söndag 8 juni 2014

Socialstyrelsen följer inte svensk lag enligt ny dom om juridiskt könsbyte.


15 maj meddelade Förvaltningsrätten i Stockholm att Socialstyrelsens rättsliga råd i ett ärende inte följt Sveriges nuvarande lag (den ändrades häromåret) för juridiska könsbyten. Rättsliga rådet har ställt krav som det inte finns stöd för i lagen. Domen blir förmodligen prejudicerande (alltså vägledande för senare liknande ansökningar om juridiskt könsbyte). Från ett pressmeddelande från RFSL.
Sedan lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall ändrades 2013, så att bland annat tvångssteriliseringarna togs bort, har RFSL uppmärksammats på ett flertal fall där individer nekats byte av juridiskt kön, trots att de uppfyller lagens krav. Fallet som nu har avgjorts i förvaltningsrätten gäller Michelle, en av de personer som hört av sig till RFSL med anledning av detta.

- Jag har hela tiden trott att de gjort fel bedömning rent juridiskt. Det tråkiga för mig är att mitt byte av juridiskt kön nu har fördröjts med över ett och ett halvt år och det har såklart fått stora konsekvenser för mig. Rättsliga rådets agerande har inte bara kostat mig pengar och tid, utan det har också varit enormt påfrestande och känts som misshandel, bland annat eftersom jag redan gjort en del operationer och haft ”ok” från teamet inom vården, vilket de känt till. Nu visar det sig att jag haft rätt hela tiden, säger Michelle.....

I lagen står numera endast följande: ”En person ska efter egen ansökan få fastställt att han eller hon har en annan könstillhörighet än den som framgår av folkbokföringen, om han eller hon 
1. sedan en lång tid upplever att han eller hon tillhör det andra könet,
 2. sedan en tid uppträder i enlighet med denna könsidentitet, 
3. måste antas komma att leva i denna könsidentitet även i framtiden, och 
4. har fyllt arton år.” Förvaltningsrättens dom innebär att målet återförvisas till rättsliga rådet för prövning enligt de villkor som ställs upp i lagen, och inte enligt några andra villkor....

Rättsliga rådet har till den 9 juni på sig att överklaga domen.
Imorgon, måndag, är alltså sista dagen för Socialstyrelsens rättsliga råd att överklaga. Men jag hoppas de är så kloka att de avstår. De liberaliseringar av lagen som genomfördes 2012 och 2013 (bl.a. avskaffande av tvångssteriliseringar) var viktiga frihetsreformer. Men alldeles oavsett vad folk från Socialstyrelsens rättsliga råd tycker om den nya lagen så måste de givetvis följa den.

I april lämnade RFSL ett pressmeddelande om att Förvaltningsrätten i Stockholm kritiserat Skatteverket för att de registrerat en transsexuell man som fött ett barn för att vara barnets mor. Det betraktas som att strida emot hans personliga integritet.

Det finns även framgångar internationellt för transrättigheter.

Indiens högsta domstol beslutade april i år att införa möjligheten att tillhöra ett tredje juridiskt kön. Dessutom ska nu hijras (transpersoner) definieras som Other Backward Class (OBC), i Indien är regeringen skyldig att främja sociala- och utbildningsrättigheter för folk som tillhör den kategorin.

1994 införde Sydafrika i sin konstitution ett principiellt erkännande av ett tredje juridiskt kön,. Men tydligen finns det inte några konkreta politiska beslut om det, det blev det däremot i  Nepal 2007 och Bangladesh följde efter 2012. Australien, Nya Zeeland och Pakistan har delvis infört möjlighet till ett tredje juridiskt kön (bl.a. när det gäller pass) men inte i hela samhället. Tyskland tillåter föräldrar att ange att deras barn varken är pojke eller flicka, oftast handlar det om att barnet är intersexuellt.

Det bör konstateras att både Indien och Bangladesh har totalförbud för manliga samkönade relationer ännu (I Indien var det tillåtet några år innan domstolen ändrade sitt eget tidigare beslut och återigen förbjöd sådana relationer). Pakistan har inga som helst juridiska rättigheter för homosexuella och bisexuella. Att ett land är homovänligt måste inte betyda det är transvänligt och vice versa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar