söndag 26 februari 2017

Partistyrelsen i s sviker och tar ställning emot tredje juridiskt kön.


Socialdemokraterna har nu på sin hemsida publicerat handlingarna inför deras kongress 8-12 april i Göteborg. Partistyrelsen tvekar om att införa könsneutrala personnummer, det är helt väntat tyvärr. Men värre är att s-ledningen vill avslå en motion (sid 50-52 i B-dokumentet) om införande av ett tredje juridiskt kön istället för att betrakta den som besvarad. Inför valet 2014 hade Socialdemokraterna budskapet "möjligen" till reformen och Stefan Löfven lovade vid RFSL:s partiledardebatt att om s hamnade i regeringen skulle det utredas, något som dock hittills inte blivit av.

Följer kongressombuden partistyrelsens rekommendation hamnar s i konflikt med sina regeringskolleger i Miljöpartiet och även Vänsterpartiet som de samarbetar med inom den ekonomiska politiken. Både mp och v är positiva till att införa ett tredje juridiskt kön. Även Liberalerna är för reformen vilket betyder att om s skulle engagera sig för att genomdriva förslaget i riksdagen före valet 2018 hade det fått stöd av en majoritet.

Socialdemokraterna sviker transpersoners rättigheter.

Nu tar alltså Löfven och övriga i partistyrelsen tvärtom direkt avstånd från reformen. Det är ett allvarligt svek emot transpersoners rättigheter. Det är mycket sällan svenska partier försämrar sin HBT-politik men om kongressen följer partistyrelsen händer det. Alex Olofsson och Sara Wikberg från ungdomsförbundet Ssu har fått med sig partiets avdelning i Örebro att lämna en motion, B125, till kongressen om att Sverige bör införa ett tredje juridiskt kön.
.... Ett tredje juridiskt kön är en lösning till en del utav den transfobin vi ser i Sverige. Att en person som befinner sig utanför det binära könssystemet ska få rätten till existensen och acceptansen som vem som helst innanför det binära könssystemet. Ett annat alternativ är att ta bort de juridiska könen helt men det kommer att ställa till problem i den svenska lagen. Ett exempel är att om vi skulle ta bort de juridiska könen totalt kan vi inte fälla någon för diskriminering mot kvinnor på arbetsmarknaden.... Om socialdemokraterna verkligen är ett parti som står för feminismen och hbt-personers rättigheter är det dags att ställa sig positivt till ett införande utav ett tredje juridiskt kön.....
Fånigt att hävda en liten minoritet är ett hot emot könsindelad statistik.

Jag delar analysen att Sverige inte bör avskaffa juridiska kön. Könsindelad statistik är ännu viktig för att bekämpa patriarkala strukturer. Men att låta en liten minoritet (förmodligen 0,2-1 % av befolkningen) tillhöra ett tredje juridiskt kön borde inte vara något som helst problem. En grupp får det bättre utan att övriga påverkas negativt. Angelina Pena har fått med sig s-avdelningen i Solna, motion B159, om att Sverige bör införa könsneutrala personnummer.
.... Många personer som genomgår en könskorrigering och byter personnummer kan fastna i olika system. Om man som könskorrigerad man har bevarat sin livmoder och väljer att bli gravid, fungerar inte vårdsystemet för denne eftersom män inte har rätt till havande- och förlossningsvård. Garantierna för rätt vård bör vara oavsett kön. Med detta förlegade system löper vi risken att få ett homogent samhälle där människor får vänta allt för länge för att komma in i samhällssystemet medan andra inte får ta del av sina rättigheter....
Sverige bör följa Norge och göra systemet med personnummer könsneutralt.
.... Frågan om att införa ett tredje ”juridiskt kön” eller att avskaffa det ”juridiska könet” är svår att frikoppla från frågan om personnumrets konstruktion, eftersom uppgifterna i folkbokföringen ligger till grund för officiella identitetshandlingar. Den näst sista siffran i personnumret anger om personen är en kvinna eller man. Eftersom det bara finns jämna eller ojämna siffror är ett tredje kön inte möjligt med nuvarande konstruktion.... Friheten att välja hur man vill leva sitt liv är grundläggande för oss socialdemokrater. Det gäller även hur man väljer att definiera sin könstillhörighet. Därför ser partistyrelsen positivt på att man inom Regeringskansliet bereder frågan om ändring av juridiskt kön enligt förslagen och remissutfallet av utredningen om Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering.... Detta kan bli en viktig frihetsreform. Frågan om könsneutrala personnummer för de föräldrar som inte vill könsbestämma ett intersexuellt barn, för de individer som inte anser sig vara vare sig man eller kvinna eller inte vill definieras utifrån kön, är en mer komplicerad fråga som hänger samman med hur folkbokföringen i Sverige är uppbyggd. Frågan om införande av ett könsneutralt personnummer behandlades av Folkbokföringsutredningen.... Enligt utredningen skulle de totala kostnaderna för en sådan ändring uppgå till mångmiljonbelopp. Folkbokföringsutredningens bedömning var att en ordning med könsneutrala personnummer inte skulle införas. Det är ett krav att all individbaserad officiell statistik ska kunna redovisas uppdelad på kön. Att ta bort uppgiften om kön i personnumret innebär därför nackdelar för statistik och forskning. Könsuppdelad statistik är ett nödvändigt medel för jämställdhetsanalys och jämställdhetsarbete. Om uppgiften om kön inte framgår av personnumret måste uppgiften därför lagras separat. Även en sådan uppgift i folkbokföringen torde bli offentlig. Partistyrelsen är idag inte beredd att slopa registreringen av kön i personnumren. Med hjälp av uppgifterna i personnumren har omfattande information kunnat hämtas som har varit värdefull för framtagande av en mängd statistik.... En övergång till personnummer där kön inte längre går att utläsa skulle kräva en större förändring av hela personnummersystemet. Partistyrelsen är därför i dagsläget tveksam till det kloka i att slopa registreringen av kön i personnumret....
Sverige har dock samma problem som Norge haft, nuvarande system riskerar att inte fungera med en ökande befolkning och där varje människa (invandrad eller inte) ska få ett unikt personnummer. Det var just det som gjorde att vårt grannland ändrade systemet och då passade på att göra det könsneutralt. Sverige borde göra detsamma och då även införa ett tredje juridiskt kön.


Fakta.

En del transpersoner identifierar sig varken som män eller kvinnor och vill inte heller göra det juridiskt. Indien, Nepal och Bangladesh tillåter människor att tillhöra ett tredje juridiskt kön. Australien, Nya Zeeland och Pakistan har delvis infört möjligheten (bl.a. när det gäller pass) men inte i hela samhället. Sydafrika har i sin konstitution ett principiellt erkännande av ett tredje juridiskt kön. Tyskland tillåter föräldrar att ange att deras barn varken är pojke eller flicka, oftast handlar det om att barnet är intersexuellt.

De flesta länder har inte personnummer utan könsidentifikation görs i andra register. Häromåret införde Norge könsneutrala personnummer. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar