lördag 9 april 2016

Sd accepterar att arbetsgivare ska förebygga diskriminering av HBT-personer.
För några veckor sedan avslöjade jag att s-mp-regeringen till riksdagen lämnat en proposition om förstärkt diskrimineringsskydd för bl.a. HBT-personer. Nu har samtliga oppositionspartier lämnat s.k. följdmotioner om det. Vänsterpartiet och Liberalerna är för förslaget i sin helhet vilket garanterar majoritet i riksdagen.

Sverigedemokraterna kommenterar inget om just förslaget att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bedriva aktiva åtgärder när det gäller samtliga sju diskrimineringsgrunder i lagen. Idag är arbetsgivare bara skyldiga att förebygga diskriminering p.g.a. kön, etnicitet och religion. För utbildningsansvariga även p.g.a. sexuell läggning och funktionshinder. Könsidentitet och ålder är inte med i någon del. Praxis i riksdagen är dock att oppositionspartier förklarar allt de är missnöjda med i sin följdmotion. Att sd inte heller har med några positiva formuleringar om regeringens förslag i den delen tyder på att de inte tydligt är för reformen men accepterar den.

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna kommenterar i en gemensam följdmotion att "det är rimligt att aktiva åtgärder omfattar samtliga diskrimineringsgrunder". Liberalerna och Vänsterpartiet har liknande formuleringar. V vill dock "tillsätta en utredning med uppdrag att ta fram förslag på en separat lagstiftning gällande diskriminering i arbetslivet".

Dokumentationen är medel - inte målet.

En annan debatt är om kravet på dokumentation negativt påverkar arbetsgivare och i synnerhet mindre och medelstora företag. Sverigedemokraterna argumenterar för att behålla nuvarande system i lagen emot diskriminering där handlingsplaner är en del istället för regeringens förslag (som följer utredningen) om att det viktiga inte är planer utan någon typ av dokumentation. Det betyder alltså mindre administrativt krångel för arbetsgivare. För mig är det en gåta att sd tvärtom hävdar att just handlingsplaner vore att föredra.

Fyra oppositionspartier vill att arbetsgivare bara ska behöva uppdatera sin dokumentation (m, c, kd) eller handlingsplaner (sd) vart tredje år.  Liberalerna är för krav på årlig dokumentation men "att det inom 3 år görs en utvärdering avseende effekten av dessa åtgärder särskilt avseende företag med mindre än 100 anställda". 

För mig är målet viktigast - att bekämpa diskriminering effektivt. Om dokumentationen måste göras varje år eller vart tredje handlar om medel för att nå det målet. Men eftersom regeringen nu efter inrådan från utredningen ersätter kravet på detaljerade planer med dokumentation av arbetet är det enligt mig inte orimligt att det ska göras varje år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar