söndag 22 oktober 2017

Kd blir för skadestånd för tvångssteriliserade transsexuella.


Kristdemokraternas riksting (kongress) har avslutats.

Maria Hansson Nielsen (bilden) som är öppen transperson vill i motion 5.23. att partiet tar ställning för att ge skadestånd till tvångssteriliserade transsexuella. Partistyrelsen yrkar bifall till motionen. S-mp-regeringen planerar lämna en proposition om det våren 2018. Den lär få stöd av de flesta partier men viss tveksamhet har det varit om riksdagens konservativa partier, sd och kd, skulle stödja det. Nu har tydligen partierna i Alliansen enats om att vara positiva. Hur sd ska hantera det är otydligt. Som enda parti var de emot att avskaffa sterilitetskravet i lagen om könstillhörighet.
.... Att genom sterilisering beröva en människa möjligheten att få barn, och därigenom hindra livet, är ett mycket genomgripande och allvarligt ingrepp. En tolkning av naturrätt som sedan lång tid gjorts i kristen tradition är att överheten – det offentliga – därför saknar eller har oerhört begränsad rätt att påtvinga sterilisering av en person. De krav som tidigare ställdes på avsaknad av fortplantningsförmåga för att en person skulle få möjlighet att fullfölja en könskorrigering var påtvingade och har orsakat lidande.... De synpunkter som kan komma på utformningen av lagstiftningens kriterier och ersättningsbeloppets storlek bör beaktas innan Kristdemokraterna tar ställning i dessa delar. Partistyrelsen menar dock att det står klart att vi bör ställa oss bakom kravet på att ersättning ska ges till transsexuella som tvingats till sterilisering för att ge dem upprättelse....
Kravlöshet gagnar inte invandrare.

Intressant är att kd börjar vackla när det gäller krav för att få bli medborgare. Kd har varit ett av de partier som varit emot att någon ska kunna svenska för att få bli medborgare. Nu vill dessbättre partistyrelsen i en kommentar till motion 2.43. förutsättningslöst utreda villkoren för att bli medborgare. Men det är trots det något fegt. Partistyrelsen borde förklarat att ska man bli medborgare i Sverige ska man kunna kommunicera på svenska. Nästan alla kristdemokratiska partier i Europa är ense om att krav på kunskaper om landets nya språk ska ställas för medborgarskap. Förutom kd. Förmodligen handlar det om typisk svensk "snällism". Kravlöshet gagnar ingen.

F.d. ledamoten i EU-parlamentet Lennart Sacredeus, ökänd för sin homofientlighet, vill i motion 3.16. att "partistyrelsen får i uppdrag, utifrån varje barns internationella rätt till en mor och en far, verkar för att riva upp den svenska lagen om ensamståendes rätt till offentlig finansiering av konstgjord befruktning.". Partistyrelsen vill betrakta den som besvarad.
.... Problematiken med vad motionären anför, att riva upp den nyligen antagna lagen, skulle dock varken bidra till stabilitet eller säkerhet i frågan. Kristdemokraterna var emot den proposition motionären åsyftar och har så fortsatt varit efter att lagen trädde ikraft. Men, att nu riva upp en antagen lag utan att samtidigt kunna presentera ett konkret motförslag skulle knappast förbättra för de barn det ytterst handlar om. Istället behöver partiet fortsatt jobba för en förändring där politiken måste lämna det förhärskande vuxenperspektivet....
Sd ensamt om att vilja försämra HBTQ-rättigheter.

Det är intressant att kd nu accepterar att ensamstående kvinnor får bli inseminerade vid kliniker även om partiet ännu är principiellt emot det. Det betyder att de inte vill försämra någon reform inom HBTQ-politiken. Att ensamstående kvinnor ska få bli inseminerade vid kliniker är inte bara positivt. Jag själv förklarade att jag inte var entusiastisk inför det men inte heller var tydligt emot. Det är svårare att vara ensamförälder. När reformen nu finns på plats bör den behållas.

När vi närmar oss riksdagsvalet 2018 kan vi konstatera att Sverigedemokraterna är ensamt om att vilja försämra HBTQ-rättigheter.


lördag 21 oktober 2017

Vi liberaler har ibland varit för tvärsäkra i abortdebatten.


Ni känner säkert till de få svenskar som är emot möjligheten att göra abort. Tokiga högerkristna. Själva är vi en del av det moderna samhället. En abort är inget problem.

Vi som är progressiva kan förvisso håna de konservativa. Ofta med rätta. Men debatten är inte enkel.

För flera år sedan skrev en kvinnlig ledarskribent i moderata Svenska dagbladet en krönika om att nuvarande abortlag bör behålla men den avslutades med.
.... Varje abort är faktiskt något oehört sorgligt....
Abortdebatten är komplicerad.

Abortdebatten är annorlunda. Den handlar inte bara om vad vuxna ska få göra i ett västerländskt samhälle. Därför att det finns någon annan där - ett foster. Vi liberaler har ibland inte tagit en del kvinnors oro på allvar. "Gör en abort - det är din kropp". Som om det vore så enkelt. Som att en kvinna inte fattar att genom ett abortbeslut dödas ett foster. Inte mördas. Men dödas.

Det offentliga bör erbjuda varje ung kvinna (och juridiskt gravid man) socialt och ekonomiskt  stöd för att behålla sitt barn. Men om hen inte vill det måste det till sist var hens beslut. Allt annat vore absurt. En abort blir inte ett dyft bättre etiskt för att en läkare välsignat den.

Vi liberaler håller på att förlora debatten om sena aborter.

Vi liberaler bör konstatera att vi håller på att förlora debatten om att det ska ges dispens till vecka 22. Den bör sänkas så snabbt som möjligt av Socialstyrelsen till vecka 20. Att tvinga vårdpersonal att hantera aborterade foster som kämpar för att leva är fruktansvärt. Tyvärr exploaterar sd den debatten för att sänka gränsen för fri abort från vecka 18 till vecka 12. Trots att inget foster klarat sig vid vecka 18. 

Journalister har konfronterat liberalen f.d. presidenten Barack Obama (bilden) om varför han är för fri abort. När han ska förklara det tar det typ 15 minuter. Han tar abortmotståndarnas argument på allvar och bemöter dem. Det borde vi svenska liberaler också göra. Andelen som vill förbjuda aborter i USA är högre (sic!) än på 1970-talet medan attityder i övrigt blivit betydligt liberalare. Andelen som är emot abort är på samma nivå bland kvinnor som män i USA. Samma nivå bland unga som äldre. 

Och USA:s president Donald Trump kollar sådana opinionsmätningar. Jag lovar.

Uppdatering 1.

Vad är som gjort att många av oss liberaler har undvikit att problematisera aborter? Delvis därför att abortmotståndare inte sällan är rabiata. Jag har själv blivit anklagad för att "stödja mord". Hur resonerar man sakligt med en sådan människa? Man känner bara förakt och lämnar dialogen. Om vi offentligt skulle hävda att de delvis har rätt, att aborter är komplext, har risken funnits att fri abort till vecka 18 så småningom skulle försämras. Därför har många liberaler utåt låtsats som att aborter är oproblematiskt.

Det finns ett uttryck som heter "det krävs två för att dansa tango". Mitt tips till folk som är kritiska emot nuvarande abortlag är inte kalla oss liberaler för "mördare". Där försvinner möjligheten till dialog. Men visst har vi liberaler ibland också bidragit till polariseringen.

Sverige har ovanligt många (tidiga) aborter. Och det är faktiskt ett problem för många kvinnor.När vi liberaler inte tar det på allvar spelar vi sd rakt i händerna.

Ultra-konservative Lars Adaktusson blir andre vice ordförande i kd.


Häromåret samtalade jag med en person i Kristdemokraterna som är hyfsat central i partiet och som är engagerad för att göra partiet HBT-vänligare. Hen är öppet heterosexuell. Jag ville kolla attityden hos partiledarna.

Alf Svensson
.... Han var homofob....
Göran Hägglund.
.... Han var konservativ när han blev ordförande men ändrade sig delvis senare, blev så småningom mer HBT-vänlig.....
Ebba Busch Thor
.... Hon är HBT-vänlig men har inte stöd för det i hela partiet....
Att en hyfsat ledande kd-politiker avslöjar det för mig som är tydlig med att jag är liberal och inte kristdemokrat inger en viss respekt.Jag kollade inte om hur hen bedömer Lars Adaktusson (bilden) som idag blivit andre vice ordförande i kd och slagit ut HBTQ-vänligare Emma Henricsson.

När kd började engagera sig i Stockholm pride 2016 var Henricsson en av de som deltog. Hela partiledningen i kd stödde beslutet. Adaktusson var däremot en av de som tyckte det var hemskt att kd deltog i ett evenemang för HBTQ-personers rättigheter.

Adaktusson borde "göra en pudel".

Lars Adaktusson började jobba på den kristna tidningen Dagen på 1970-talet. Idag har den förvandlats till en kristet-konservativ tidning utan extremism. På 1970-talet var dock Dagen extrem, hade ett budskap jämförbart med högerkristna i USA. I en artikel i tidningen hävdades att homosexuella var "besatta av demoner" och att demonutdrivning var "boten". 1978 likställdes åldersgränsen för samkönade och olikkönade relationer till 15 år (innan hade den varit 18 år för homorelationer) En synnerlig viktig seger för gayrörelsen. Och för mänskliga rättigheter, rätten att inte diskrimineras. I den situationen skrev Lars Adaktusson och en kollega från Dagen en bok där den reformen kommenterades som ett negativt tecken på hur samhället utvecklats. Absurt.

Givetvis är det möjligt, och troligt, att Adaktusson, precis som många andra, radikalt bytt åsikter om homosexuellas rättigheter sedan 1970-talet. Men han borde faktiskt "göra en pudel" för sitt engagemang hos en extremisttidning på 1970-talet och att då publicerat en bok med extremt homofientligt innehåll. Precis som någon politiker idag borde göra det om hen för 35 år sedan jobbat för en rasistisk tidning.

Några saker ska du Lars Adaktusson ha klart för dig.

1. Du bör precis som många andra kd-politiker redan gjort ompröva dina attityder när det gäller HBTQ-rättigheter. Men jag betvivlar du har förmågan till det. Du var emot kd:s beslut att samkönade par ska bli prövade som adoptivföräldrar. Du var emot att kd skulle delta vid Prideevenemang.  Du förlorade.

2. Jag ska följa dig till valet 2014. Ditt utrymme för att sprida HBTQ-fientliga kommentarer blir närmast noll. Du kanske vill förvandla svensk HBT-politik till polsk. Det blir inte så. 

Du vann onekligen en seger när du slog ut HBTQ-vänligare Emma Henricsson idag.

Men värderingskampen finns kvar. Om respekt för HBTQ-familjer. Och i den kampen förlorar du så småningom. Din HBTQ-negativa agenda har ingen framtid. Jag lovar.

fredag 20 oktober 2017

Till röd-gröna. Avveckla inte boendet för min mamma.


Jag brukar inte blanda mig i den vanliga höger-vänster-debatten här. Men ska göra ett undantag.

Min mamma är dement. Hon bor på Valkyrian i Tomelilla. Det är privatägt. Jag har själv jobbat inom kommunal äldreomsorg några somrar som ung. Valkyrian är den bästa äldreomsorg jag mött. Jag försökte verkligen pressa min mamma om hon var missnöjd med något men det var hon inte. De boende får välja mellan flera rätter när det gäller lunch (eller middag som vi kallar det i Skåne). Varje dag finns det aktiviteter. På ett kommunalt boende hade det kanske funnits en skylt - Roswita Persson. Här fanns istället budskapet "Här bor Roswita". Det är sådana detaljer som gör ett boende trivsammare.

Dåliga verksamheter - privata som offentliga - ska avvecklas.

Det enda jag vill med den här berättelsen är att förklara att Valkyrian är bra privatägd äldreomsorg. Jag vet mycket väl att det finns dåliga vinstdrivande verksamheter inom välfärdssektorn. Precis som det finns misskötta offentligt ägda sådana. Forskningen visar att privat och offentlig äldreomsorg är ungefär lika bra. Men olika alternativ kan inspirera till förbättringar. Dåliga verksamheter - privata eller offentliga - ska avvecklas.

Nu vill röd-gröna politiker att ett boende som Valkyrian ska avvecklas. Eftersom Alliansen och Sverigedemokraterna har majoritet i riksdagen och lär få det i riksdagen efter valet 2018 blir det förmodligen inte verklighet. Att det är v som drivande är ingen hemlighet. Men det finns många kloka pragmatiska socialdemokrater. Kjell-Olof Feldt är en sådan. Socialdemokraterna har jämlikhet som mål - men metoderna kan variera. Ge inte efter för Vänsterpartiet.

Avveckla inte boendet för min mamma.
torsdag 19 oktober 2017

Alla ryssar är faktiskt inte homofober.Sedan några år fokuserar jag på HBTQ-politik i Sverige och HBTQ-kultur. Men jag ska här göra ett av få undantag och kommentera situationen i ett annat land.

Jag älskar eurodisco. Det vet de flesta som följer min blogg. På 1980-talet var det Västtyskland som var främsta marknaden för den, idag är det Ryssland och Polen. Utan ryssar hade det gjorts betydligt färre nya låtar inom genren. Jag är inte russofil, däremot germanofil, jag är intresserad av tysk kultur.

Men ibland blir det bara för svepande negativa attityder om ryska folket. Tolka mig rätt.

1. Jag är för att Sverige ska bli medlem i NATO.
2. Putin är en halvdiktator och ett hot emot grannländer.

Det finns även HBTQ-vänliga ryssar.

Trots det vill jag förtydliga att en betydande minoritet av unga i Moskva och Sankt Petersburg är HBTQ-vänliga. Det finns förmodligen fler gay-klubbar i de två städerna än det fanns i hela Norden på 1980-talet. Den officiella politiken är tydligt HBTQ-fientlig och det ska givetvis kritiseras. Men det finns också ett annat Ryssland.

Det som är tydligt är att många ryssar har en dubbelmoral. Vad samkönade par gör i sina privata bostäder eller på gayklubbar är inget problem om de bara utåt låtsas vara heterosexuella. Det är givetvis en förfärlig attityd. Men ska man förstå attityderna i Ryssland är det viktigt att konstatera det.

Andelen i Ryssland som tycker samkönade relationer är "moraliskt acceptabelt" är ca 15 %. Det är givetvis bedrövligt. Men det är samma nivå som i Kina. Det är en högre nivå än i alla arabländer förutom Libanon där andelen är närmare 20 %. Min poäng är att bunta ihop alla (heterosexuella) ryssar som homofober är kontraproduktivt.

Ryssland på andraplatsen.

Jag har möjlighet att följa statistiken var min bloggbesökare är ifrån. Sverige är självklart etta men förvånande nog hamnar Ryssland på andraplatsen. Men det där går i perioder. Någon vecka blir det många som följer bloggen därifrån för att sedan i princip försvinna. Nu tror jag inte det finns många svenskspråkiga HBTQ-personer i det landet utan det handlar om något annat. Om att det finns "trollfabriker" i Ryssland som följer debatter i västländer.

Inte för att jag tror min blogg är intressant för dem. Men det visar ett intresse från den ryska statsledningen gentemot bloggare i väst. Och det känns sådär.
L:s partistyrelse försiktigt positiv till HBT-museum.


Det här är fjärde delen av min granskning av handlingarna inför Liberalernas landsmöte (kongress) i november.

I motion M6 vill några l-politiker, bland dem Mats Nordström som är ordförande för HBT-liberalerna, att det bör inrättas ett HBT-museum i Sverige.
.... För att manifestera detta, bevara hbt-gruppens kulturarv och för att stärka Sverige som en attraktiv destination för hbt-resenärer och andra besökare, så menar HBT-liberaler att Liberalerna ska verka för ett hbt-museum. Museer sitter i dag med samlingar som i huvudsak beskriver heterosexuellas historia. Den hbt-historia som finns tolkas ofta heteronormativt.... En organisation eller institution som har kapacitet och kunskap att driva ett hbt-museum bör därför erhålla verksamhetsstöd och den svenska staten bör anvisa ny lokalisering på central plats i Stockholm eller i befintligt lämpligt museum för att säkerställa dokumentation samt utställnings- och museiproduktion.
Partistyrelsen försiktigt positiv till HBT-museum.
.... Partistyrelsen delar uppfattningen att det är angeläget att kunskapen om hur individers liv och vardag gestaltats beroende på skilda livsvillkor beroende på sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck behöver tas tillvara, och att hbt-personer liv och historia behöver dokumenteras. Liberalerna har därför i riksdagen motionerat om att det bör utredas hur det museala ansvaret för att dokumentera hbt-historia i Sverige kan organiseras framöver. Detta bör i sak tillgodose motionen....
Det är intressant, och välkommet, att partistyrelsen yrkar bifall till motionen. Vanligen fattas det inte beslut på partiers kongresser om inrättande av ett nytt museum. Och det vet också partistyrelsen. Men genom att yrka bifall trots det signalerar den att den håller med i sak.

HBTQ.

I motion J17 resoneras det om HBTQ.
.... I partiprogrammet har däremot queerperspektivet fallit bort och det enda som skrivs är hbt. Queerpersoner bör givetvis inkluderas även där. Liberala Ungdomsförbundet Storstockholm yrkar därför att ordet ”hbt” ersätts med ”hbtq” på samtliga platser i partiprogrammet....
Partistyrelsen vill motionen ska betraktas som besvarad med följande motivering.
.... I motion J17 yrkas att partiprogrammets skrivningar om ”hbt” genomgående ändras till ”hbtq”. Partistyrelsen anser att den semantiska skillnaden mellan ”hbt” och ”hbtq” inte bör överdrivas och noterar också att det liberala förbundet HBT-liberaler valt att behålla förkortningen ”hbt” i sitt namn....

onsdag 18 oktober 2017

Absurda argument från partistyrelsen i l om manlig omskärelse.


Det här är tredje delen av min granskning av handlingarna inför Liberalernas landsmöte.

Partistyrelsen yrkar bifall till följande förslag från skolpolitiska arbetsgruppen.
.... Rektor ansvarar för att hbt-kunskap finns bland skolans personal....
. I motion L59 föreslås att staten ska främja genuspedagogik.
.... En statlig utredning, Jämställd förskola, framhöll 2006 att det som behövdes inom genusområdet inte var ytterligare lagar och förordningar utan mer kunskap. Därför föreslog utredningen en permanentning av försöksverksamheten med utbildning av genuspedagoger och anställning av dessa som hade inletts i början av 2000-talet. Tyvärr resulterade inte utredningens förslag i någon proposition. Den specifika utbildningen av genuspedagoger lades ner....
Genuspedagogik är en metod, inte ett mål.

Partistyrelsen vill den ska betraktas som besvarad med bl.a. följande kommentarer.
.... Partistyrelsen ställer sig positiv till motionen, men menar att det inte behövs fattas något särskilt beslut om att återgå till de förhållanden som gällde 2006 som motionären hänvisar till. I dag är det så att ett stort antal lärosäten runt om i Sverige erbjuder enstaka kurser och program för genuspedagogik ofta för målgruppen lärare. När det gäller anställningen av genuspedagoger är det ingen statlig budgetfråga utan en uppgift för kommunerna....
Jag håller med partistyrelsen där. Genuspedagogik är inte något mål i sig utan en av flera metoder för att nå jämställdhet.

Förslag om att förbjuda omskärelse av pojkar.

Två l-politiker föreslår i motion G57 att omskärelse av pojkar bör förbjudas. I motion G58 vill Magnus Liljegren och Andreas Froby, båda från Stockholmsområdet, att "hälso- och sjukvården genom dialog med trossamfund ska verka för att antalet pojkar som omskärs minskar" och "att all omskärelse av pojkar ska föregås av ett samtal på BVC om risker och konsekvenser av omskärelse".

Jag håller med Liljegren och Froby. Liberalernas partistyrelse borde yrkat bifall till motionen. Det är en pragmatisk kompromiss. Det finns olika perspektiv men på sikt bör den sedvänjan förbjudas. Om någon vuxen man vill bli av med sin förhud ska det vara möjligt, att göra ingrepp på bebisar är oacceptabelt. Partistyrelsen yrkar avslag på motion G57 och att G58 bör betraktas som besvarad. 
.... Omskärelse av pojkar är en tradition i många kulturer och kan medföra positiva aspekter för barnet i form av identitetsskapande och en känsla av tillhörighet....
Individen skapar identitet själv.

Argumentet är närmast absurt. Identitet skapar en människa själv. Inte genom tvångsingrepp. Det är givetvis möjligt att männen och kvinnorna i Liberalernas partistyrelse får en känsla av tillhörighet genom att de vet att de flesta av dem inte är omskurna eller könsstympade. För de flesta individer handlar tillhörighet om annat.

tisdag 17 oktober 2017

Tyvärr är partistyrelsen i l emot civiläktenskap.


Det här är andra delen av min granskning av handlingarna till Liberalernas landsmöte i november.

I motionerna E49, E50 och E51 föreslår bl.a. Liberalerna Västsverige, Mats Nordström (bilden) som är ordförande i HBT-liberalerna och riksdagsledamoten Bengt Eliasson att Sverige inför civiläktenskap. Alltså att bara borgerliga vigslar är juridiskt giltiga. Sedan kan det genomföras någon religiös ceremoni efteråt. Ett sådant system finns i bl.a. Tyskland och Frankrike. Främsta argumentet i motionerna är att vissa samfund vägrar viga samkönade par. Från motion E50.
.... Liberalerna tog därför vid landsmötet 2015 ställning till att diskriminering i samband med myndighetsutövning inte ska vara tillåtet. I praktiken har partiet redan tagit ställning för att inrätta civiläktenskap. Detta bör bekräftas av ett beslut av landsmötet 2017, som tydliggör att Liberalerna inte accepterar en samvetsklausul i nuvarande lagstiftning.
Partistyrelsen i l mer resonerande om civiläktenskap.
Partistyrelsen vill avslå motionerna med bl.a. följande kommentarer.
.... De par som i dag kan och vill gifta sig inom ett trossamfund måste däremot i ett system med civiläktenskap gifta sig två gånger: först en civil vigsel och sedan en religiös ceremoni. Rent praktiskt vore denna reform en försämring, samtidigt som den för övriga par inte innebär någon praktisk förbättring. Det nuvarande systemet med valfrihet mellan vigsel inom trossamfund och borgerlig vigsel har funnits under mycket lång tid och har en stark folklig förankring. Det framgår inte minst av att ett stort antal par väljer att ingå äktenskap genom vigsel i samfund.... Det går att anföra goda argument för både civiläktenskap och dagens system, men sammantaget anser partistyrelsen argumenten för att behålla dagens system väger över. Valfriheten mellan borgerlig vigsel och vigsel i trossamfund bör alltså behållas....
Partistyrelsen i l är mer nyanserad än inför tidigare landsmötesmotioner om civiläktenskap. Trots det är resonemanget fel. Argumentet att folk skulle tycka det är svårt med två vigselceremonier är något udda. De flesta människor gifter sig inte många gånger. Folk klarar säkert av två ceremonier. Att människor väljer att viga sig inom ett samfund måste inte betyda att de är emot civiläktenskap. Att införa civiläktenskap är inte en av de viktigaste reformerna i Sverige men principiellt är det rätt.

Partistyrelsen vill behålla bidrag till religiösa samfund.

Några l-politiker vill i motion E51 även att staten avskaffar bidragen till religiösa samfund. Något som framförs även i motionerna M20 och M21.
.... Staten delar varje år ut statligt stöd till trossamfund genom Nämnden för statligt stöd till Trossamfund. 2015 delades närmare 100 miljoner kronor ut bl.a. till Pingstkyrkan som har en dokumenterat problematisk syn på homosexualitet. Även Sveriges förenade Muslimer, SMF, fick stöd. En förening som i dagarna blev av med bidrag och dessutom blev återbetalningsskyldiga till en annan statlig myndighet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, för att man under lång tid spridit våldsbejakande islamism, hets mot homosexuella och kvinnofientligt material. Dessutom, hör och häpna, utgår bidrag till den danska och norska kyrkan! Detta är rent ut sagt stötande och måste få ett slut.....
Partistyrelsen yrkar avslag med bl.a. följande kommentarer.
.... För den som anser att staten inte alls ska ge något ekonomiskt stöd till civilsamhället är saken enkel. Eftersom trossamfunden är en del av civilsamhället ska i så fall inte heller dessa ha stöd. Men Liberalerna har sedan mycket länge tagit ställning för att det är principiellt försvarbart och även önskvärt att staten ger ekonomiskt stöd till civilsamhället. Är det i så fall möjligt att förena bidragsgivning till trossamfund med principen om att staten ska vara religiöst neutral? Ja, förutsatt att bidragsgivningen inte snedvrids så att staten medvetet gynnar en viss religion och förutsatt att bidragssystemet inte är utformat så att staten gynnar religiösa samfund mer än de sekulära delarna av civilsamhället. Motionärerna framför argumentet att en sekulär stat förutsätter att inga bidrag ges till trossamfund. Men ett sådant resonemang leder fram till ståndpunkten att staten inte ska ge bidrag till vissa delar av civilsamhället just därför att det där förekommer religionsutövning. I så fall är staten inte neutral utan snarare avståndstagande till religion.... Partistyrelsen anser därför att den del av civilsamhället som utgörs av trossamfund inte ska uteslutas från bidragsgivning enbart för att de är religiöst grundade. Ett sådant ställningstagande skulle innebära att staten tar ställning mot trossamfund, vilket i sig är oförenligt med principen om religiös neutralitet. Samtidigt ska inte staten oskäligt gynna trossamfund framför andra delar av civilsamhället. Med tanke på de bidragsbelopp det här är fråga om kan inte partistyrelsen finna att det skulle vara fallet....
Svenska skattebetalare ska inte sponsra reaktionära samfund.

Partistyrelsen har delvis rätt. Dock är det inte så att alla föreningar, eller ens de flesta, har rätt till ett visst bidrag för varje medlem. Staten betalade ut ca 90 miljoner kronor till religiösa samfund 2016. Det främsta problemet är annars inte nivån i sig utan att bidragen betalas ut även till samfund som är homofientliga och reaktionära i övrigt. Det är bra att s-mp-regeringen tillsatt en utredning för att modernisera regelverket för statsbidrag till samfunden. Ett nytt skärpt regelverk kan få som resultat att homofientliga samfund riskerar förlora sina statsbidrag. I Sverige är samtliga muslimska och ca hälften av de kristna emot samkönade relationer.

I ett fritt samhälle är det tillåtet för extremt patriarkala samfund att sprida reaktionära unkna värderingar. Men svenska skattebetalare ska inte sponsra det.

måndag 16 oktober 2017

Partistyrelsen i l negativ till att funktionshindrade ska få skydd av hetslagen.Liberalerna håller sitt landsmöte (kongress) 17-19 november i Västerås. Partiet har profilerat sig som HBTQ-vänligast inom Alliansen, även om Moderaterna och Centerpartiet inte är långt efter. Det här är första delen av min granskning av handlingarna inför landsmötet.

I motion E35 vill några l-politiker, bland dem f.d. riksdagsledamoten Maria Lundqvist-Brömster, att funktionshindrade ska få bättre juridiskt skydd emot hatbrott. Från motionen.
.... Men varken hets mot folkgrupplagstiftningen, reglerna i brottsbalken om olaga diskriminering eller reglerna om straffskärpning nämner personer med funktionsnedsättning. I dag är det endast Norge bland de nordiska länderna som har en hatbrottslagstiftningen som uttryckligen nämner funktionsnedsättning eller funktionshinder....
Partistyrelsen för att funktionshinder explicit ska vara med i straffskärpningsparagrafen.
.... Den så kallade straffskärpningsparagrafen i brottsbalken innebär bland annat att straffvärdet blir högre för brott som begås för att kränka offret på grund av hens tillhörighet till viss grupp. Liberalerna har redan tidigare tagit ställning för att denna paragraf behöver breddas, och partistyrelsen instämmer i att den uttryckligen också bör omfatta brott som begås för att kränka personer med funktionsnedsättning.... Det finns dock ingen självklar princip som säger att alla grupper som omfattas av den allmänna lagstiftningens diskrimineringsskydd också ska innefattas av grundlagens förbud mot hets mot folkgrupp.... Det finns inte i dag något underlag som ger belägg för att det är nödvändigt att bredda bestämmelsen om hets mot folkgrupp till att omfatta även hets mot personer med funktionsnedsättning och partistyrelsen är därför inte beredd att ställa sig bakom ett sådant förslag....
Bara v vill utreda förbud emot hets emot funktionshindrade.

Jag håller med partistyrelsen i l om att det är oproblematiskt att funktionshinder explicit blir en del av straffskärpningsparagrafen. Det här är inte en HBTQ-reform egentligen men handlar om kampen emot diskriminering och hatbrott. Själv har jag inte tagit ställning för att funktionshindrade ska bli inkluderade i hetslagen.

Fascister attackerade funktionshindrade som "mindervärdiga" på 1930-talet. Den typen av propaganda från högerextremister har dock senaste decennierna blivit ovanlig i Sverige. Det betyder dock inte att attityderna försvunnit. Och många funktionshindrade vittnar om trakasserier och diskriminering i sin vardag.  Yttrandefriheten är dock central i ett demokratiskt samhälle. Men det är  motiverat att starta en utredning om hets emot gruppen funktionshindrade bör förbjudas. Hittills har bara Vänsterpartiet bland riksdagspartierna tagit ställning för en sådan utredning.

söndag 15 oktober 2017

M har fel och muf rätt om tiggeriförbud.Moderaterna har nyss avslutat sin stämma (kongress). Jag har tidigare publicerat dels en bloggpost om stämman här, dels att jag är för att skärpa kraven för att få bli svensk medborgare, något som m anslutit sig till. Majoriteten av ombuden beslutade dock tyvärr även att stödja partistyrelsens förslag om nationellt tiggeriförbud. 

M vill att det fortsatt ska vara tillåtet att be om pengar för den som förlorat sin plånbok. Det är vanemässigt tiggande de vill förbjuda. Men att i lag förbjuda människor att söka ekonomisk hjälp från andra människor är ett betydande ingrepp i en västerländsk demokrati och emot civilsamhället (den del av samhället som varken utgörs av stat eller marknad).

Att förbjuda tiggeri är inte proportionellt.

Moderaterna har rätt i att tiggeri inte är lösningen för romer från Rumänien och Bulgarien. Ibland utnyttjas människor av ligor, det är dock givetvis redan förbjudet. Fokus bör vara på att det offentliga inte ska främja tiggande. Riksdagen har röstat igenom en lag som förbättrar markägares rätt att få ockupanter avhysta. Det kan krävas fler åtgärder. Flera ombud som är engagerade i Moderata ungdomsförbundet argumenterade emot ett generellt tiggeriförbud och hänvisade till att det främst handlar om att värna äganderätten. Förslag om att tillåta butiksägare att kräva att folk som tigger just utanför ingången att flytta sig några meter om det stör kunder är intressant.

Det viktigaste annars är det som görs inom EU, trycket emot Rumänien och Bulgarien bör öka att bekämpa utanförskap och diskriminering. Det måste finnas någon typ av proportionalitet när riksdagen beslutar om åtgärder. Att förbjuda vanemässigt tiggande generellt är fel metod.

Förbud löser inte varje socialt problem.

fredag 13 oktober 2017

C ännu emot införande av ett tredje juridiskt kön.


För några dagar sedan avslöjade jag att Centerpartiet var nära att få en bättre HBTQ-politik vid stämman (kongressen). Dock var det otydligt vad partiet egentligen beslutade om när det gäller införande av ett tredje juridiskt kön. Därför mailade jag bl.a. följande.
....Men ännu är det otydligt vad c i sak nu tycker om införande av möjligheten att tillhöra ett tredje juridiskt kön. Vilket stämmer bäst med partiets attityd efter stämman? Att c säger "möjligen" eller "nej" till reformen?...
Inger Fredriksson från partikansliet har mailat bl.a. följande.
.... Partistämman sa nej till ett tredje juridiskt kön....
S-mp-regeringen har ännu inte tillsatt utredning.

En nästan enig kommitté vid stämman ville att c skulle bli för reformen men majoriteten av ombuden följde tyvärr partistyrelsen.

Bland riksdagspartierna är Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna för att införa möjligheten att tillhöra ett tredje juridiskt kön. Socialdemokraterna är positivt till en utredning av reformen. Någon sådan har dock ännu inte tillsatts av s-mp-regeringen. Trots de båda partierna lovade det 2014 om de skulle bli regeringspartier. Moderaterna är tveksamma medan Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och alltså även Centerpartiet är emot.

onsdag 11 oktober 2017

HBTQ-kultur. Patrik en rosa pingvin - Rickards och Chamberlain.


Från presentationen av Patrik en rosa pingvin (2014) av Lynne Rickards och Margaret Chamberlain.
... Patrik vaknar upp en morgon och upptäcker att han är rosa! Kan en pojke vara rosa? undrar han med fasa. Att känna sig annorlunda kan vara svårt och resan mot framgång kan kännas både lång och tröttsam. Följ med på Patriks resa ända till Afrikas kontinent för att se vad han finner där – sig själv kanske. En riktigt rar bok om att vara annorlunda och lyckad på samma gång....
Det här är något så ovanligt som en barnbok som både är bra och tydligt politisk. Visst är budskapet explicit om rätten att vara annorlunda och om att bekämpa förlegade könsroller. Men det anpassas till målgruppen, främst 1-3-åringar. Och ska man vara noga finns det en viss kritik även emot identitetspolitiken. En pingvin och en flamingo måste inte ha mycket gemensamt bara för att båda är rosa.

Bäst är illustrationerna av Margaret Chamberlain. De är i retro-stil. Ofta enkla men inte utan intressanta detaljer.

tisdag 10 oktober 2017

C internt oense om tredje juridiskt kön och könsneutrala personnummer.En betydande minoritet i c vill att partiet ska få en radikalare HBTQ-politik. Det blev tydligt vid partiets stämma för några veckor sedan. En nästan enig kommitté (som behandlar motioner inom ett visst politiskt område) ville yrka bifall till följande.
.... Centerpartiet ska verka för en förändring av lagstiftningen som möjliggör fler juridiska vårdnadshavare än två.... Centerpartiet tar ställning för införandet av ett tredje juridiskt kön.... Att Centerpartiet tar ställning för att det på sikt genomförs ett nytt personnummer i form av så kallat könsneutralt personnummer. Vi vill se till att de personer som i dag och framöver genomgår köns - och identitetskorrigering kan få samma rätt och skyldighet att få vara juridisk person som andra....
C-distriktet i Skåne har tagit ställning både för införande av ett tredje juridiskt kön och könsneutrala personnummer. Partistyrelsens representant Aphram Melki reserverade sig ensam till förmån för avslag när det gäller de tre reformerna. Tyvärr följde majoriteten av ombuden partistyrelsen.

C är emot att barn ska kunna få fler än två vårdnadshavare.

Jag brukar göra sammanställningar där jag ger partier poäng efter vad de har för attityd till diverse HBT-reformer. Hade stämmoombuden följt kommitténs yrkanden hade Centerpartiet passerat Liberalerna som HBT-vänligaste borgerliga partiet och fått maxpoäng tillsammans med Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ och Piratpartiet.

Att partistyrelseledamöter och ombud yrkar avslag på ett visst yrkande måste annars inte betyda att de i sak är emot en viss reform. Ofta handlar det om att man inte gillar vissa formuleringar i motionen eller att partiet ännu inte är berett att stödja något. När det gäller att barn ska kunna få fler än två vårdnadshavare bör beslutet utan tvekan tolkas som att c är emot.

Otydligt om tredje juridiskt kön.

När det gäller könsneutrala personnummer bör c:s attityd bedömas som "möjligen" eftersom partistyrelsens av stämman godkända yttrande hänvisar till att det är positivt om det finns möjlighet till fortsatt könsindelad statistik, annars inte.

När det gäller införande av ett tredje juridiskt kön är situationen nu oklar. Partistyrelsen meddelar att den har "förståelse" för att vissa vill tillhöra ett tredje juridiskt kön men att partiet helst vill att lagar ska vara könsneutrala. Att tillåta folk att varken juridiskt identifieras som man eller kvinna har dock inte något med könsneutralitet att göra, de är emot själva normen om två juridiska kön.

Jag har kontaktat c om beslutet betyder att partiet ännu har attityden "nej" till tredje juridiskt kön eller ändrat till "möjligen".

måndag 9 oktober 2017

L får konkurrens av m om HBTQ-motioner i riksdagen.

Moderaterna har blivit mer konservativa senaste åren är en vanlig kommentar i media. Och det stämmer ibland. Men definitivt inte inom HBTQ-politiken. Tvärtom har partiet aldrig varit lika liberalt där som det är nu.

M har i riksdagen lämnat sin hittills mest genomarbetade motion om HBTQ-rättigheter, Reformer för en bättre HBTQ-politik. Senaste åren har Liberalerna varit bäst där, deras senaste motion är Liberal politik för HBT-personer. Nu får de konkurrens av m.

Sd och Robert Hannah vill avskaffa DO.

Mest oväntade motionen är att öppet homosexuelle Robert Hannah (l) vill avskaffa Diskrimineringsombudsmannen (DO). Något som Sverigedemokraterna som ensamt riksdagsparti drivit i flera år. Jag vill förtydliga att det inte handlar om någon "guilt by association". Hannah har givetvis en annan trovärdighet än sd i den här debatten.
.... Diskrimineringsombudsmannen (DO) är idag en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Myndighetens uppgifter kan grovt delas upp i två delar, dels företräda enskilda som anser sig själva ha blivit diskriminerande, dels bedriva ett främjande och förebyggande arbete mot diskriminering. Målet för DOs arbete är ett samhälle där människors lika rättigheter och möjligheter respekteras – oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Uppdraget är gott, men tyvärr lyckas inte DO med sina uppgifter. Ytterst få enskilda ärenden leder till någon förändring. Därutöver kommer deras främjande roll att ha spelat ut sin funktion i och med MR-institutionen som ska startas i Sverige. För att få ett bättre system för skydd mot diskriminering anser jag att vi ska lägga ner DO och istället föra över DO:s främjande uppgifter till den kommande MR-institutionen. Vad gäller enskilda diskrimineringsärenden bör uppdraget att bedriva ärenden istället ges till diskrimineringsjurister och fallen drivas på domstolsnivå. DO är inte en domstol enligt Europakonventionens mening. Medlen som går till DO för att driva enskilda ärenden bör kunna överföras till en ny form av rättshjälp som personer som anser sig ha blivit diskriminerade kan ansöka om tillsammans med en jurist som är villig att driva ett mål....
L ensamt oppositionsparti att stödja regeringens förslag om ökning av anslaget till DO.

Paradoxalt nog är Liberalerna enda oppositionspartiet som i sin alternativbudget stödjer s-mp-regeringens förslag (förhandlat med v) om att öka budgeten till DO med ca 10 %.

Visst finns det befogad kritik emot DO. Myndigheten har försämrat sitt förtroende bland många svenskar genom att driva ärenden för ultra-konservativa muslimer. Trots att de kunnat gjort en annan tolkning av lagen emot diskriminering. DO har också haft interna problem med arbetsmiljön. Och det är tveksamt om nuvarande organisationsmodell är den ultimata.

DO är ett medel och inget mål.

Det finns en risk i att det startas nya myndigheter utan att andra avvecklas. Trots att de delvis ägnar sig åt samma saker. Det blir kostsamt för svenska skattebetalare. Men att föreslå en avveckling av DO är för närvarande fel. Först måste MR-institutionen komma på plats. Förslaget att inrätta någon typ av fond för rättshjälp till individuella ärenden om diskriminering är intressant.  December 2016 lämnade för övrigt en utredning förslag om hur arbetet emot diskriminering ska kunna bli mer effektivt.

DO är bara ett medel, inget mål i sig. Där håller jag med Robert Hannah.


Uppdatering 1.

Om DO ska avskaffas som myndighet krävs det en ny utredning.


Diskrimineringsutredningens förslag har skickats ut på remiss fram till 18 september 2017. Nu "bereder" s-mp-regeringen ärendet. Om det lämnas en proposition före valet 2018 är dock oklart. Det måste först behandlas.

Utredningen har inte behandlat om DO ska vara kvar eller inte. För det krävs det en ny utredning. Mitt tips är att myndigheten finns kvar närmaste åren. Inte ens sd lär driva i valrörelsen 2018 att DO ska avskaffas. Däremot blir det möjligen på sikt en sådan debatt.

fredag 6 oktober 2017

Robert Hannah (l) är svensk HBTQ-politiks egen Duracel-kanin.


Jag vill förtydliga att jag sedan 2007 inte är medlem i Liberalerna. Jag och Robert Hannah har haft en viss konflikt på Facebook för flera år sedan men det har vi lämnat. Vi är dock inte personliga vänner bör det konstateras när jag kommenterar honom här. 

Men jag vill utnämna Hannah till HBTQ-politikens egen Duracel-kanin. Ursprungligen handlade det uttrycket i svensk politik om Maud Olofsson när hon var ordförande i Centerpartiet. Trots kritik från en del till vänster drev hon intensivt sin politik om att främja företagande. Och blev både älskad och ibland hatad för det.

Motion om "omvandlingsterapier"

Robert Hannah (l) var en av få riksdagsledamöter som blev invalda 2014 p.g.a. personkryss. Och jag börjar fatta orsaken till det. Människan lämnar ena initiativet efter det andra om HBTQ-politiska reformer. Tror inte någon ledamot lämnat så många HBTQ-politiska initiativ om året någonsin i svenska riksdagen. Jag håller inte med honom i detalj om allt men ofta är det värt att utreda.

Några veckor om året på hösten får riksdagsledamöter lämna motioner om vad helst. Jag behandlar här i år bara det som är nytt. Robert Hannah vill i en motion förbjuda "omvandlingsterapier" I princip håller jag med om budskapet i motionen som inte är officiell från Liberalerna som parti.

Dra in skattepengar till samfund och organisationer som är för det.

Jag är som bekant närmast yttrandefrihetsfundamentalist. I ett fritt västerländskt samhälle bör folk få framföra motbjudande värderingar om att den här typen av terapier är rätt. Men föreningar som stödjer det bör inte få skattepengar som organisationer. Att införa ett förbud emot "omvandlingsterapi" är principiellt rätt men det bör givetvis göras en ordentlig juridisk utvärdering så att det blir rättssäkert.söndag 1 oktober 2017

Förlåten.


Ibland så lämnar jag dagspolitiken och nyheterna och fokuserar på.... känslor.... relationer.... filosofi.... det där vi människor har att hantera. Varenda en av oss. .....


Först vill jag förtydliga att jag är stolt bög och HBTQ-aktivist. Den nye påven har förbättrat attityden något i katolska kyrkan men inte tillräckligt. Ni har tokfel där i katolska kyrkan. Som ni även har om aborter, preventivmedel etc. Men när det gäller en sak verkar ni fått en insikt som så småningom varit viktig för västlig kultur, att ingen människa är fullkomlig. Inte ens påven (bilden) är perfekt, jag lovar. Majoriteten av katoliker i Västeuropa och Amerika är idag liberala teologiskt och det bör ni förhålla er till.

Maria vädjar till Jesus om förlåtelse.

På Medeltiden var nästan alla religiösa katoliker i Norden.
Man trodde att alla skulle bli dömda av Jesus vid sin död. Bredvid honom skulle hans mamma Maria finnas och vädja om nåd och förlåtelse. Jag är själv agnostiker och inte troende. Även om jag kulturellt är närmast Svenska kyrkan. Visst är det också patriarkalt att det är just en kvinna som vädjar om förlåtelse. Men det är också fint. Maria skulle inför Jesus förklara det som en människa gjort som varit bra. Som en försvarsadvokat inför domaren. Att förlåta är inte enkelt ibland men så viktigt.

Att vara katolik i Sverige är något udda.

Vi svenskar som är icke-katoliker tycker ofta katoliker är något udda. Men när de ber till Maria är det för att de konstaterar att vi alla människor är ofullkomliga. Hon är symbolen för att bli förlåten bland dem. Öppet bisexuelle Andreas Carlstedt (c) är katolik precis som Jonas Gardells man Mark Levengood. Vad jag vet har de blivit respekterade i katolska församlingen i Stockholm. Inför nattvarden frågar ingen vem de haft sex med. Även om katolska församlingen i Stockholm tyvärr inte är öppet HBTQ-vänlig visas respekt för individers integritet. Så är det tyvärr inte bland katolska samfund i många andra länder.  Och det är faktiskt skamligt.

Vi HBTQ-aktivister ska givetvis fortsätta kritisera HBTQ-fientligheten bland katoliker. Men en kvinna knäbad vid Maria-altaret i  katolska kyrkan nära Stadsbiblioteket i Malmö för några år sedan när jag var där som besökare. Med vilken rätt kan jag döma henne som medmänniska? Om jag inte ens kollat med henne vad hon har för attityd om samkönade relationer.


lördag 30 september 2017

Får nassarna mer än 10 000 röster 2018 lovar jag bli medlem i RFSL igen.


Jag lär inte behöva betala medlemsavgiften till RFSL som jag var medlem i så många år och som var viktig då för min identitet som bög. Folk i Nordiska motståndsrörelsen hotar inte demokratin men däremot individer från minoritetsgrupper. Det är illa nog.

Vi i svenska HBTQ-rörelsen bråkar ibland. Men det har varit för offentliga konflikter i vår rörelse senaste 10 åren, de har oftast dolts i slutna rum. Det gagnar inte HBTQ-kampen att låtsas vi är alltid är ense när vi inte är det. Jag är en av få som faktiskt markerat där. Det är jag stolt över. Inte för att konflikter har något egenvärde utan när HBTQ-aktivister från höger till vänster verkar vara såååå ense spelar det bara sd rakt i händerna.

Men i avgörande stunder har vi i svenska HBTQ-rörelsen faktiskt hållit ihop. Så var det bl.a. i debatten om införande av könsneutral äktenskapslag 2009. Visst finns det vänsterfolk i vår rörelse som ogillar äktenskap generellt men de hade vett nog att fatta att det inte skulle blandas i just den debatten.

Expressens ledarsida började granska "högern".

Ni som följer min blogg vet att Expressens liberala ledarsida är min "förebild" (även om jag inte håller med redaktionen om allt). Expressens ledarsida var på 1980-talet välkänd för sin skickliga kritik emot socialdemokratiska regeringar. Ministrarna var ibland rädda för att bli kommenterade i någon notis där. När främlingsfientliga Ny demokrati kom in i riksdagen 1991 och högervindarna blåste som tydligast, Carl Bildt (m) blivit statsminister med sedvanlig självgodhet hade Expressens ledarsida budskapet "Nu ska vi granska högern".

Budskapet var ungefärligen. "Vi är i opposition emot makten". Och det är även Helds HBT-nyheter. Sverigedemokraterna kan bli största parti 2018 även om mitt tips är att de hamnar på andraplatsen efter sossarna. Nassar som varit obskyra sekter tidigare inger nu hot emot många individer i minoritetsgrupper.

Självförsvarsspray även bra emot högerextremister.

Jag ska givetvis fortsätta granska vänsterextremister, kulturrelativister och islamister. Hedersrelaterat våld och motstånd emot västerländsk frihet. Betvivla inte det.

Senaste 10 åren har jag haft (en laglig) självförsvarsspray med mig närhelst jag varit utomhus i Malmö. Emot islamister som råkat följa någon bloggpost. För mig har det varit en viktig trygghet.

För första gången känner jag att den där sprayen kanske är bra även emot högerextremister i Malmö.


Uppdatering 1.

Nationalsocialismen bör placeras i en skräptunna.


Vill citera välkände liberale anti-nazisten Torgny Segerstedt som strax efter Adolfs Hitlers tillträde som rikskansler i Tyskland 1933 i en kolumn kommenterade bl.a. följande.
.... Att tvinga all världens politik och press att sysselsätta sig med den figuren, det är oförlåtligt. Herr Hitler är en förolämpning.
Centerpartiets ordförande Annie Lööf meddelade på partiets stämma att det inte finns något anständigt ben i nazisternas kroppar. Jag kan inte annat än hålla med.

Jag är som bekant närmast yttrandefrihetsfundamentalist. Men betvivla inte mitt förakt emot Nordiska motståndsrörelsen.


Uppdatering 2.

Tips till politiker i m och s om ni vill öka stödet till sd.

1. Arrangera en gemensam manifestation med Löfven (s) och Kristersson (m) där de gemensamt fördömer Åkesson (sd). Extra bra effekt blir det om Sjöstedt (v) är med och kramar om Kristersson. Så förstärker ni sd-sympatisörers attityd om "PK-etablissemanget"

2. Berätta att ni har respekt för varann som "statsbärande partier" och det viktigaste är att folk inte röstar på sd. "Triangulera" i er nervösa iver att få den där fiktive medelklass-stockholmaren att rösta på ditt parti. Till sist kan folk inte förklara områden där s och m tycker olika. Att det viktiga inte är vad folk röstar för utan rösta emot sd:s främlingsfientlighet.

3. Skicka aktivister att försöka störa sd-möten. Vuvuzuelorna har visserligen inte fungerat bra hittills. Gör analysen att ni inte tutat tillräckligt högt.

Så förstärker ni den typiske sd-sympatisörens verklighetsbild (visst är den ofta fel men sådan är den) att det finns en "sju-klöver" som egentligen låtsas vara motståndare, att högern och vänstern bara är mot varann som i en teater, inte i verkligheten. Att ni främst vill hålla sd ute och tysta folk om de problem som finns kopplade till migration och integration.

Så kan ni göra. Eller annorlunda.fredag 29 september 2017

Det är inte förbjudet skicka recensionsexemplar eller ge mig möjlighet kolla en ny film på internet.

Ett företag som sysslar med promotion för en av Sveriges mest kända transpersoner (jag avslöjar inte vilken det är för det är inte det viktigaste) har mailat mig om jag vill sprida information om en kommande film där hen ska medverka. Jag har mailat följande.
.... Jag sprider aldrig förhandsinfo på min blogg om filmer och böcker. Det handlar om att jag värnar bloggens oberoende. Men som jag skrivit till en bokförlag. "Det är inte förbjudet att skicka recensionsexemplar till mig för snabbare eventuell recension". ;-)

När det gäller filmer räcker det att ni fixar att jag kan kolla den utan kostnad. Jag lovar ingen recension för något men har det tydligt HBTQ-tema och jag bedömer det minst som en svag trea på femgradig skala publicerar jag en recension. För import-material kräver jag minst en stark trea i betyg för publicering....
Representanten för företaget skickade ett vänligt mail sedan.

När det gäller böcker vill jag helst undvika få det som e-bok. Filmer kollar jag däremot oftast på internet. Av det som släpps i Sverige och som jag granskar får ca 80 % betyget 3 eller bättre och därmed en recension.


torsdag 28 september 2017

HBTQ-kultur. Min katt Jugoslavien - Pajtim Statovci.


Från presentationen av Min katt Jugoslavien (2016) av Pajtim Statovci.
.... I det forna Jugoslavien rasar kriget. I utkanten av en finsk småstad gör Emine vad hon måste för att hålla samman spillrorna av sin familj. Vem skulle annars göra det? Min katt Jugoslavien är en av de senaste årens mest uppmärksammade finska romanerna med tydliga blinkningar till Bulgakov och García Màrquez....
Det här är en besynnerlig roman. Den är inte som någon annan jag recenserat. Först tror man att berättelsen är någon typ av självbiografi vilket sedan inte visar sig stämma. Statovci blandar realism och det absurda. Centralt är egentligen migrationens utanförskap och möjligheter. Sedan är huvudpersonen även bög. Här finns främlingsfientlighet, västfientlighet, hedersrelaterat våld, barn till invandrare som blir påverkade av det nya samhället, sexism, rasism, homofientlighet och islam. De flesta kosovoalbaner är muslimer. Berättelser om Kosovo förr blandas med hur det varit i Finland senare.

Ofta nyanserat trots absurditeter.

Den här boken är inte bland de bästa jag recenserat. Den är inte till för den som söker något "lättillgängligt". Men den håller bra litterär kvalité och är något för den som gillar symbolism. I ett Europa där "nationalistiska" AfD blivit tredje största parti i Tyskland. Och där utanförskapet är ett centralt tema. 

måndag 25 september 2017

Nazistattack.Nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (nrm) har attackerat en Pride-demonstration i Falun.

Först går mina associationer till den där höstdagen 2001. TV-bolagen i USA sprider nyhetssändningar. "America under attack" rullar ut vid varje nyhet. Det kan tyckas vara som att jag dramatiserar. Givetvis jämför jag inte nazistisk vandalisering med att 3000 helt oskyldiga människor dog 11 september 2001 i ett islamistiskt attentat.

Men det Nordiska motståndsrörelsen sysslar med just nu är inget annat än en låg-intensiv terror emot HBTQ-evenemang. Inga människor har blivit allvarligt misshandlade och mördade. Än. Men den som förstör Pride-flaggor kommer så småningom även attackera HBTQ-människor. Historien är tyvärr dyster där.

Det nya är att högerextremister attackerar även om polisen är där.

Jag har varit HBTQ-aktivist sedan 1990. Aldrig sedan dess har så många svenska HBTQ-evenemang blivit störda av nazister som 2017. Inte ens när homohatande skinnskallar härjade som värst för ca 25 år sedan attackerade de Pride-evenemang när poliser var i närheten.

Det är delvis en gåta att nrm väljer HBTQ-personer och inte invandrare som främsta mål för sin attacker. De hatar både "bögar och blattar". Men det är viktigt att konstatera att nrm är idealister precis som kommunister och islamister. De totalitära grupperna förenas där. Idealism måste inte handla om något fint utan att strunta i opinionsmätningarna. Sverigedemokraterna är däremot populister. Nordiska motståndsrörelsen vet att sd är välkända för att vara främlingsfientliga (det blir svårare att konkurrera där) men att de blivit tystare om sin HBTQ-negativa politik. Så ska de försöka få de mest högerextrema i sd att rösta på nrm 2018. Det skulle inte förvåna mig om de senare även attackerar judiska evenemang, en annan del av politiken där de hävdar sd blivit "mjäkiga".

HBTQ-rörelsen är attackerad.

Jag är närmast yttrandefrihetsfundamentalist. Demonstrationsfriheten gäller även den parlamentariska demokratins fiender. Men jag håller med ett antal HBTQ-aktivister som i Aftonbladet signalerar att homofientligheten ökar av extremister av olika sort. Både högerextremism och islamism sprider sig. Ni som följer min blogg vet att jag inte är någon politiskt korrekt person på vänsterkanten. Men Nordiska motståndsrörelsen är ett allvarligt hot emot HBTQ-personer. Precis som islamister.

HBTQ-rörelsen är attackerad. Nu gäller det att samhället, inom lagens ramar,  använder alla sina resurser för att stoppa det.


Uppdatering 1.

HBTQ-aktivister hade blivit placerade i arbetsläger.


Om nrm fått makten hade vi HBTQ-aktivister, från konservativa till vänstersocialister, blivit placerade i arbetsläger, betvivla inte det.


Uppdatering 2.

Nazister avskyr de flesta välbeställda.


För några år sände SVT TV-serien Blå ögon. En av de bästa serierna som SVT sänt.

Titeln var dubbeltydig. Dels det nazistiska skönhetsidealet, dels naivitet inför nazismen. Vissa politiker till vänster hävdar att nassarna gillar de rika i Danderyd. Men det är tvärtom. Nazisterna föraktar de flesta som bor där. Som en av dem kommenterade ungefärligen "de sitter här i sina villor, tjänar massor av pengar, gör sig rika på att ge dålig vård till gamla och sjuka istället för att engagera sig för svenska folkstammen".

Men en annan intressant karaktär var pappan till en nazist. Han var klädd i sin kostym och blev konfronterad om han visste vad sonen sysslade med. "Jag vet att han är engagerad för vårt folk och jag stödjer det" kommenterade han efter att först tvekat att berätta det. Han skulle aldrig avslöja det på något evenemang i Danderyd, han visste den sociala kostnaden för det. Han var en smyg-nazist. Sådana finns också.

C i Skåne vill införa tredje juridiskt kön och könsneutrala personnummer.

 
Några medlemmar i Skåne, däribland ordföranden för c i Malmö Peter Olsson, vill i motion 6.11. att Sverige bör införa ett tredje juridiskt kön och "på sikt" även könsneutrala personnummer.
..... Sverige bör införa ett smartare och ett mer neutralt system för personnummer. Detta vore i linje med hur en del andra länder har gjort eller är på väg att göra, exempelvis har Norge börjat med detta. Indien har börjat tillämpa ett tredje juridiskt kön. Detta förekommer även i Tyskland, Australien, Nepal, Nya Zeeland, Pakistan och Sydafrika. I dagens situation stöter inte minst personer som genomgår könskorrigering på praktiska problem eftersom personnummer, som det är utformat i dag, är anpassade för en manlig respektive kvinnlig kategori. På ett mer konkret plan kan problem uppstå när personen ska göra officiella ärenden såsom att skriva under ett avtal för bostad....
Distriktsstyrelsen i Skåne ville avslå motionen med följande motivering.
.... Centerpartiet vill ha en könsneutral lagstiftning, men tycker inte i dagsläget att Sverige ska införa ett tredje juridiskt kön. Frågan är komplicerad och meningarna inom HBTQ -rörelsen är flera....
Oenigheten i svensk HBTQ-rörelse handlar om det ska finnas juridiska kön.

Det där sista argumentet är fascinerande. Jag har aldrig mött någon svensk HBTQ-aktivist som vill bara "man" och "kvinna" ska vara alternativen som juridiskt kön. Vissa är för att inför tredje juridiskt kön, andra bryr sig inte eftersom de inte själva är berörda av reformen. Oenigheten i svenska HBTQ-rörelsen handlar om juridiska kön helt ska avskaffas eller om det ska införas ett tredje alternativ. Men c vill inte avskaffa juridiska kön, därför blir det fånigt att gömma sig bakom "oenighet i HBTQ-rörelsen". Intressant är distriktsstämman valde att bifalla motionen.

Även Centerpartiets ungdomsförbund är i motion 6.12. för att införa ett tredje juridiskt kö. Men även könsneutral föräldraskapspresumtion som ska gälla även för sambopar och att c "verkar för att erkänna föräldraskap för utländska assisterade befruktningar inom äktenskap eller samboskap, om annat inte anmäls till socialnämnden."
.... Centerpartiets familjepolitik är tyvärr inte uppdaterad till 2017 års verklighet.... Statens folkhälsoinstitut genomförde en unders ökning av hälsosituationen för HBTQ+-personer år 2016. Enligt studien rapporterade queer- och transpersoner sämre allmänt hälsotillstånd, sämre psykiskt välbefinnande, mindre tillit till andra människor och lägre tillgång till emotionellt och praktiskt stöd i jämförelse med övriga.... Intersexualism är inte detsamma som transsexualism, men faller in i samma kategori som gynnas av ett införande av ett tredje juridiskt kön.... Ett tredje juridiskt kön skulle innebära en stor frihet för dessa personer, både i deras vardag och på pappret.
Reglerna bör bli mer jämställda om föräldraskapspresumtion.

En del medlemmar i Stockholm, däribland ordföranden för Centerpartiets HBTQ-nätverk Claes Nyberg (bilden) vill i motion 6.13. också att det bör införas en könsneutral föräldraskapspresumtion.
.... Samkönade kvinnopar kan skaffa barn utanför landstingets assisterade befruktning, till exempel genom kliniker utomlands, i privat regi i Sverige eller genom heminsemination. En stor anledning till att många väljer andra sätt än landstingets är att landstingen har lång kö (upp till två år) och inte tillåter fler barn än två. I ett gift heterosexuellt par har alla parter, den födande, barnet och den icke-bärande ett juridiskt skydd i ovan nämnda situationer eftersom den icke-bärande mannen genom föräldraskapspresumtion blir förälder, oavsett befruktningssätt. Såvitt vi kunnat utröna finns egentligen bara ett argument till varför samkönade kvinnopar inte behandlas som heterosexuella par i detta hänseende. Vid befruktning utanför landstingets regi kan staten inte garantera att barnet kan få reda på vem dess genetiske far är. Genom att lagstiftningsmässigt göra det besvärligt att skaffa barn på annat sätt än via landstinget vill man därför stävja sådant. Vi har i och för sig ingenting emot ambitionen att barn ska kunna få reda på vilka som är dess genetiska upphov, men det är strängt taget inte garanterat i heterosexuella äktenskap heller, och vi tycker i detta fall inte att det kan motivera gällande lagstiftning. Driften att skaffa barn är hos många stark, och landstingen kan inte i tillräcklig grad tillgodose detta för samkönade kvinnopar. Det är uppenbart att barn de facto skaffas på andra sätt, och dessa barn är inte ensamma om att inte garanteras få veta vem deras genetiske far är. Önskan att kunna garantera detta står inte i proportion till de allvarliga problem lagstiftningen orsakar. Tilläggas kan att i England gäller redan att den ickebärande kvinnan i ett gift par automatiskt blir förälder, precis som för ett gift heterosexuellt par....
Det där är en komplicerad debatt som motionärerna själva antyder. Men inriktningen bör rimligen vara att samma regelverk ska gälla för lesbiska och olikkönade par.

lördag 23 september 2017

C blir för tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen.


Två c-politiker från Skåne vill i motion 6.31. att alla offentliga badhus och idrottsanläggningar ska bli skyldiga att ha något könsneutralt omklädningsrum.
.... Många upplever antagligen av dessa orsaker att en sådan enkel sak som att vi har omklädningsrum uppdelat endast för kvinnor och män som problematiska och kränkande. Uppdelningen skapar också problem för barnfamiljer. Om man som ensam förälder ska besöka våra offentliga inrättningar, och barnen är av olika kön, finns det ingen smidig lösning vilket av omklädningsrummen man ska besöka.... För att förtydliga vårt förslag vill betona att de traditionella omklädningsrummen kan vara kvar, men att de bör kompletteras med könsneutrala. Ska vi ha ett öppet samhälle som tar hänsyn till människors olikheter, men som också vill riva ner könsnormerna, ser vi könsneutrala omklädningsrum som en viktig pusselbit i detta arbete. Så länge vi fortsätter att dela in människor i olika ”fack” kommer problemet med segregering att bestå...
Tvingande lag är inte rätt metod.

Partistyrelsen  vill avslå motionen med följande motivering.
.... Det är viktigt att ta hänsyn till människors olikheter och även förenkla för personer som går ensamma till badhuset med barn av olika kön och finner svårigheter med vilket omklädningsrum de ska byta om i. Många föräldrar känner sig också otrygga med att låta barnen byta om ensamma i ett annat omklädningsrum utan att kunna ha uppsyn över dem. Partistyrelsen sympatiserar med tanken i motionen och med vikten av att ha förståelse för att olika människor har olika behov och identitet, men tror inte att tvingande lagstiftning är svaret på detta....
Jag håller med partistyrelsen. En tvingande lag är inte rätt metod. Det är förmodligen inte möjligt att inrätta ett tredje könsneutralt omklädningsrum vid varje ställe. Men ambitionen bör vara att fixa det. Från ultrakonservativa varnas för att män skulle använda det för att trakassera flickor. Men fördelen med sådana omklädningsrum är just att föräldrar med pre-pubertala barn är närvarande även om de är av motsatta könet till barnet. 

C blir för tredje öronmärkt månad i föräldraförsäkringen.

Alfred Askeljung från Stockholm vill i motion 7.36. att familjepolitiken anpassas efter stjärnfamiljer. Partistyrelsen kommenterar följande.
....Centerpartiet tycker det är bra ju jämnare föräldraledigheten delas mellan föräldrarna då det främjar ett jämställt familjeliv och i förlängningen ett mer jämställt arbetsliv. Dagens modell med vissa öronmärkta månader ger stora möjligheter för familjerna att själva bestämma hur föräldraförsäkringen ska användas. Centerpartiet värnar denna valfrihet och vill inte öronmärka fler månader. Däremot är det viktigt att samhället ger föräldrarna utförlig information om uttagets effekter på livsinkomst, hälsa och kontakt med barnen. Detta saknas idag. Många familjer delar föräldraledigheten enbart utifrån samhällsstrukturellt och kulturellt påverkade val utan att tänka på hur det påverkar pensionen. Informationen kring detta behöver därför förbättras genom ett uppdrag till Pensionsmyndigheten och PPM i samverkan med berörda parter. Centerpartiet har även förslag på Vab-bonus. Centerpartiet vill öppna upp barn- och föräldraförsäkringen så att dagar kan nyttjas/överlåtas till max två ytterligare närstående personer. Det skulle modernisera föräldraförsäkringen så att kvinnor inte förväntas ta största delen av föräldradagarna. Det skulle också bättre inkludera fler familjekonstellationer....
Det är intressant att c nu tydligt tar ställning för den tredje öronmärkta månaden i föräldraförsäkringen, något de tidigare röstat emot. Bra är också att de vill få en mer flexibel föräldraförsäkring. Men den bör bli tredelad, varje vårdnadshavare bör få 4 månader reserverade, övriga månader bör kunna överlåtas även till de som inte är juridiska vårdnadshavare till barnet.


Uppdatering 1.

Moderaterna vacklar inom familjepolitiken.

Det är tydligt att det nu finns två block inom familjepolitiken.

S, mp, c, v och l är för att tre reserverade månader är öronmärkta i föräldraförsäkringen för vardera vårdnadshavaren och emot vårdnadsbidrag. V vill införa en helt delad föräldraförsäkring, samma mål har s på sikt. Mp är för en fjärde reserverad månad, l har ännu inte avgjort om partiet ska bli för det.

Sd och kd vill återinföra någon typ av vårdnadsbidrag och är för att vårdnadshavare fritt ska kunna överlåta månader i föräldraförsäkringen. Det leder dock till en konservativ politik som är negativ för jämställdheten. Här är en typisk målkonflikt, valfrihet vs jämställdhet. Mitt tips är att de flesta liberaler inte tycker det där är enkelt. Jag har dock bytt attityd där och blivit för en tredelad föräldraförsäkring och avskaffat vårdnadsbidrag. Det är ofta genom politiska beslut som Sverige blivit mer jämställt.

M är idag närmast vacklande om båda reformerna. Partiet röstade emot s-mp-regeringens förslag om att avskaffa vårdnadsbidraget och införa en tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen. Men Moderaterna har inte lämnat några motioner i riksdagen efteråt om att ändra det. I praktiken har de accepterat situationen.


Porrdebatt i c.Sofia Jarl (bilden), ordförande i Centerkvinnorna, vill i motion 8.47. att pornografi ska bli mindre lättillgänglig.
.... Att Centerpartiet verkar för att utreda huruvida införandet av systemet opt -in och opt -out skulle vara ett användbart verktyg för att minska pornografitillgängligheten hos barn och unga. Att Centerpartiet verkar sex - och samlevnadsundervisning inför s som särskilt ämne i grundskolan (från mellanstadiet) och gymnasieskolan. Att Centerpartiet verkar för att Skolverket ges i uppdrag att specificera att grundskolan och gymnasieskolans sex - och samlevnadsundervisning även berör pornografi kopplat till häls a, normer och allas lika värde. Att Centerpartiet verkar för att Skolverket tar fram ett material om pornografi och dess påverkan på barn- och ungas hälsa, normer och allas lika värde för skolor att använda i undervisningen. Att Centerpartiet verkar för att Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att ta fram en informationskampanj riktad till föräldrar om hur en kan samtala med unga om pornografin de möter på internet....
Först vill jag som sex-liberal ge motionärerna cred för att de undvikit den värsta moralismen inför pornografi. Som jag tolkar motionen är attityden att vad vuxna gör när det gäller laglig porr är en privatsak men att det offentliga har ett ansvar när det gäller att påverka minderårigas normer. Jag delar den analysen. Även vi som är porrliberala bör erkänna att det finns vissa problem (bl.a. när det gäller jämställdhet) inom branschen. Partistyrelsen kommenterar. 
.... Motionen tar upp frågan om unga människors konsumtion av pornografi på Internet. Motionären lyfter att det finns många unga personer som genom en hög konsumtion av pornografi utvecklat något som kan liknas vid ett beroende, vars konsekvenser ofta blir behov av allt mer extremt material. Motionären påpekar att i likhet med exempelvis alkohol och drogers beroendeframkallande effekter, är barn och unga extra känsliga för denna typ av påverkan då deras hjärnor fortfarande inte är färdigutvecklade. Det har även, enligt den forskning som motionen refererar till, visat sig att en hög konsumtion av mycket grovt pornografiskt material är sammankopplat med såväl orealistiska attityder om sex som sexuella aggressiva beteenden och ökad våldsbenägenhet....
Otydligt som är orsak och verkan.

Forskningen är dock inte entydig där om vad som är orsak och verkan. Sambandet kan vara det motsatta, att unga som tänder på dominans och våld också söker sig till den typen av porr.
.... Partistyrelsen instämmer i att konsumenterna ska ha möjlighet att på ett enkelt sätt aktivt kunna välja att addera ett filter mot visst innehåll på internet, till exempel pornografiskt sådant. Det finns idag många leverantörer som erbjuder liknande filter, men dessa är ofta både kostsamma och upplevs som krångliga. Det behöver därför bli enklare att begränsa tillgången till pornografiskt material i hemmet för den som så önskar och anser att det är det bästa för barnen i familjen. Det skulle också ge möjlighet för exempelvis skolor att lägga till sådana filter. I grunden är detta en fråga om att stärka konsumentmakten, vilket Centerpartiet anser är viktigt. Partistyrelsen instämmer med motionären om vikten av bättre stöd åt föräldrar i hur de kan prata med unga om frågor som rör sex och samlevnad generellt, inklusive frågan om pornografi. Idag erbjuds föräldrastöd på många håll i landet – där kan förslagsvis även information om hur man pratar med unga om dessa frågor ingår.... Därför anser Centerpartiet att det behövs en förbättrad och moderniserad sexualundervisning, som tar upp frågor om normer och värderingar kopplat till sexualitet. Där behöver även samtal om pornografi ingå.... Vi ska ha en skola som speglar vår samtid och våra barn och unga behöver ges redskapen att hantera det kommande vuxenlivet. Särskilt viktigt blir det för nyanlända elever, därav flertalet ensamkommande som i många fall har liten eller ingen kunskap om sex.... Partistyrelsen anser därför att det finns behov av att tydliggöra betydelsen av sex- och samlevnad i styrdokumenten och ge Skolverket i uppdrag att bistå skolhuvudmännen med nödvändigt material och stöd för att garantera alla elever en likvärdig och kvalitativ undervisning i sex- och samlevnad....
En nyanserad debatt behövs.

Jag håller med partistyrelsen i c. Tyvärr har debatten blivit polariserad. Porr är här för att stanna. Människan är en sexuell varelse. Porrkonsumtion är vanlig inte bara bland unga killar utan även bland unga tjejer. Men precis som i varje annan bransch finns det problem. Porr-skådisar som blir utnyttjade. Spridning av ojämställda värderingar. Skolan har ett viktigt ansvar att låta unga få resonera om det. Men förbud löser sällan problem. Vuxna bör signalera till unga att det inte är fel att kolla porr men att de bör vara kritiska ibland emot det som sprids i media, porr eller inte.


C är centralistiskt och borde lämna Svenska kyrkan i fred.Victor Emanuel Chiorean från Huddinge föreslår i motion 6.2 att c "ska verka för ett fotbollslandslag där både män och kvinnor får möjlighet representera sitt land i ett och samma fotbollslag". Partistyrelsen vill avslå motionen med följande motivering.
".... En jämställd idrott är något vi länge arbetat för. Tyvärr återstår en hel del arbete för att uppnå en jämställd idrott. Att ta bort hinder för jämställdhet i idrotten och generellt är viktigt. När det gäller det praktiska kring hur lag formeras så menar vi att det ska vara upp till idrotten själv att göra bedömningarna...."
Där håller jag med partistyrelsen i c.

Motion om att c ska sluta kandidera i kyrkoval.

Anna-Karin Sjölander, som är vice ordförande i c i Umeå, föreslår i motion 14.8 att partiet ska sluta kandidera i kyrkoval.
.... Även Centerpartiet har förändrats sedan kyrkan skilde från staten även om dagens centerparti inte på långa vägar speglar mångfalden i dagens Sverige. Centerpartiets ensidiga engagemang i ett av Sveriges många trossamfund underlättar inte utvecklingen mot en större mångfald i vårt parti. Det är helt orimligt att påstå att den värdegemenskap som finns i Centerpartiet speglar medlemmarnas 45120 och väljarnas uppfattningar i trosfrågor. Centerpartiet har medlemmar och väljare som är kristna, muslimer, buddister, ateister, agnostiker, suffister, högkyrkliga, lågkyrkliga eller t o m allmänt flummiga. Och är det verkligen oförenligt att politiska stödja Centerpartiets gröna socialliberalism och samtidigt vara aktiv i ett konservativt religiöst sammanhang? Eller t o m medlem i Humanisterna? Centerpartiet är det parti som har den mest utvecklade interna demokratin av alla partier. Politiska 45125 vägval och valprogram fastställs på stämmor på representation från samtliga kommunkretsar. När det gäller kyrkovalet är inflytandet från medlemmarna och även de förtroendevalda minst sagt försumbart. Det partipolitiska engagemanget i kyrkovalet är ett allvarligt hinder för möjligheterna att utveckla Centerpartiet som ett öppet värdebaserat parti för hela Sverige. Samtidigt har Centerpartiet med tusentals förtroendevalda i kyrkan självklart ett ansvar för hur dessa medlemmars engagemang fortsatt kan tas tillvara. Därför är det angeläget att partistyrelsen tar initiativ att avveckla Centerpartiets engagemang som parti inför kyrkovalet 2021 och utreda hur de medlemmar som fortsatt vill engagera sig i Svenska Kyrkan kan göra det m ed organisatoriskt och ekonomiskt stöd från Centerpartiet....
C är absurt centralistiskt ibland.

Principiellt har Sjölander rätt. Centerpartiet, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna borde lämna Svenska kyrkan (bilden till den här bloggposten är samfundets logga) i fred. Att de tre partiernas respektive partistyrelse (varav en del ledamöter inte är kristna) ska anta det kyrkopolitiska programmet är absurt. Men det är värre än så. Ombuden vid Centerpartiets stämma kan inte avgöra (sic!) om partiet bör kandidera i kyrkoval, det har delegerats till partistyrelsen. Det är förbluffande. Centerpartiet är generellt ett av de minst toppstyrda riksdagspartierna (mest toppstyrda är i fallande ordning sd, m och s). Men här är makten i ett viktigt principiellt ärende något som bara ett fåtal partistyrelseledamöter ska besluta om. Om det inte är centralism finns det ingen centralism.
.... Motion 14.8 tar upp kyrkovalet. I Centerpartiet finns en lång tradition av engagemang i Svenska kyrkan och partiet har därför tidigare valt att ställa upp i kyrkovalet under partibeteckning, dvs. som ”Centerpartiet”. I årets kyrkoval var Centerpartiet den näst största nomineringsgruppen med drygt 3000 kandidater. Det innebär att mer än 10 % av medlemskåren kandiderar i kyrkovalet. Engagemanget är stort! För Centerpartiet är det viktigt att väljarna i kyrkovalet tydligt får ta del av vilka grundvärderingar och vilken ideologi som bär en nomineringsgrupp i valet. Alla människors lika värde och rättigheter, frivilligt engagemang, mångfald, lokala lösningar och hållbarhet är några utgångspunkter och kärnvärden i Centerpartiets politik. Genom att delta i kyrkovalet under partibeteckning blir det tydligt för väljarna att det är Centerpartiets värdegrund som våra kandidater utgår från. Enligt Centerpartiets arbetsordning beslutar Partistyrelsen om Centerpartiets deltagande som nomineringsgrupp vid val till kyrkomöte, och det är ur den aspekten inte en fråga för partistämman....
Samma dåliga argument som när kopplingen mellan Socialdemokraterna och LO försvaras.

Argumenten är närmast bisarra. Att många c-politiker är engagerade i Svenska kyrkan är givetvis inte fel. Men partiledningen tycks ha liten tilltro till att de fixat att förklara sina värderingar om de istället kallat sig typ "Gröna liberaler i Svenska kyrkan". Svenska kyrkan har alltid varit politisk. Det är partipolitiken som måste bort. Att många c-politiker vill engagera sig för något som är principiellt fel är inget som helst sakargument. Med den typen av argument hade man även kunnat försvara att LO har koppling till Socialdemokraterna, även det är principiellt fel.