tisdag 15 mars 2016

Kd emot regeringens försämring för HBTQ-asylsökande men även negativa emot könsneutrala personnummer.


Kristdemokraterna lämnar nu två besked, ett negativt och ett positivt om HBTQ-rättigheter. Det handlar dels om könsneutrala personnummer, dels om rättssäkerheten för HBTQ-asylsökande. Mia Widell, kommunikationschef inom kd, mailar följande.
1. Nej vi stödjer inte förslaget om könsneutrala personnummer. Förslaget har kommit upp i en motion från vänsterpartiet som vi kommer att rösta emot. 2. Vi tror att det är värdefullt att fortsätta följa upp hur HBTQ-personers rättssäkerhet i migrationsprocessen säkras. Därför motsätter vi oss att regeringen tagit bort uppdraget till migrationsverket att återrapportera om rättssäkerheten för denna grupp asylsökande.
Därmed är det fyra riksdagspartier som, med rätta, riktar kritik emot att regeringen i sitt regleringsbrev för 2016 till Migrationsverket beslutat ta bort återrapporteringskravet att myndigheten ska förklara hur HBTQ-asylsökandes situation ska bli mer rättssäker. Den dåvarande nya borgerliga regeringen införde det för första gången inför 2007 och det har sedan varit med varje år, även s-mp-regeringen beslutade det för 2015. Tidigare har jag rapporterat om att Centerpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna är kritiska.

Jag har utgått från att Sverigedemokraterna stödjer regeringen i den delen men informerat att om min tolkning inte är rätt kan de maila det vilket de inte gjort. Sedan har jag även kontaktat Moderaterna men de har trots många påminnelser ännu inte förklarat sin åsikt om regeringens borttagna återrapporteringskrav till Migrationsverket.

Kd och sd emot könsneutrala personnummer.

Kristdemokraterna förtjänar kritik för att de avvisar införande av könsneutrala personnummer. En reform som skulle kunna göra vardagen lättare för en del transpersoner när id-handlingar ska visas. Om jag ska vara ärlig är jag dock inte förvånad - kd är precis som sd främst ett konservativt parti. Men även konservativa kan modernisera sina attityder.  Därmed har 8 av Sveriges 10 största partier förklarat vilken attityd de har till könsneutrala personnummer.

Ja: Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ, Piratpartiet
Möjligen: Centerpartiet, Liberalerna
Nej: Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna

Socialdemokraterna och Moderaterna har ännu inte kommenterat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar