söndag 24 januari 2016

Piratpartiet är för könsneutrala personnummer.


Författaren Mark Twain lär i en intervju kommenterat "Ryktet om min död är starkt överdrivet". Detsamma kan nog folk från Piratpartiet framföra om partiets situation efter katastrof-valen 2014 (till EU-parlamentet och riksdagen). När det gäller "övriga partier" (när riksdagspartierna och Feministiskt initiativ inte är med) så hamnar opinionssiffrorna vanligen runt 1 %, där pp förmodligen får ungefär hälften av den andelen. Alltså ungefär samma situation som i riksdagsvalet 2014.

För några dagar sedan mailade jag 9 partier om vad de tycker om att införa könsneutrala personnummer. En reform som Vänsterpartiet tog ställning för sommaren 2015. Magnus Andersson som är ledamot i Piratpartiets riks-styrelse kommenterar följande.
Det korta svaret är ja. Det lite längre är att Piratpartiet har antagit ställningstagandet att juridiskt kön ska tas bort helt och i och med detta så blir konsekvensen att personnumren också ska vara könsneutrala då det i de allra flesta fall inte finns ett behov av att könsbestämma en person när personnummer används.
Jag håller inte med Piratpartiet om att juridiska kön helt ska avskaffas. Även om det kanske vore bra som långsiktigt ideal. Argumenten emot handlar dels om att det skulle bli svårare göra könsindelad statistik.  Och sådan statistik är ibland viktig att ha för att bekämpa ojämställda strukturer. Men också för att det folkliga stödet lär vara synnerligen litet. Det är en reform som är mycket mer ideologisk än att göra personnumren könsneutrala. Och om en svensk regering hade resonerat om att avskaffa juridiska kön skulle det riskera att stärka de mest konservativa. De hade hävdat att etablerade partier inte har kontakt med verkligheten.

Däremot välkomnar jag att Piratpartiet som en konsekvens av sin policy även är positiva till att införa könsneutrala personnummer. Det betyder att två av Sveriges 10 största partier är för reformen. Vänsterpartiet tog ställning till det förra året.

Jag har kontaktat övriga 8 partier och kommer redovisa när de förklarat vad de tycker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar