måndag 11 januari 2016

Regeringen höjer statsbidragen till HBTQ-organisationer men håller inte vallöfte helt.


S-mp-regeringen höjer statsbidragen till HBTQ-föreningar med 2 miljoner. Det avslöjas i kulturdepartementets Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. (Beslutet togs formellt på ett regeringssammanträde 17 december 2015). Från att nivån var ca 7,3 miljoner förra året blir den nu ca 9,3 miljoner kronor. Regeringens budget är förhandlad med och godkänd av Vänsterpartiet.

Förra hösten fick den då nya regeringen, med rätta, kritik, för att det inte fanns med någon som helst ökning av HBTQ-bidragen. Trots att Socialdemokraterna i valrörelsen 2014 lovade 3 miljoner mer per år. Från en artikel i Qx 1 augusti 2014.
Socialdemokraterna vill satsa ytterligare tre miljoner kronor på hbtq-organisationer. – Blir det en S-ledd regering efter valet så kommer vi att avsätta tre miljoner kronor extra till hbtq-organisationer. Det är ett tydligt löfte från oss, säger Veronica Palm (S).
Från en debattartikel av partisekreteraren Carin Jämtin och ordförande i Hbt-s Sören Juvas 11 september 2014.
Därför lovar vi på den nationella nivån att bland annat förbättra förutsättningarna för frivilligorganisationerna att verka då vi föreslår en reell ökning av statsanslagen med tre miljoner kronor.
Liberalerna vill ge 2 miljoner mer än regeringen till HBTQ-föreningar.

När riksdagen december 2013 behandlade den dåvarande borgerliga regeringens budgetförslag för 2014 kommenterade Miljöpartiet följande i ett s.k. särskilt yttrande.
Miljöpartiet anser att det statliga stödet till hbtq-organisationer är för litet och vill avsätta ytterligare 4 miljoner kronor till detta ändamål. 
Nu blir det alltså en ökning med 2 miljoner. Det är positivt, arbetet för HBTQ-rättigheter är viktigt. Men s har ännu inte hållit sitt tydliga vallöfte helt. Jag kommer kontakta regeringskansliet om vilken orsaken är till att det inte blir 3 miljoner extra. Trots att regeringens förslag (som blivit godkänt av riksdagen) betyder att anslaget till Åtgärder för jämställdhet och emot rasism m.m. (där HBTQ-rättigheter är en del) ökar med ca 9 miljoner till ca 48 miljoner kronor. Men s-mp-regeringen (och v) klarade inte ens av att få fram 3 av de 9 miljonerna för att hålla ett vallöfte.

Liberalerna (f.d. Folkpartiet) vill att statsbidraget till HBTQ-organisationer ökar med 4 miljoner till ca 11,3 miljoner 2016 men inom samma budgetram. Centerpartiet är som ensamt riksdagsparti emot höjningen av ramen med 9 miljoner. Jag kommer kontakta c om de är positiva till den höjda nivån för statsbidrag till HBTQ-organisationer.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar