lördag 30 maj 2015

Kd tar ställning för att svenska homoäktenskap ska erkännas i hela EU.


Kristdemokraterna tar nu ställning för att svenska samkönade äktenskap ska juridiskt erkännas oavsett vilket annat land i unionen som ett homopar flyttar till. Kd är inte bortskämda med bra opinionssiffror. Men i min sammanställning om partiernas HBT-vänlighet får de nu rekordmånga poäng, 16 av 22 möjliga (ca 73 %). När jag gjorde min första partisammanställning 1998 fick kd 0 poäng.

Folkpartiet lämnade en motion förra hösten om hur de vill förändra EU inom några områden och deras förslag fick stöd även av övriga borgerliga partier när den behandlades i utrikesutskottets betänkande (rapport) Verksamheten i Europeiska unionen under 2014. Från reservation 10 från m, c, fp och kd..
.... Vidare måste EU:s regelverk utvidgas så att samkönade par inbegrips i familjebegreppet i all relevant EU-lagstiftning. Den fria rörligheten inom EU måste gälla fullt ut också för samkönade par. De juridiska och sociala rättigheter som följer med äktenskapet ska inte berövas medborgare i EU vid en flytt till ett annat EU-land..... Vi vill att Sverige arbetar för att diskrimineringsskyddet i EU stärks och utvidgas till att inkludera såväl sexuell läggning som könsidentitet och könsuttryck, att EU-rättens familjebegrepp breddas till att inbegripa samkönade par, så att den fria rörligheten inom EU gäller alla fullt ut, och att EU-kommissionen ska få mandat att granska och utdela sanktioner mot de medlemsländer som inte respekterar mänskliga rättigheter....
Bara sd är emot reformen.

Fram till för några år sedan var kd emot reformen. Våren 2014 meddelade dock Tove Friedman, anställd hos kd, att partiet bytt attityd till "möjligen". Och nu är alltså kd för. Det betyder att partiernas åsikter är följande maj 2015 om samkönade äktenskap ska juridiskt erkännas oavsett vilket annat land ett homopar flyttar till inom unionen.

Ja: s, m, mp, c, v, fp, kd
Möjligen
Nej: sd

I rättvisans namn ska jag förtydliga att motståndet från Sverigedemokraterna främst handlar om deras motstånd emot "överstatlighet". Men oavsett bidrar deras politik till att hindra den fria rörligheten - en central del av EU - inom unionen. Sd är närmast besatta av sin fientlighet emot EU. Alltså den union som betytt mest någonsin för att sprida HBTQ-vänliga värderingar i Europa.

Sd tydligt efter kd.

När riksdagen 28 maj debatterade dokumentet om EU kommenterade Pyru Niemi (s), Sotiris Delis (m), Hans Linde (v) och Tina Acketoft (fp) rättigheter för HBTQ-personer eller delar av gruppen.

När riksdagen 20 maj debatterade utrikesutskottets betänkande FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik kommenterade Margareta Cederfeldt (m), Sofia Damm (kd), Serkan Köse (s) och Hans Linde (v) rättigheter för HBTQ-personer eller delar av gruppen.

Jag brukar ge partier poäng efter hur positiva de är till ett antal HBT-reformer. Varje "ja" till en ny reform ger 2p, "möjligen" 1p och "nej" 0p. För varje HBT-reform ett parti vill avskaffa blir det -1p. Maxpoäng är 22. Efter att kd bytt attityd om att samkönade äktenskap i ett EU-land bör juridiskt erkännas oavsett vilket land ett homopar flyttar till blir resultatet följande. Maxpoäng är 22.

Miljöpartiet 22p
Vänsterpartiet 22p
Feministiskt initiativ 22p
Piratpartiet 22p
Folkpartiet 21p
Socialdemokraterna 20p
Centerpartiet 19p
Moderaterna 18p
Kristdemokraterna +1 till 16p
Sverigedemokraterna 4p


Uppdatering 1.

RFSL och RFSL-Ungdom riktar kritik emot s-mp-regeringen.

Ulrika Westerlund, ordförande i RFSL och Gisela Janis hade 17 maj, International day against homofhobia and transphobia, en debattartikel i Expressen om att regeringen måste börja leverera inom HBTQ-politiken.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar