lördag 16 juni 2018

Historisk dom från EU-domstolen om samkönade pars fria rörlighet.


Det här beslutet är historiskt. Bland de 3 viktigaste när det gäller rättigheter för homosexuella och bisexuella sedan unionen bildades. Från siten Omni om att EU-domstolen beslutat att samkönade äktenskap och partnerskap måste erkännas i varje annat unionsland om ett homopar flyttar dit. .
....Även om Rumänien inte tillåter samkönade äktenskap kan landet inte vägra att ge uppehållstillstånd till en amerikansk man som gift sig med en rumänsk man, konstaterar EU-domstolen. "Detta skulle leda till att den fria rörligheten för unionsmedborgare skulle variera från en medlemsstat till en annan beroende på om nationella rättsliga bestämmelser medger samkönade äktenskap eller inte", konstateras bland annat från domstolen. Fallet har gällt ett rumänskt-amerikanskt par som gifte sig i Bryssel 2010, men där rumänska myndigheter två år senare bara ville ge den amerikanske mannen tre månaders uppehållstillstånd. Med hänvisning till att Rumänien inte tillåter samkönade äktenskap ansåg landet att den amerikanske mannen inte kunde ses som make till en EU-medborgare. EU-domstolen anser dock att begreppet "make eller maka" i det här sammanhanget ska ses som könsneutralt och därmed även omfatta en make eller maka av samma kön som unionsmedborgaren....
Segrar för HBTQ-rörelsen kan inte tas för givna.

Från Qx.
.... Europaparlamentarikern Fredrick Federley (c) gläds åt domen. – Det är ett tydligt utslag av EU-domstolen. Inget land kan neka samkönade äktenskap lika rättigheter och fri rörlighet inom unionen, konstaterar han. Dessa EU-länder erkänner i dagsläget inte samkönade äktenskap och/eller partnerskap: Bulgarien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien....
Det kan tyckas vara "bara" sex länder. Men det här handlar om något större. Vi vet inte vilka regeringar som framåt kommer finnas i unionen. Signalerna från Italiens nya populistregering har varit problematiska. För att uttrycka det milt.

Vi HBTQ-personer kan inte ta våra segrar för givna. Det visar historien. 1926 var Berlin den stad i världen där det var enklast att vara bög. 10 år senare skulle det bli den stad i världen där förföljelsen av bögar var som värst.

 
Uppdatering 1.

Sju av åtta riksdagspartier positiva till beslutet.

Samtliga riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna är för att svenska samkönade äktenskap ska erkännas i hela unionen om ett homopar flyttar dit. Sd argumenterar för att de inte har något emot om något annat land juridiskt erkänner svenska samkönade äktenskap men att det är fel att "tvinga" länder göra det. Det handlar dock säkert även om partiets konservativa attityd.

Varje land i EU får avgöra vilka som ska få ingå äktenskap bland dess invånare och så bör det förbli. Men det här handlar om något annat. Den fria rörligheten som är en central princip i unionen. Om en person inte får ta med sin make eller maka vid flytt till annat land i unionen bara för att den är av samma kön avskaffas fria rörligheten för gruppen i praktiken.

Även Feministiskt initiativ och Piratpartiet är för beslutet.

fredag 15 juni 2018

Mp ger återvinning en ny betydelse om tredje juridiskt kön.


Vid Malmö pride meddelade HBTQ-ansvariga ministern Alice Bah Kuhnke (mp) en positiv nyhet. Miljöpartiet vill utreda införande av ett tredje juridiskt kön.

Men vänta nu. Vid RFSL:s partiledardebatt inför valet 2014 lovade både s och mp att starta en sådan utredning om de skulle bli regeringspartier. Även v och l och så småningom c är för det. Mp har fått vika sig gentemot s när det gäller många saker där partierna varit oense, inget konstigt med det. Men när det gäller att utreda införande av tredje juridiskt kön fanns det alltså enighet inför valet 2014.

Om ett löfte sviks kan det lämnas igen.

En offentlig utredning lämnade i slutet av förra året en rapport där det bl.a. rekommenderas att det ska införas möjligheten att tillhöra ett tredje juridiskt kön. Men det var inte med något direktiv från regeringskansliet utan ett självständigt initiativ. Regeringskansliet håller på att sammanställa remissvaren.

Det här ger återvinning en helt ny betydelse. Om ett parti sviker något löfte kan det lämna det i nästa valrörelse.


Uppdatering 1.

Kritiken gäller givetvis också s.

De två partierna har ett kollektivt ansvar som regeringspartier. I sak är mp för att införa ett tredje juridiskt kön medan s tvekar. Mitt tips är att det främst är s som valt att inte prioritera en sådan utredning trots tydligt löfte tidigare. Men det fråntar inte mp ansvar.

Hiv-smittad frias i högsta domstolen efter att ha haft oskyddad sex.


Informationsplikten för hiv-positiva har delvis satts ur spel av Högsta domstolen. Dagens juridik avslöjar att den för någon vecka sedan lämnat en s.k. prejudicerande dom. Att det ska bli praxis inom rättsväsendet.

Den som är hiv-positiv och har en "välinställd behandling" ska inte dömas för framkallande av fara vid oskyddat sex. Risken för överföring av hiv är då i princip obefintlig. Den här debatten har förts senaste 20 åren. Om att Sverige tillsammans med Norge i princip är ensamma i Västeuropa om att ha informationsplikt för hiv-positiva. 

S-mp-regeringen har svikit ett vallöfte.

Att läkare idag kan ge patienter undantag från den s.k. informationsplikten även vid anala och vaginala samlag är positivt. Men den rättsliga situationen har varit osäker. Norge ändrade det 2017 genom ett lagförslag från dess högerregering där populistiska Fremskrittspartiet är en del. Nu har Sverige följt efter med en dom. S-mp-regeringen har varit oförmögna att ens tillsätta en utredning om informationsplikten ska avskaffas trots att båda partierna lovade det i valrörelsen 2014. Det är ett svek.

Principiellt är jag ännu för att informationsplikten för hiv-positiva ska avskaffas men jag kommer inte att framåt driva det. Det är bara de som vet att de har sjukdomen som kan fällas i domstol. Nu har hiv-smittade som har kontakt med vården möjlighet att få effektiv behandling för att hindra smittöverföring.

Sverige och Bayern fick de mest repressiva lagarna i Västeuropa.

Vi i Sverige har en självbild att vara ovanligt toleranta, ofta med rätta. Men när aids-paniken spreds på 1980-talet fick Sverige tillsammans med västtyska delstaten Bayern de mest repressiva lagarna emot hiv-positiva i Europa. Det infördes lagar som borde vara främmande för en västerländsk  demokrati.

I den betydelsen ger den här domen också en upprättelse för de hiv-positiva som behandlats illa förr.

Även RFSL och Qx har kommenterar domen.


torsdag 14 juni 2018

HBTQ-kultur. Generalen - bara jag vet som vinner. Björkman och Karlsson.


Från en presentation av Generalen - bara jag vet som vinner (2017) av Christer Björkman och Petter Karlsson.
.... Christer Björkman är mannen som förändrade svenskens syn på musik i allmänhet och Melodifestivalen i synnerhet. I Generalen berättar han med humor och värme om sin väg från brådmogen pojke i Borås till att bli en av Musiksveriges mäktigaste män. Om tevedebuten som femåring, om hur han hanterade insikten att han var homosexuell i en mindre tillåtande tid och om kärleksnatten med en av Hollywoods största filmstjärnor. Christer tar oss också med på turné med Roxette och Rocktåget och in i det drogstinna spelet kring Björn Borgs kalsongimperium. Men framförallt får vi följa med bakom kulisserna på Melodifestivalen som han revolutionerat sedan han tog över befälet för den 2002. Vad gjorde Carola till exempel när hon tappade klacken en minut före sitt nummer i Eurovision 2006? Hur nära var en snöflinga att förstöra den svenska segern i Eurovision 2012? Och hur kunde falska kontaktlinser och en vadslagning med Tomas Ledin och Magnus Uggla leda till att han själv vann Melodifestivalen 1992? Läs också de fantastiska historierna om när han smugglade in en bajonett på amerikanska ambassaden, blev föremål för förbön i Pingstkyrkan, fick ett varsel från sin döda mormor och en gång sov 31 timmar i sträck. Släktforskare påstår dessutom att Christer Samuel Björkman är ättling till en egyptisk farao. Generalen är skriven i samarbete med författaren Petter Karlsson....
Självkritik och självdistans från Björkman.

Jag brukar googla runt inför att jag ska göra en recension. Den här boken har fått få omdömen och de flesta av dem har varit blandade. Men det här är den bästa självbiografin jag recenserat.

Christer Björkman är den bög i Sverige som har mest makt. Men sällan har det funnits så mycket självkritik och självdistans i någon biografi som den här. Björkman verkligen bjuder på sig själv. Petter Karlsson förvaltar retoriken väl.

Första låten i Melodifestivalen om en samkönad relation.

Boken kan delas in i två delar, före och efter 2002. Tidigare var det fokus på det personliga, senare på Melodifestivalen och Eurovision song contest. Den enda kritiken jag har är att man sällan får veta något om Björkmans privatliv efter 2002.

När han tävlade med Välkommen hem 1999 var det första låten i Melodifestivalen om en samkönad relation. Den floppade helt. Jag gillar främst eurodisco. Men det var en fin ballad.fredag 8 juni 2018

Alla utom kd tydligt för att sambopar ska få adoptera.


Civilutskottet i riksdagen har lämnat betänkandet Modernare adoptionsregler. 7 av riksdagens 8 partier vill att sambopar (olikkönade och samkönade) ska få bli prövade som adoptivföräldrar om det är en stabil relation. Bara Kristdemokraterna är negativa.
....I samma motion föreslås även två tillkännagivanden om att regeringen bör återkomma med ett lagförslag som innebär att sambor ges rätt att adoptera endast i vissa fall. Enligt motionärerna bör sambor gemensamt kunna adoptera ett barn som är eller har varit familjehemsplacerad hos dem.... Vidare bör en sambo kunna adoptera den andra sambons barn genom en styvbarnsadoption.... Motionärerna menar att den omständigheten att barnet redan har en relation till samborna i dessa fall väger tyngre....
Övriga riksdagspartier försvarar regeringens förslag om adoptioner från sambopar.
....Utskottet har bl.a. hänvisat till att barnets bästa värnas bättre genom att det i samtliga fall görs noggranna prövningar av stabiliteten i parets relation än genom en generell begränsning som innebär att en stor grupp blir formellt uteslutna från möjligheten att adoptera. Utskottet har även hänvisat till de skäl som anförs i propositionen i frågan om juridisk trygghet för barnet och förenligheten med 1993 års Haagkonvention....
Jag håller med.

Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna argumenterar i reservation 10 för att det "behövs insatser för att stärka möjligheterna till såväl nationella som internationella adoptioner" för samkönade par. I reservation 11 föreslår m, c och l att regeringen bör "ta nödvändiga initiativ till en översyn av de regler som gäller för adoptioner efter ett surrogatarrangemang i utlandet i syfte att säkerställa att reglerna löser de frågor som kan tänkas uppkomma på ett sätt som står i överensstämmelse med principen om barnets bästa".


torsdag 7 juni 2018

Vild debatt i riksdagen om ensamkommande.

Idag har majoriteten i riksdagen röstat om ensamkommande unga. Har kollat igenom riksdagsledamöternas kommentarer i debatten igår. Det här var verkligen ingen vanlig debatt. Sällan har det varit så mycket känslor, från båda håll. Ledamöter från m och l kritiserade öppet c, Alliansen brukar annars ha som policy att undvika sådant. 

Ledamöter från tre partier, c, l och kd meddelade att de inte ska rösta med sitt parti, det måste nog vara rekord senaste 15 åren i riksdagen. S tvingades försvara förslagen trots att majoriteten av dess ledamöter är emot det men accepterat det efter att mp hotat lämna regeringen annars. V kritiserade regeringen från andra hållet.

Individuell prövning av asylskäl ska vara principen.

Själv är jag emot propositionen (regeringsförslaget). Det här handlar om vuxna män som Migrationsverket inte bedömt har asylskäl. Jag tycker synd om grabbarna, att bli avvisad till Afghanistan är givetvis inte kul men någonstans måste vi hålla oss till den ordning som gäller, individuell prövning av asylskäl. Expressens liberala ledarsida har förklarat varför regeringens förslag är fel. 

Det är fascinerande att även bland riksdagsledamöter som annars ofta är svala och diplomatiska blev det en vild debatt. Oavsett vad man tycker i sak kan man konstatera att det här orsakar mycket känslor från båda sidor.

Misstag att säkerhetsventilen "ömmande omständigheter" togs bort.

Birgitta Ohlsson var en av tre från l som röstade för regeringsförslaget. Hon har gjort mycket för HBTQ-rättigheter, men här vill jag hänvisa till det som ofta framförs i USA. "We can agree to disagree".

Debatten visar igen att det var ett misstag av regeringen, m och sd att 2016 ta bort möjligheten att få asyl av "synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter". Få fick stanna av den orsaken men Migrationsverket kunde bevilja asyl i extrema situationer när det vore omänskligt att avvisa någon. De flesta av de afghanska killarna som fått avvisningsbeslut hade säkert inte kunnat få stanna av den orsaken men en del.

måndag 4 juni 2018

Nordiska motståndsrörelsen måste tas på allvar.


Tydligen har nazistiska Nordiska motståndsrörelsen demonstrerat utanför RFSL:s rikskongress för några veckor sedan med budskap som "Stoppa homolobbyn". Hat och hot har gjort att Pride-evenemang kanske ställs in i Kalmar och Karlskrona.

Jag har haft koll på homofientligheten i Sverige i närmare 30 år, förr var det etniska svenskar, idag oftare invandrare. Att (oftast berusade) unga killar attackerade gay-ställen hände ibland. Generellt har svenska folket blivit betydligt HBTQ-vänligare. Men det Nordiska motståndsrörelsen sysslar med är något nytt, att det är så organiserat. I stad efter stad.  Har aldrig varit med om något liknande sedan jag blev gay-aktivist på 1990-talet.

Inga motdemonstrationer på RFSL-kongressen i Lund.

När jag engagerade mig i gayrörelsen visste vi att det fanns många som inte gillade oss. Men då RFSL höll rikskongress i början av 1990-talet i min dåvarande hemstad Lund var det inga hatiska motdemonstrationer.

Man får lov att kritisera och göra satir av RFSL, det gör jag själv ibland. Men Nordiska motståndsrörelsen och andra nassar vill tvinga in HBTQ-personer i garderoben igen. Det är en organiserad kampanj. De är få och kanske just därför så desperata. 

Det här börjar bli oroande på allvar.


Uppdatering 1.

New York anfölls av islamister 2001 i en förfärande attack.

CNN sände ut direktsändningar med rubriken "America under attack". Det Nordiska motståndsrörelsen just nu ägnar sig åt är det som brukar kallas "lågintensiv terror".

Uppdatering 2.

Jag fick ett tackande mail från Sveriges enhet för bekämpande av våldsbejakande extremism.

Är inte PK som ni vet och brukar inte kalla folk det ena och det andra men Nordiska motståndsrörelsens trakasserier emot HBTQ-rörelsen har nu nått en nivå som inte kan bemötas med tystnad. Att tiga inför det är att svika att värna den västerländska frihet de flesta av oss är för.


lördag 2 juni 2018

Radikalt förslag från s-mp-regering om lagar för unga transpersoner.


S-mp-regeringen har lämnat två s.k. departementspromemorier om regelverk för att ändra juridiskt kön och att personer med könsdysfori ska få tillgång till vård för det. Det är ytterst sällan jag tycker någon svensk regering lämnar förslag som är för radikala inom HBTQ-politiken. Det här är ett undantag. Men låt oss ta det från början. 

2015 lämnade en utredning bra och balanserade förslag till en betydligt friare könstillhörighetslag. S-mp-regeringen har varit långsam i processen men slutresultatet är i allt väsentligt bra. Att byta juridiskt kön ska bli en administrativ process utan krav på medicinska diagnoser. För att undvika missbruk av den regeln (bl.a. av kriminella som vill försvåra att de blir identifierade) bör enligt regeringsförslaget det prövas om någon har könsdysfori om någon vill byta juridiskt kön igen. 

Den mest radikala propositionen inom svensk transpolitik.

Minderåriga ska få byta juridiskt kön från 12 års ålder. Även utan vårdnadshavarnas samtycke från 15 års ålder om det finns intyg från vården att det är viktigt. Det som är intressant är att det här nog är det mest ideologiskt radikala som en svensk regering någonsin lämnat inom transpolitiken.

Men jag har även invändningar emot vissa delar. Det är bra att regeringen vill att det ska finnas "synnerliga omständigheter" för att minderåriga ska få genomföra "könsbytesoperationer". Håller definitivt inte med RFSL när de kritiserar det. Men det bör finnas en 15-årsgräns där och vårdnadshavares godkännande bör krävas, alltså det som utredningen föreslog.

"Political correctness gone mad".

Återigen, det här är i allt väsentligt bra förslag. Det stärker unga transpersoners situation. En grupp där suicidrisken är förfärande vanlig. Men låt oss konstatera. En 15-åring får inte köpa folköl. Men ska alltså ha rätt att utan vårdnadshavares godkännande få sitt skrev ombytt. En 13-åring får vanligen inte ens köpa en energidryck. Men ska alltså ibland kunna få avlägsnande av penis respektive slida accepterade om bara vårdnadshavarna är för det.

Det finns ett uttryck för det i Storbritannien. "Political correctness gone mad."


Uppdatering 1.

Länderna med radikalaste lagarna när det gäller juridiskt könsbyte.

Några länder, bl.a. Danmark har genomfört möjlighet att utan medicinsk diagnos byta kön juridiskt men det gäller bara för vuxna. I Norge är det tillåtet från sex års ålder, från 16 år krävs inte vårdnadshavarnas godkännande. I Argentina och på Malta finns inga åldersgränser, däremot vårdnadshavares godkännande för den som är yngre än 18 år. Om Sverige inför möjligheten från 12 års ålder, utan krav från vårdnadshavarna från 15 års ålder hamnar vårt land bland de fyra mest frihetliga när det gäller juridiska könsbyten.

Notera att det här gäller juridiska könsbyten. För medicinska "könsbytesoperationer" är det svårare att jämföra eftersom det ofta inte är lagreglerat när det gäller minderåriga.

Uppdatering 2.

Att det finns färdiga regeringsförslag påskyndar processen.

I mars kritiserade jag regeringen för att den inte lämnat några förslag.
.... Det är betydande sannolikhet att det blir borgerlig regering i höst. Mitt tips är att om det blir så kommer den att genomföra en sänkning av åldersgränsen för att få byta juridiskt före valet 2022. Men att kd, om de klarar riksdagsspärren,  kommer att hänvisa till "försiktighetsprincipen" och ytterligare fördröja processen något år. Förlorarna är unga transpersoner....
Det viktiga som hänt nu är att s-mp-regeringen lämnat departementspromemorior utifrån en utredning som startades av en borgerlig regering (det blir svårt för borgerliga partier att nonchalera det här). De ska skickas ut på remiss. Även om jag tycker att ett av dem i detalj är för radikalt hade nog problemet varit det motsatta om Alliansen tvingats enas.

Att det finns färdiga regeringsförslag påskyndar säkert processen att få fram en ny frihetligare könstillhörighetslag även om det blir en borgerlig regering efter valet i höst.