måndag 13 november 2017

Sd:s partistyrelse tar inte avstånd från rasistisk motion.
Det här är sjätte delen av min granskning av handlingarna inför Sverigedemokraternas landsdagar.

I motion SO04 vill 6 sd-politiker, bland dem riksdagsledamoten Jeff Ahl (bilden) samt Petter Nilsson och Robert Håkansson som är distriktsordförande i Västerbotten respektive Norrbotten, utvisa många invandrare. De framför närmast rasistisk retorik.
.... Vi måste parallellt med detta skicka hem de utrikes födda som profiterar på samhället utan att bidra till detsamma – oaktat om dessa har fått medborgarskap eller erhållit permanent uppehållstillstånd i Sverige. Samtliga som fått permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap och som aldrig har arbetat i Sverige bör få dessa rättsligt omprövade. Utrikes födda med permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap som är arbetslösa och som varit utan arbete till och från under en längre tidsperiod utan rimliga skäl, eller har anställningar som saknar kollektivavtalsenliga villkor bör få sitt medborgarskap eller permanenta uppehållstillstånd omprövat rättsligt. Lagstiftningen bör medge vissa undantag, men huvudregeln bör vara att de som inte uppfyller kraven ska få sina permanenta uppehållstillstånd eller medborgarskap omvandlade till tillfälligt uppehållstillstånd.... De som redan har tillfälligt uppehållstillstånd från berörda länder bör successivt skickas hem till sina hemländer eller till de länder som Sverige upprättat transitavtal med. De utrikesfödda från berörda länder som fått sitt permanenta uppehållstillstånd eller medborgarskap förvandlat till tillfälligt uppehållstillstånd bör också successivt avvisas till sina ursprungsländer alternativt till transitland.... Kvotflyktingar bör undantas från motionens förslag. Däremot bör ett tak om maximalt antal kvotflyktingar som befinner sig samtidigt i Sverige, från annat än kulturellt närstående länder, fastställas. Finns det internationella avtal som står i vägen för att implementera förslagen i motionen ska Sverigedemokraterna verka för att omtolka, omförhandla eller om så krävs riva upp avtalen och istället ersätta dessa avtal med nationell lagstiftning för att behålla de delar i avtalen som är värda att bevara....
Sd:s partistyrelse bemöter inte extremismen.

Arbetslösa invandrare ska alltså förlora medborgarskapet och utvisas om de är långtidsarbetslösa eller jobbar för löner som inte är i nivå med kollektivavtal (sic!). Det ska bli massutvisningar av invandrare som inte begått något brott. Det är groteskt. Sd som parti tycker inte det där. Men det finns två allvarliga problem. Dels att flera av de som lämnat den är hyfsat ledande politiker i sd. Dels att sd:s partistyrelse inte argumenterar emot, den vill inte ens rekommendera att den bör avslås. Absurt.

Partistyrelsen rekommenderar att motionen bör betraktas som besvarad.
.... Sverigedemokraterna håller med om att en oansvarig invandringspolitik orsakat stora brister i samhällssystemen, medfört en enorm överbelastning av välfärden i stort och brutit ner samhället. Partiet driver dock redan många av de frågor som efterfrågas, bland annat ett totalstopp för asylinvandringen, förbättrade möjligheter till återvandring och ogiltigförklarande av medborgarskap som har erhållits på falska grunder, vilket framgår i avsnittet om asylinvandring i sverigedemokraternas principprogram. Under de senaste åren har dessutom ett övergripande arbete på migrationsområdet pågått vilket resulterat i ett nytt och uppdaterat inriktningsprogram. Motionärernas önskemål får således anses tillgodosedd....
Sd:s partistyrelse borde skämmas för att den inte bemöter extremismen. För det här är extremt t.o.m för att vara i främlingsfientliga sd.


Uppdatering 1.

Extremism betraktas som harmlöst i sd.

Jag anklagar inte partistyrelsen för att hålla med om förslagen i motionen. Men i varje annat svenskt politiskt parti, undantaget Nordiska motståndsrörelsen, hade partistyrelsen blivit förfärad av extremismen och kraftfullt bemött det. Men i sd betraktas det tydligen som något relativt harmlöst. 

Jag är en av relativt få debattörer utanför sd som argumenterar för att övriga partier bör kunna ha informella samtal med sd, dock inte formella förhandlingar. Jag har kritiserat de flesta partier för beröringsskräck gentemot sd. Men sådant här gör det inte enklare för oss.

Och sedan har vi skeletten som ramlar ur garderoben igen och igen. Pavel Gamov har förvisso tvingats lämna partiet. Men det är fascinerande att partiledningen "inte hade en aning om" hans attityder.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar