onsdag 15 april 2015

Ebba Busch Thor vill att kd blir för homoadoptioner.Kristdemokraterna kommer att välja ny ordförande 25 april. Det lär bli Ebba Busch Thor (bilden) eftersom hon är enda kvarvarande kandidaten till posten och även blivit nominerad av partiets valberedning. I en intervju i februari i år förklarade Busch Thor att hon är för homoadoptioner och kommer försöka få sitt parti att också bli det. Idag är kd principiellt emot reformen (förutom närståendeadoptioner som partiet är för). 2014 meddelade dock kd att de inte vill avskaffa nuvarande jämlika adoptionslag.

För homoadoptioner men (förmodligen) emot inseminationer av kvinnor lesbiska relationer.

Ebba Busch Thor blev intervjuad av P1 14 februari i år om sina åsikter. Efter att hon förklarat att hon är emot att ensamstående kvinnor (och förmodligen också lesbiska par enligt hennes resonemang) inte ska få bli inseminerade vid kliniker (detsamma tycker kd) så meddelade hon spontant (utan att intervjuaren frågat) att hon är för att samkönade par ska kunna adoptera. Från ca 18 minuter in i programmet.
- Däremot så kan vi ta en annan fråga som möjligheten för homosexuella och ensamstående att adoptera. Där håller jag ju inte med mitt parti om den nuvarande linjen som säger nej till detta. Jag anser att det bör vara möjligt för ensamstående och homosexuella att adoptera för då har vi barn som redan finns i världen idag som har kommit till genom väldigt komplicerade eller traumatiska förhållanden. Uppenbarligen har man ingen aktiv förälder i sitt liv och sitter på ett barnhem någonstans och hoppas på att komma till en kärleksfull familj. Och då finns det många föräldrar som är beredda att bli föräldrar och då tycker jag att den möjligheten bör vi ta tillvara på för att ge den här tryggheten för barnen.

- Och här kommer du försöka ändra Kristdemokraternas uppfattning då?

- Ja, jag står klart och tydligt för detta och det är ganska känt och tycker det är rimligt vi byter åsikt där men det bygger ju på att partiet röstar så.
Homofientlige riksdagsledamoten Tuve Skånberg (kd) attackerade henne för att hon är för homoadoptioner. Han fick sedan själv kritik för det av andra kd-politiker men även från Fredrick Federley (c) som själv är öppet homosexuell. Ebba Busch Thor förtjänar beröm för att hon är för homoadoptioner men kritik om det är så att hon inte är för inseminationer vid kliniker av lesbiska kvinnor. All forskning visar att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn.

Slingrar sig om en könsneutral äktenskapslag.

När det gäller debatten om en könsneutral äktenskapslag slingrar sig däremot Ebba Busch Thor. Hon hävdar att partiets alternativ 2009 var en könsneutral "civilrättslig äktenskapsbalk", alltså att bara borgerliga äktenskap ska vara juridiskt giltiga. Och på sikt är det bra alternativ. Men kd vill ta bort ordet äktenskap från lagen och ersätta det med giftermål. Därför att partiet inte tycker samkönade par är värda att ingå borgerliga äktenskap. Ebba Busch Thor hävdar också felaktigt att RFSU stödde kd:s förslag. Åsa Regnér, generalsekreterare i RFSU, skrev dock följande i en artikel på föreningens hemsida 1 april 2009
Rösta ja till motionen om samkönade äktenskap

Just nu, onsdag 1 april, pågår det en debatt i riksdagen inför omröstningen som innebär att även samkönade par ska få rätt att ingå äktenskap. Det är ett stort och viktigt steg på väg mot ett jämlikare och bättre samhälle.

I riksdagen är det bara Kristdemokraterna som är emot samkönade äktenskap. Som stöd för sin hållning hänvisar de ofta till RFSU:s förslag om civilrättslig registrering.

RFSU stödjer dock inte Kristdemokraternas försök att stryka ordet äktenskap ur lagparagraferna. Det skulle befästa fortsatt diskriminering genom att beröva ordet all juridisk betydelse och bara lämna en religiös innebörd. På så sätt vill KD låta de religiösa grupperna kidnappa ordet äktenskap och låta det vara förbehållet heterosexuella par.

Men äktenskap är den juridiska term som i Sverige och internationellt används för att beskriva förhållandet mellan två gifta människor. Rätten att ingå äktenskap är en mänsklig rättighet och inte enbart en angelägenhet för religiösa samfund. RFSU vill inte ha två olika begrepp för homosexuella och heterosexuella som vigts.

Så här vill vi ha det: gifter sig gör man genom att civilrättsligt registrera ingåendet av ett äktenskap. Den här gången blir det inte så, men vi fortsätter att kämpa för ett samhälle befriat från diskriminering.

Till dess uppmanar vi riksdagens ledamöter att rösta ja till motionen om samkönade äktenskap.
Om att vara med i Prideparaden i Stockholm.

Från en intervju i Expressen i mars.
Avgående partiledaren Göran Hägglund har liksom Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson konsekvent avstått från att gå i Prideparaden, höjdpunkten på Pridefestivalen. Det är oklart hur Ebba Busch Thor tänker göra. – Det är någonting vi får återkomma till. Ser du något problem med att gå i paraden? – Jag har väl satt ett frågetecken kring om det är det som gör störst skillnad för att främja frågorna, och det är det ju många som har resonerat kring. Men att vi kommer att finnas på plats under Prideveckan och representera Kristdemokraterna, det kommer vi att göra, absolut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar