra men Nordiska motståndsrörelsens trakasserier emot HBTQ-rörelsen har nu nått en nivå som inte kan bemötas med tystnad. Att tiga inför det är att svika att värna den västerländska frihet de flesta av oss är för.


lördag 2 juni 2018

Radikalt förslag från s-mp-regering om lagar för unga transpersoner.


S-mp-regeringen har lämnat två s.k. departementspromemorier om regelverk för att ändra juridiskt kön och att personer med könsdysfori ska få tillgång till vård för det. Det är ytterst sällan jag tycker någon svensk regering lämnar förslag som är för radikala inom HBTQ-politiken. Det här är ett undantag. Men låt oss ta det från början. 

2015 lämnade en utredning bra och balanserade förslag till en betydligt friare könstillhörighetslag. S-mp-regeringen har varit långsam i processen men slutresultatet är i allt väsentligt bra. Att byta juridiskt kön ska bli en administrativ process utan krav på medicinska diagnoser. För att undvika missbruk av den regeln (bl.a. av kriminella som vill försvåra att de blir identifierade) bör enligt regeringsförslaget det prövas om någon har könsdysfori om någon vill byta juridiskt kön igen. 

Den mest radikala propositionen inom svensk transpolitik.

Minderåriga ska få byta juridiskt kön från 12 års ålder. Även utan vårdnadshavarnas samtycke från 15 års ålder om det finns intyg från vården att det är viktigt. Det som är intressant är att det här nog är det mest ideologiskt radikala som en svensk regering någonsin lämnat inom transpolitiken.

Men jag har även invändningar emot vissa delar. Det är bra att regeringen vill att det ska finnas "synnerliga omständigheter" för att minderåriga ska få genomföra "könsbytesoperationer". Håller definitivt inte med RFSL när de kritiserar det. Men det bör finnas en 15-årsgräns där och vårdnadshavares godkännande bör krävas, alltså det som utredningen föreslog.

"Political correctness gone mad".

Återigen, det här är i allt väsentligt bra förslag. Det stärker unga transpersoners situation. En grupp där suicidrisken är förfärande vanlig. Men låt oss konstatera. En 15-åring får inte köpa folköl. Men ska alltså ha rätt att utan vårdnadshavares godkännande få sitt skrev ombytt. En 13-åring får vanligen inte ens köpa en energidryck. Men ska alltså ibland kunna få avlägsnande av penis respektive slida accepterade om bara vårdnadshavarna är för det.

Det finns ett uttryck för det i Storbritannien. "Political correctness gone mad."


Uppdatering 1.

Länderna med radikalaste lagarna när det gäller juridiskt könsbyte.

Några länder, bl.a. Danmark har genomfört möjlighet att utan medicinsk diagnos byta kön juridiskt men det gäller bara för vuxna. I Norge är det tillåtet från sex års ålder, från 16 år krävs inte vårdnadshavarnas godkännande. I Argentina och på Malta finns inga åldersgränser, däremot vårdnadshavares godkännande för den som är yngre än 18 år. Om Sverige inför möjligheten från 12 års ålder, utan krav från vårdnadshavarna från 15 års ålder hamnar vårt land bland de fyra mest frihetliga när det gäller juridiska könsbyten.

Notera att det här gäller juridiska könsbyten. För medicinska "könsbytesoperationer" är det svårare att jämföra eftersom det ofta inte är lagreglerat när det gäller minderåriga.

Uppdatering 2.

Att det finns färdiga regeringsförslag påskyndar processen.

I mars kritiserade jag regeringen för att den inte lämnat några förslag.
.... Det är betydande sannolikhet att det blir borgerlig regering i höst. Mitt tips är att om det blir så kommer den att genomföra en sänkning av åldersgränsen för att få byta juridiskt före valet 2022. Men att kd, om de klarar riksdagsspärren,  kommer att hänvisa till "försiktighetsprincipen" och ytterligare fördröja processen något år. Förlorarna är unga transpersoner....
Det viktiga som hänt nu är att s-mp-regeringen lämnat departementspromemorior utifrån en utredning som startades av en borgerlig regering (det blir svårt för borgerliga partier att nonchalera det här). De ska skickas ut på remiss. Även om jag tycker att ett av dem i detalj är för radikalt hade nog problemet varit det motsatta om Alliansen tvingats enas.

Att det finns färdiga regeringsförslag påskyndar säkert processen att få fram en ny frihetligare könstillhörighetslag även om det blir en borgerlig regering efter valet i höst.   


torsdag 31 maj 2018

Sossarnas gruppledare har mailat mig.


Gruppledaren i riksdagen för Socialdemokraterna, Anders Ygeman (bilden), har via sin politiska sekreterare Malin Holmberg sänt mig följande mail om min bloggpost om att f.d. statsministern Ola Ullsten avlidit.
.... Fint inlägg. Tack för att vi fick ta del av det....
Jag framför det här eftersom riksdagsvalet 2018 förmodligen är det första som främst avgörs via social media.  Planerar inte rösta på s i höst. Men de tog sig besväret att tacka för mitt mail. Det har faktiskt betydelse. Det förstärker förtroendet för ett parti.

Blockpolitiken är ibland föråldrad.

Det är ofattbart att en del partiengagerade ännu tror att torgmöten är viktigare för att få ut ett partis budskap än kommunikation i social media. Jag har borgerliga socialliberala värderingar men skulle utan problem vilja ha Ygeman som minister i en regering om jag vore statsminister.

Blockpolitiken har förvisso en del positiva delar (tydligheten) men är egentligen föråldrad. Partierna måste förhålla sig till det.


Uppdatering 1.

S har en hemläxa att göra.

När Alliansen styrde 2006-2014 tillämpade Moderaterna "Bamse-principen". Att den som är starkast också måste vara snällast. Socialdemokraterna har ofta ännu svårt att förstå hur viktigt det är. Inget borgerligt parti kommer vara intresserade av organiserad samverkan om inte s visar ödmjukhet.


onsdag 30 maj 2018

HBTQ-kultur. Homonationalism - Anna-Maria Sörberg.


Från en presentation av Homonationalism (2017) av Anna-Maria Sörberg.
....Idag görs bögar och lesbiska allt oftare till representanter för en urban, modern och progressiv strömning i samhället. Berättelsen om den framgångsrika HBT-rörelsen, som bryter ny mark och skapar nya lagar, är en viktig byggsten i flera västerländska nationers självbild.Samtidigt växer ett nytt fenomen fram. Allt fler högerpopulistiska partier i Europa framhåller queerrättigheter för att positionera sig gentemot ”de andra” – migranter, flyktingar och muslimska grupper. En taktik som också används av politiker i Israel, i deras fall för att visa hur de särskiljer sig från sina grannländer genom en progressiv inställning gentemot homosexuella. I Homonationalism reser journalisten och författaren Anna-Maria Sörberg runt i Holland, Ryssland, Israel och Frankrike för att intervjua queeraktivister, nationalistiska bögar och forskare inom det akademiska fältet Homonationalism. Hon visar effektivt hur gayfrågan  hamnat i centrum för ett geopolitiskt spel och att sexualitet har blivit ett vapen att räkna med. Homonationalism är ett avslöjande reportage och ett rannsakande av inbillade motsättningar och oheliga allianser....
Vänsterpamflett.

Jag har tidigare haft konflikter med Tor Billgren. Men jag håller med honom i hans kritiska recension i Sydsvenska dagbladet av den här boken.

Här finns förvisso viktiga debatter. Högerpopulister som bara är intresserade av HBTQ-rättigheter när det kan användas emot invandrare. Att vissa stadsdelar i både USA och Västeuropa blivit "medelklassiga". Men som Billgren kommenterar är det här en vänsterpamflett.

PVV enda HBTQ-vänliga högerpopulistiska partiet.

För övrigt är det ännu bara ett högerpopulistiskt parti som är tydligt för att samkönade och olikkönade par ska ha samma rättigheter när det gäller äktenskap, adoptioner och inseminationer. PVV i Nederländerna som har Geert Wilders som ordförande. Och så har det varit sedan partiet bildades 2006. Att hävda att han vänder sig till HBTQ-personer av bara taktiska orsaker är nonsens. Sedan må han vara intolerant ibland i övrigt.

Jag ogillar USA:s Donald Trump varje dag i veckan men invänder emot att han enligt Sörberg infört en "skräckregim". Skräckregimerna hittar du sällan i väst, däremot i länder som Iran och Saudiarabien.

tisdag 29 maj 2018

Ola Ullsten fick mig att bli politiskt intresserad


Jag minns ännu situationen. Jag var 12 år. Det var 1978. Radion var svart. P3 nyheterna hade en nyhet om att Ola Ullsten (bilden) blivit Sveriges statsminister.  Ullstens röst hördes.
.... Folkpartiet är Sveriges liberala parti....
Dittills hade jag varit helt ointresserad av politik som de flesta barn är. Jag visste inte vad liberal var. Men efter att kollat efter handlade det tydligen om att människor ska få vara fria. Det lät bra. Jag började följa politikens debatter. Det kan tyckas besynnerligt att någon blir politiskt medveten redan som 12-åring men vad jag vet är det inte ovanligt. Sedan många år är jag inte medlem i något parti. Men liberal är jag ännu.

Ullsten var vänsterliberal.

Ola Ullsten har avlidit, 86 år. Det raljerades ofta om honom. Orsaken var att han saknade karisma. Så var det. Men enligt många politiker hade han en lättsam sida privat. Ullsten är den svenske borgerlige partiordförande som varit längst till vänster vid sidan om Olof Johansson (c). Det där är intressant när det nu diskuteras om blocköverskridande samarbeten efter valet i höst.

Precis som för Olof Palme (s) var det utrikespolitiken som främst intresserade honom. Han var engagerad för att bekämpa svält och fattigdom internationellt. Men Ola Ullsten var också pådrivande när det gäller jämställdhet och fick igenom en lag emot könsdiskriminering 1980 trots betydande motstånd från både höger och vänster.  Tyvärr var han inte tydligt engagerad för det vi idag kallar HBTQ-rättigheter men det var inga ledande svenska politiker då.

Men utan Ullstens personliga engagemang hade den där jämställdhetslagen förmodligen genomförts flera år senare.

måndag 28 maj 2018

HBTQ-kultur. Välkomna varandra - Bejakande perspektiv på homosexualitet i frikyrkan.


Från en presentation av Välkomna varann - Bejakande perspektiv på homosexualitet i frikyrkan (2017).
...... Samkönade relationer är en av frikyrkans mest stigmatiserade frågeställningar. I dag tvingas frikyrkliga personer som vill uttrycka samkönad kärlek ofta till församlingsexil och ensamhet. Samtidigt är många frikyrkoförsamlingar splittrade i både synsätt och praktik. Vad säger egentligen Bibeln om samkönade relationer och hur ska vi göra för att på allvar kunna välkomna varandra till kristen gemenskap? Välkomna varandra! innehåller fjorton texter som presenterar öppenhet för samkönade relationer i frikyrkliga församlingar. I enlighet med frikyrklig tradition tar texterna Bibeln på stort allvar, och visar hur dess budskap och berättelser pekar på en väg bort från förakt, utanförskap och kristen hemlöshet - mot ett tydligt ja till samkönade relationer. Texterna är skrivna av pastorer, teologer och sakkunniga. Flera är också författade av personer med egen erfarenhet av att vara homosexuell i frikyrkan. Välkomna varandra! fungerar både för personlig teologisk fördjupning och som underlag för samtal i församlingar. Boken innehåller också samtalsfrågor och fördjupningstips.....
"Tystnadskulturen" är ofta negativ.

Först vill jag förtydliga att det här är en viktig bok. Att den orsakat en del negativa kommentarer i frikyrkorörelsen närmast bekräftar det. En del av författarna kritiserar "tystnads-kulturen" om samkönade relationer i de flesta frikyrkliga församlingar idag. Jag håller med. Frånvaron av sakligt resonemang konserverar fördomar. Människor har farit illa i frikyrkorörelsen för att de inte följt heteronormen.

Många av författarna hanterar retoriken lysande. Det här är dock inte en bok som vänder sig främst till allmänheten utan till folk som är intresserade av kristen teologi. Inget fel i det. Den främsta bristen är att det blir många upprepningar när folk i kapitel efter kapitel ska förklara (ofta med samma argument) varför de är HBTQ-vänliga. Redaktören Tomas Poletti Lundström borde insett det problemet.

Kritik emot frikyrkliga samfunds biståndsverksamhet.

Niclas Öjebrandt är bäst när det gäller att göra teologiska intellektuella analyser i sina två kapitel. På andra kanten finns Lena Frisell som utifrån sina egna problem med att komma ut kritiserar heteronormen. Båda två har talang även om de är helt olika i sin stil. Lisa Arlbrandt riktar kritik emot hur frikyrkliga samfunds biståndsverksamhet har brister när det gäller att ta ställning för HBTQ-personers rättigheter i andra länder. Det är extra angeläget när många stater (i ungefär hälften av dem är kristendomen vanligaste religionen) ännu har förbud emot samkönade relationer även i privata hem.

Att tiga inför det borde vara skamligt även för den som inte vill vara med i en Prideparad.

söndag 27 maj 2018

HBTQ-kultur. Kärlekens tunga - Anna Åhlund.Från en presentation av Kärlekens tunga (2018) av Anna Åhlund.
.... En seriesamling om hur det är att leva både innanför och utanför normen, att stå upp för sig själv i såväl intima relationer som mot omvärldens fördomar. I bokens titelserie skildras kärleksrelationen mellan två kvinnor och hur den sakta men säkert går mot sitt svekfulla slut. Varför försöker vi förändra den vi säger oss älska och hur långt är vi villiga att gå för att få kärlek? Vi får också möta Rövhatten som tror att han är alla kvinnors räddare med kommentarer som ”Det ska vara lite och ta i. Mjuka kvinnliga former. Så jag fattar inte varför ni måste hålla på och banta hela tiden!”. Lyckligtvis får han alltid igen. Lite svårare är det kanske att värja sig mot fördomsfulla tjejen, hon älskar nämligen lesbianer! Även om hon tycker det är konstigt att så många ser så manliga ut, om man gillar tjejer vill man väl ha någon som ser ut som en tjej? Eller?....
När jag förklarar att teckningarna är fula är det förmodligen första gången det betraktas som en komplimang från mig av en författare. För det här handlar om mörk satir.

Feministisk satir.

Det raljeras om hetero-machomän som vill "omvända" lesbiska kvinnor. Men även om "toleranta" hetero-kvinnor. Och om lesbiska kvinnor som är destruktiva i en relation. Det är just den kombinationen som gör boken bra. Att det även finns självironi.

Det är nog många HBTQ-personer, inte bara kvinnor, som känner igen sig i en del situationer. En del tycker nog det blir för mörkt. Teckningarna är fula. Men det här är bra feministisk satir.

HBTQ-kultur. Janna - ett liv i två världar - Eva Lie.

Från presentationen av Janna - ett liv i två världar (2017) av Eva Lie.
.... I starka bilder skildrar fotograf Eva Lie sin väns mödosamma väg från att vara Jan till att bli Janna. Identitet, kampen att få vara sig själv och längtan efter kärlek är ämnen som belyses i boken. De första bilderna i boken är tagna i mitten på 1990-talet då Eva och Jan bodde grannar i Stockholm. En stark vänskap växte farm som gjorde det möjligt för Eva Lie att flera år senare följa sin vän i den långa och komplicerade processen som det innebär att korrigera sitt kön. Ocensurerat och naket får vi ta del av en historia som ytterst handlar om kampen att få vara sig själv. Bilderna i boken är tagna mellan 1998 och 2017. Boken innehåller även texter av Eva Lie som till största delen bygger på samtal med Janna och egna dagboksanteckningar....
Det är med viss tveksamhet jag gör den här recensionen. 2004 hölls det folkomröstningar i främst sydstaterna och mellanvästern i USA om det skulle vara med i delstatskonstitutionen att äktenskapet ska vara reserverat för en man och en kvinna. I alla förutom en röstade en majoritet för det. Många som var gay kände att omröstningen handlade om dem som människor (även om många konservativa säkert inte haft det syftet) och den psykiska ohälsan ökade i gruppen.

Mod från Janna.

Och när Janna får berätta om sin process från man till kvinna finns det också en risk att min recension kan tolkas som en bedömning av en människa. Men så är det givetvis inte. Det jag recenserar är Eva Lies bok.

Den här boken är medelmåttig. Bokens omslag är dåligt (det finns många bättre foton i den). Bildernas kvalité är i övrigt varierande men sällan ointressanta. Det är berättelsen som är fascinerande. Det tydliggörs vilket mod Janna har.

HBTQ-kultur. Barnböcker del 2.Från en presentation av Askungen (2018) av Alexander Jansson och Sofia Jensfelt.
.... Askungen drömmer om äventyr och glädje. Bort från sin faster och sina kusiner som är hemska att bo med. En dag bjuder Prinsessan in hela riket till bal, men Askungen måste stanna hemma och göra sina sysslor. Dagen efter undrar alla vem den dansande främlingen var. Prinsessan är så nyfiken att hon skickar ut sin specialstyrka för att leta. Känslor, skratt och eftertanke allt ryms i klassiska sagor! Nu tar sagoskatten klivet in i samtiden. Moderna sagor, helt enkelt....
Det här är en av de bästa HBTQ-relaterade barnböcker jag recenserat. Det är inte lätt att göra om en klassisk saga, det riskerar att bli en PK-ängslig variant, men Janson och Jensfelt lyckas med det. Realism kombineras med fantasi. Bäst är dock Silvy Strands illustrationer. Teckningarna är i romantisk stil och vackra. Även om det handlar om ett lesbiskt par är det kulturellt så bögigt och kitchigt att Mark Levengood verkar vara hetero i jämförelse.

Hästen och Husse (2017).

Boken från Susanne Pelger är udda och kort men inte ointressant. Hussen klär sig ibland som kvinna och hästen beter sig som en hund. Anna Södergård har gjort illustrationerna som är färgstarka och moderna. Något bättre än medel.

Edwin och klänningen (2018).

Illustrationerna av David Hensan är besynnerliga men det finns ett driv i berättelsen från Susanna Vidlund. Medioker.

Julia finns inte (2017).

Eva Salqvist har gjort en bra bok om Julia som successivt blir Julian, Visst blir det stereotypt ibland men oftast trovärdigt. Man vill veta hur det ska sluta.

De tre första böckerna vänder sig främst till 3-7-åringar. Den fjärde till 8-12-åringar.

lördag 26 maj 2018

Hemliga samtal i RFSL:s ledning har läckt ut via en inspelning.


En person som vill vara anonym har sänt mig en ljudfil från RFSL:s senaste möte i förbundsstyrelsen. Det här är sensationella avslöjanden.

Sandra Ehne, ny ordförande.

"Det finns en tradition här att vi ska peppa varann genom att en gång i månaden värna mångfald".

Andreas Salekog.

"Intersektionalitet. Vithetsnorm. Heteronorm. Rasifiering. Nykolonialism." (kollar runt i rummet för att få beröm)

Sandra Ehne.

"Bra Andreas."

Deidre Palacios.

"Alltså Magnus Kolsjö har meddelat i en debattartikel hos SVT nyheter att han lämnat RFSL. Och han var tillförordnande ordförande. Vilket svek. När jag samtalade med honom en gång kommenterade han att han försvarar vinster i välfärden. Tror aldrig jag blivit så kränkt. Giriga kapitalister ska tjäna pengar på folks behov av välfärd. Han förklarade att han ska rösta på Alliansen i höst. Var tvungen att sjukskriva mig efter den kränkningen."

Sandra Ehne.

"Det positiva med hans avhopp är att vi nu får en helt igenom progressiv förbundsstyrelse"

Cihan Arikan.

"Men Kolsjö anklagar också delar av vår förbundsstyrelse för att gilla våldsbejakande vänsterorganisationer. Det här är inte bra för vår PR"

Sandra Ehne.

"Men alltså vem tror på någon kristdemokrat?"

Emelie Mire Åsell. 

"Tror ni glömt en del här. Maktstrukturer. Magnus är förvisso inte hetero men vit man."

Preethi Huczkowski.

"Alltså sossarna har blivit rasister, det kan vi vara ense om.  Men om det blir maktskifte riskerar fascistiska sd få makt. Men Magnus ville tvunget kritisera röd-gröna regeringen igen och igen."

Sandra Ehne

"Jag håller med, det var ett problem. Man ska vara vänlig emot makthavarna om alternativet är än värre. Men nu har vi fått vår rapport om att det råder "en destruktiv samarbetskultur" på RFSL:s centrala kansli. Det bör vi åtgärda"

Alexander Clemensson

"Alltså som verksamhetschef vill jag hävda det ska kallas mobbing".

Sandra Ehne

"Har du också blivit högervriden? Dina fula glasögon var ute redan för 20 år sedan. Och kolla din frisyr, och du ska kalla dig bög"

Alexander Clemensson. "Din frisyr blev omodern redan för 35 år sedan. Och ful är du också"

Sandra Ehne "Nu avbryter vi mötet".

Obs. Detta är satir.


Uppdatering 1.

Det här är inte satir.

RFSL:s nya förbundsordförande Sandra Ehne har i ett pressmeddelande kommenterat kritiken från Magnus Kolsjö.

1. RFSL är en effektiv lobbyorganisation och har varit det i decennier. HBTQ-reformer hade genomförts även utan RFSL men långsammare.

2. RFSL:s förbundsstyrelse har alltid varit något vänstervriden generellt även om det funnits en del liberaler i den. Tidigare s-regeringar fick ofta skarp kritik från styrelseledamöter som var till vänster. Men senaste åren har föreningen blivit tystare i sin kritik emot regeringen. Det kan ha olika orsaker. En snäll tolkning är att förbundsstyrelsen har så nära kontakt med HBTQ-ansvariga ministern Alice Bah Kunkhe (mp) att de inte vill riskera relationen genom offentlig kritik. Men det är också just det som blivit ett problem för RFSL. Politiska konflikter (som tydligen ibland blir personliga) avgörs i sammanträdesrum som vanliga medlemmar inte har tillgång till.  Debatter förs internt på kongresser men i princip aldrig utåt.

Nuvarande s-mp-regeringen har allvarligt svikit flera löften som båda partierna lämnade i valrörelsen 2014.

Att tillsätta utredningar om införande av ett tredje juridiskt kön, om att avskaffa informationsplikten för hiv-positiva och om att låta barn för möjlighet till fler än två vårdnadshavare. Alliansen hade aldrig tillsatt utredningar om det om de varit kvar som regeringspartier efter 2014. Men det är inte det som är poängen. Utan att löften ska hållas. Någon könsneutral föräldraskapspresumtion blev det för övrigt inte heller, utan det skulle utredas igen. När en utredning föreslog att religiösa samfund även framåt ska få statsbidrag även om de inte accepterar folk i samkönade relationer som medlemmar höll RFSL tyst. En HBTQ-rörelse som anpassat sig diplomatiskt inför en regering sviker sitt främsta uppdrag, att värna gruppens rättigheter.

Hyckleriet från kulturvänstern är totalt.Tydligen har mp för första gången hotat att lämna regeringen. Det om de inte skulle få igenom gymnasieamnestin. Ironiskt nog behöver ensamkommande vuxna män inte ens gå på gymnasium, det räcker de förklarar de planerar att göra det. Krisen i regeringskansliet var värre än den om brunkolet. Bildligt talat hade mp-ministrarna packat sina väskor. 

Den typen av hot brukar inte framföras explicit. Mitt tips är att Gustav Fridolin till Stefan Löfven kommenterat "jag och Isabella tycker vårt samarbete generellt fungerar bra men får vi inte igenom den här lagen finns det risk vi inte får stöd av majoriteten i vår riksdagsgrupp". Löfven har fattat vinken.

Amnestin är fel.

Gymnasieamnestin är en olycka. Vuxna män som saknar asylskäl och oftast ljugit om sin ålder ska avvisas om de inte gör ett "spårbyte" och får jobb till kollektivavtalsenlig lön. Ungefär hälften av dem har inte ens varit i Afghanistan senaste åren utan i något grannland, Iran eller Pakistan. De har inte flytt från något krig utan från ett grannland där förvisso förhållandena är besvärliga. Att ha bra betyg i någon utbildning är faktiskt inte någon orsak att bevilja asyl. Det bara lockar fler att via människosmugglare söka sig hit.

Låt oss vara ärliga. Det här handlar om att någon som kallar sig minderårig men sällan är det ska få del av svenska välfärdsförmåner. 0 % (sic!) har identitetshandlingar. Förklaringen att de inte klarat att få en sådan handling är patetisk, det kan ofta fixas. Det handlar om att människosmugglare förklarar för dem att slänga sina id-handlingar, att det ökar chansen att få asyl.

De fattigaste har inte råd betala människosmugglare.

Sedan sänder de en betydande del av sina bidrag till släktingarna hemma. Det handlar inte om att de flesta arbetsföra inte vill jobba som vissa rasister hävdar. Vulgärpropagandan från högerpopulister är ibland obehaglig. Det handlar om desperation att få det ekonomiskt bättre. Vi ska inte klandra dem, många av oss hade förmodligen gjort samma sak i deras situation. Det som är hyckleri är att de ska få asyl. Och det handlar inte om de fattigaste, de skulle aldrig ha råd att betala människosmugglare.

Hyckleriet från c, mp, v, fi och kulturvänstern är totalt.

fredag 25 maj 2018

Utan förstärkt rättsväsende får samtyckeslagen marginell effekt.


Det är nästan rörande vilken tilltro vissa har till den nya samtyckeslagen som riksdagen röstat för (§ 5 från riksdagens protokoll 22 maj). Samtliga riksdagspartier är för den.

Så här är det. Att andelen polisanmälda som sedan blir fällda för våldtäkt är mycket låg handlar främst om beviskraven. Det är åklagaren som ska visa att den åtalade "bortom rimligt tvivel" är skyldig till brottet. Och våldtäkter handlar ofta om "ord emot ord" om något som vanligen är frivilligt. Det är inte den som är åtalad som ska bevisa sig vara oskyldig. Det är en central västerländsk rättsprincip. Och den blir kvar - även med samtyckeslagen. 

Många lär bli besvikna när andelen fällande domar om några år förmodligen är kvar på nuvarande nivå eller ökat marginellt. Tolka mig rätt. Jag är för samtyckeslagen. Den får förmodligen så småningom en viss normerande effekt. Den är ett nytt verktyg för åklagarna.

Bevisprövning central i en rättegång.

Men nu krävs det att hela rättsväsendet får ökade resurser för att behandla sexualbrott. Väntetiden för DNA-analyser (av sperma och annat) är idag i medel närmare två månader trots att själva analysen bara tar några timmar. Det är galet. Det handlar också om att polisen snabbt måste säkra eventuella bevis (det som i rättsväsendet kallas stödbevisning) och hålla förhör med inblandade. Tyvärr fungerar det ofta inte så idag. Det handlar om att reglerna för utvisning för utländska medborgare bör skärpas.

En del partier hävdar att genuskunskap ska vara en del av utbildningen för folk i rättsväsendet. Jag håller med. Men låt oss vara ärliga. I en rättegång är det bevisprövningen som är central. Inte teorier om patriarkala strukturer. Utan ett förstärkt rättsväsende när det gäller sexualbrott gör samtyckeslagen bara marginell nytta.

måndag 21 maj 2018

HBTQ-kultur. I slutet av regnbågen - Bitte Andersson.Från presentationen av I slutet av regnbågen (2017) av Bitte Andersson.
.... När 76-åriga Marjas lägenhet måste röksaneras flyttar hon motvilligt in på HBTQ-seniorboendet Plejaderna. Den påflugna grannen Millan hälsar välkommen med sherry och drar snart in Marja i sitt kompisgäng på boendet. I slutet av regnbågen är lika mycket en romantisk komedi som en serieroman om sorg, kärlek, goda grannar och att våga återvända till livet efter en depression. Det är också en specifik skildring av queert garderobsliv och vikten av att finna sitt sammanhang. I slutet av regnbågen är fiktion, men innehåller också glimtar av HBTQ-historia inspirerad av intervjuer med äldre HBTQ-personer....

Positivt är att HBTQ-personer inte bara framställs som positiva.

Trodde Bitte Andersson var ännu en ung heterokvinna som kände hon måste visa att HBTQ-personer är trevliga. Men efter att googlat runt konstaterar jag att hon är en av oss.

Det här är nog den bästa svenska HBTQ-relaterade serie-boken för vuxna som jag recenserat. En genre som annars ofta handlar om ungdomar. Positivt är att människor inte bara framställs som trevliga utan att det blir konflikter ibland. Marja är deprimerad efter att hennes partner avlidit av cancer.

Den starkaste scenen är kanske när två män fängslades och misshandlades av Pinochets högerjunta 1973 i Chile. När en av dem bytt juridiskt kön och möter sin kompis 20 år senare i Stockholm vill han inte veta av henne. Illustrationerna är inte dåliga men mediokra. Det är budskapet som bär berättelsen. Återblickarna till 1970-1990-talet är centrala.

söndag 20 maj 2018

Riksdagen har beslutat om skydd emot hets för transpersoner.


Riksdagen har beslutat att transpersoner ska få samma skydd emot hets, hatbrott, diskriminering etc. som homosexuella, bisexuella och en del andra grupper har. Det är välkommet. I konstitutionsutskottets betänkande yrkade sd avslag på propositionen i sin helhet. Från reservation 1.
.... Diskrimineringsförbud är vidare i dag formulerade som en uppräkning av diskrimineringsgrunder, exempelvis ett förbud mot diskriminering på grund av nationellt eller etniskt ursprung , sexuell läggning eller trosbekännelse. En sådan uppräkning är olycklig och bör enligt vår mening ersättas med bestämmelser som tar sikte på om någon blivit otillbörligt särbehandlad eller inte, oavsett vad som är grunden för särbehandlingen....
Sd saknar trovärdighet.

Det där är förvisso en intressant debatt och något som framförts av en del HBTQ-vänliga nyliberaler. Problemet för sd är att de totalt saknar trovärdighet i debatten. De har varit emot nästan alla reformer som syftar till att förbättra situationen för transpersoner. De röstade för några år sedan som ensamt parti för att kravet om att vara steril ska behållas för att få byta juridiskt kön. Alltså tvångssteriliseringar.

Vänsterpartiet ville, med rätta, ändra "könsöverskridande identitet" till "könsidentitet" för att frångå ett avvikarperspektiv. Moderaternas representant i debatten, Ida Drougge, förklarade att de i princip höll med. Debatten hölls 16 maj (§ 12) i riksdagen. I slutvoteringen i riksdagen valde v att avstå när regeringens förslag ställdes emot Sverigedemokraternas avslag.

Rfsl har också kommenterat beslutet.