onsdag 11 juni 2014

Danmark får Europas friaste lag för att få byta kön juridiskt.Från och med 1 september kommer Danmark bli det land i Europa där det är enklast att byta kön juridiskt. Det kommer räcka med att vara 18 år eller äldre, skicka en ansökan och efter 6 månader igen bekräfta att hen vill få ett nytt juridiskt kön. Det beslutade det danska parlamentet idag med röstsiffrorna 59-52.  En bisarr del av debatten var när representanten för Konservative folkeparti (ett högerparti som har samarbete med bl.a. Moderaterna)  "anklagade" Sverige för att vara "nästan könlöst".

Den politiska debatten i Danmark före beslutet var dock betydligt mer konfrontativ än när Sveriges riksdag antog vårt lands nya friare könstillhörighetslag. Regeringspartierna Socialdemokraterna och vänsterliberala Radikale venstre samt de två vänstersocialistiska stödpartierna Socialistisk folkeparti och Enhedslisten stödjer lagförslaget.

Från en av Västeuropas hårdaste lagar till den friaste.

I Danmark finns ingen lag om ändring av könstillhörighet utan steriliserings- och kastreringslagen tillämpas på personer med transsexualism. Den som vill få ändrad könstillhörighet måste ansöka hos justitiedepartementet om tillstånd till kastrering. I några fall har ansökan godkänts utan kastrering om personen av någon orsak saknar fortplantningsförmåga. Sökanden måste vara ogift och uppvisa "ett psykologiskt lidande" samt ha en diagnos avseende transsexualism. Landet har idag en av de hårdaste lagarna i Västeuropa när det gäller juridiska könsbyten. Paradoxalt nog kan dock transsexuella spara könsceller (sperma respektive äggceller) för att efter "könsbytesoperationen" kunna bli biologiska föräldrar.

Alla partier i danska parlamentet har förklarat att de är positiva till att folk inte ska behöva betraktas som psykiskt sjuka (som transsexuella) för att få byta kön juridiskt och kommenterat "givetvis får transpersoner vara som de vill privat". Att avskaffa kravet att vara ogift kommenterades inget som helst och förmodligen hade inget parti problem med det.

Konservativa partier argumenterade för biologisk kropp som viktig könsmarkör.

Men i övrigt var Konservative folkeparti, Liberal alliance och främlingsfientliga Dansk folkeparti emot regeringsförslaget. Df och kf gjorde det, som väntat, med en konservativ argumentation. Att kön och biologisk kropp är en viktig identifikationsmarkör, kroppen och det juridiska könet måste höra ihop. De blev ordentligt pressade av regerings- och stödpartiernas representanter exakt vilka problem det skulle kunna bli om ett fåtal människor kunde få välja juridiskt kön enligt lagförslaget. Någon egentlig förklaring blev det inte annat än "så har det alltid varit" om kropp och juridiskt kön 

Att nyliberala Liberal alliance gick emot förslaget var däremot oväntat eftersom partiet nästan alltid tidigare röstat för HBT-reformer. Partiet förtjänar skarp kritik för sin formalistiska hållning. Lf.s argumentation var ungefär "vi är beredda att ta bort den könsspecifika siffran i det danska personnummersystemet men när det är kvar måste givetvis det biologiska könet vara detsamma som det som siffran anger". Inte heller de förklarade vilka problem det skulle bli om några fick undantag från den policyn. Att ett parti som kallar sig liberalt argumenterar för att behålla kastrationskrav för en viss grupp av medborgare 2014 är absurt.

Högerliberala Venstres stödde regeringsförslaget men ville ha en komplettering om att den som vill byta kön juridiskt först ska få ett intyg från en läkare (argumenteringen var bl.a. att det ska uteslutas att personen inte genuint vill byta kön juridiskt utan att ansökan är för att vederbörande har psykiska problem). Partiet hävdade att det inte måste vara en specialist just när det gäller transsexualism utan kan vara en vanlig läkare. När majoritetspartierna inte ville acceptera det röstade Venstre emot förslaget i sin helhet.

Uppluckringen av konservativa könsroller.

Och så var det det där med Sverige. Charlotte Dyremose från Konservative folkeparti kommenterade följande (använd sökordet "svenske" för att hitta det)
Så er det for nogle mennesker rigtig, rigtig ærgerligt at være endt i den forkerte fysiske krop. Og vi vil meget gerne bidrage til at give dem mulighed for at slippe ud af den, hvis det er det, de har behov for. Men det ændrer altså ikke ved, at vi her taler om et objektivt kriterie. Og vi har ingen problemer med at fastholde det. Tværtimod synes vi, det er positivt, at vi kan fastholde, at vi er forskellige køn. Vi ønsker ikke de der svenske nu er vi sådan lidt intetkøn-agtige tilstande.
För det första verkar den konservativa politikern ha dålig koll när det gäller Sverige. De flesta här identifierar sig tydligt som man eller kvinna. Men många vill ge folk möjligheter som inte är kopplade till förlegade könsroller. Och den debatten har orsakat en ny lag i Danmark där transsexuella slipper bli kastrerade för att få byta kön juridiskt.


Uppdatering 1.

Om det blir regeringsskifte i Danmark.

En intressant sak är om den här radikala reformen kommer finnas kvar om det blir regeringsskifte i Danmark. Den antogs inte med någon betydande majoritet. Senaste opinionsmätningarna visar att oppositionspartierna leder med några procentenheter före majoritetspartierna. Skulle det bli resultatet i nästa val (som måste hållas senaste september 2015, regeringen kan meddela nyval med en månads varsel) kommer möjligen Dansk folkeparti och Konservative folkeparti att driva ett återinförande av kastrationskrav i könstillhörighetslagen samt att det ska krävas att en person är transsexuell för att få byta kön juridiskt men de lär få svårt att få Venstre med sig. I synnerhet som trenden i Västeuropa är tydlig, att liberalisera lagar om könstillhörighet. I bl.a. Norge handlar debatten om att avskaffa restriktiva krav, det pågår en utredning om det där.

Mitt tips är att det vid ett regeringsskifte startas en utvärdering av reformen (vilket det kan bli även om nuvarande regering stannar kvar). Efter en sådan utredning kanske det blir några förändringar (som Venstres förslag om godkännande av läkare). Men om det inte hittas missbruk (att vissa kriminella använder nya lagen för att försöka hindra identifiering) eller problem lär det förbli som det är.

I debatten i parlamentet argumenterade Socialistisk folkeparti och Enhedslisten för att regeringen bör starta en utredning om 18-gränsen för juridiska könsbyten bör sänkas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar