tisdag 19 januari 2016

S-mp-regeringen försöker försvara att 3-4 miljoner blev 2.


För någon vecka sedan mailade jag kulturdepartementet (som är främst ansvariga inom regeringskansliet för HBTQ-politiken) om varför de i budgetanslaget för 2016 bara ökade statsbidragen till HBTQ-organisationer med 2 miljoner när nuvarande största regeringspartiet Socialdemokraterna före valet 2014 lovade en höjning med 3 miljoner. Samt att Miljöpartiet i sitt senaste budgetförslag som oppositionsparti argumenterade för 4 miljoner mer i sådana statsbidrag.
1. Varför höjde regeringen inte anslaget med 3 miljoner som s tydligt lovade inför riksdagsvalet 2014? Mp ville i sitt budgetalternativ för 2014 öka det med 4 miljoner.
2. S-mp-regeringen förhandlar som bekant budgetarna med v och jag gissar de tre partierna gemensamt förhandlar fram ramen till anslaget för Åtgärder för jämställdhet emot rasism m.m. Deltar v även i förhandlingarna och godkänner hur högt anslaget ska bli till HBTQ-organisationer eller är det s-mp-regeringen som ensamt fattar sådana beslut? 
3-4 miljoner blev 2. 

Boris Vasic som är presskommunikatör hos kulturdepartementet mailar följande.
Budgetförhandlingar innebär prioriteringar mellan många angelägna områden. Vad gäller stödet till hbt-organisationerna är vi glada att vi har kunnat höja det med två miljoner kronor för 2016 och framåt vilket kommer stärka hbt-organisationernas möjligheter att bedriva sitt arbete. Utöver detta har arbetet mot diskriminering stärkts på flera andra sätt – DO och antidiskrimineringsbyråerna får ökade anslag liksom funktionshinderrörelsen och andra delar av det civila samhället. Vänsterpartiet deltog i förhandlingarna och beredningen inför hela BP16. 
I sak är det här givetvis inte det viktigaste inom HBT-politiken. RFSL och de andra HBTQ-organisationerna lär klara sig. Förhoppningsvis omprövar nu RFSL (med drygt en miljon i mer statsbidrag) att de senaste åren faktiskt tagit ut hutlösa avgifter för att HBTQ-certifiera verksamheter. Men vallöften är till för att hållas. Och Socialdemokraterna har där svikit. Lovar man 3 miljoner ska det inte bli bara 2. Så enkelt är det.


Uppdatering 1.

Positivt om regeringen vill sambopar ska kunna adoptera.

S-mp-regeringen har nu lämnat en lista på vilka propositioner och skrivelser de planerar lämna senare i år.
En ny lag om personnamn maj
Modernare adoptionsregler september
Bättre sent än aldrig om regeringen nu verkligen lämnar ett förslag till en ny namnlag där fokus är på ökad könsneutralitet. Och förhoppningsvis lämnar regeringen i höst ett förslag om att även människor i stabila sambo-relationer (må de vara samkönade eller olikkönade) ska få bli prövade som adoptivföräldrar.

Det är dock ytterst beklagligt att det inte finns något som signalerar att s-mp-regeringen i år kommer lämna en proposition om att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bli skyldiga att förebygga alla sju diskrimineringsgrunderna i lagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar