tisdag 25 oktober 2011

Kristna sd-politiker har dåliga kunskaper om Bibeln.


Sverigedemokraternas ledamöter i kyrkomötet i Svenska kyrkan (bilden är dess logga) anklagar ofta "liberalteologer" för att strunta i Bibeln. Men själva har sd-politikerna sämst kunskap om Bibeln enligt en enkät i kristna tidningen Dagen.

Idag börjar andra sessionen av årets kyrkomöte i Svenska kyrkan. Den preliminära planen är att ledamöterna onsdagkväll ska behandla En vigselordning i kyrkohandboken (om en eventuell gemensam vigselritual för samkönade och olikkönade par) och på torsdag Förordnande som vigselförrättare m.m. (om hanteringen av homofoba "vigselstrejkande" präster).

Sd-ledamöterna har sämst kunskap om Bibeln.

Dagen har lämnat en enkät om Bibeln till ett slumpmässigt urval av kyrkomötesledamöter.
Kyrkomötet fattar de avgörande besluten för Svenska kyrkans del. Men frågan är hur väl ledamöterna egentligen känner till innehållet i Bibeln. Ett slumpvis urval fick svara på tio kunskapsfrågor samt en fråga om hur viktigt det är att kyrkopolitiker kan Bibeln. Bland de elva nomineringsgrupperna som fick svara på frågorna hade Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK) och Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR) bäst resultat med 100, respektive 99 procent rätt....
I likhet med genomsnittet svarade 75 procent av socialdemokraterna rätt.
Det var totalt 37 svarsalternativ till de 10 frågorna. Det betyder att människor som helt saknar kunskap om Bibeln och bara gissar får i medel 27 % rätt. Bland nomineringsgrupperna hamnade Sverigedemokraterna sämst med 37 % rätt svar. När jag själv gjorde testet blev det 60 % riktiga svar, jag hamnade alltså före både kyrkomötesledamöterna från sd och Centerpartiet. :-).

Det som är fascinerande med sd:s dåliga placering är att partiet ofta anklagar de flesta andra nomineringsgrupper för att strunta i Bibeln. Att vara politiskt korrekta och bara anpassa sig till samhället i övrigt. Följande är med från Sverigedemokraternas kyrkopolitiska valmanifest 2009.
För att undvika att kyrkan blir en politisk vindflöjel som utnyttjas av direkt antikristna samhällsgrupperingar vill Sverigedemokraterna betona vikten av att Svenska kyrkans ställningstaganden har en tydlig förankring i bibeln, bekännelseskrifterna och den kyrkliga traditionen.
Sd attackerar hellre minoritetsgruppers rättigheter än följer Bibeln och dess teologi.

Det är viktigt att konstatera att ingen kräver att Jimmie Åkesson, ordförande i sd, och de flesta andra i partiet ska vara några Bibelexperter. Men Dagens enkät vänder sig till några få människor i sd som är bland de främst kyrkligt engagerade i partiet.
Svenska kyrkan bör på ett tydligare sätt arbeta för att försvara och stärka moralens, äktenskapets och den traditionella kärnfamiljens ställning i vårt samhälle. Äktenskapsrådgivning och familjevänliga aktiviteter bör ges fortsatt hög prioritet. Betydelsen av trohet och ansvarsfulla relationer bör betonas. Kyrkan bör motsätta sig förändringen av äktenskapsbalken, månggifte, den utvidgade adoptionsrätten och andra försök att underminera familjebegreppet.....

Det mångkulturalistiska samhällssystemet har medfört stort lidande och oro för många människor och är på sikt ett hot mot både kristendomens ställning och den samhälleliga gemenskapen. De anställda inom kyrkan bör därför under arbetstid avhålla sig från att arbeta för detta.
Något populistiskt har sd sedan accepterat samkönade vigslar inom Svenska kyrkan även om partiet ännu är principiellt emot dem.

Men det blir tydligt att sd:s engagemang oftare handlar om att motarbeta minoritetsgrupper i samhället än om något genuint engagemang för Bibeln och teologin.


Uppdatering 1.

Fler nyheter om sd-politiker.

Den homofientliga, sexistiska och främlingsfientliga högerregeringen i Italien är i kris och partierna bråkar med varann. Om det blir nyval och regeringsskifte vore det positivt för HBT-rättigheterna i landet. Visserligen är mitten-vänsteroppositionen oense, även bland dem är en del HBT-negativa men förmodligen skulle ett regeringsskifte betyda ett införande av en sambolag för både samkönade och olikkönade par. Även att sexuell läggning blir omnämnt i landets lag mot hatbrott.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar