fredag 12 juni 2015

Debatt i riksdagen om s-mp-sveket emot HBTQ-asylsökande.


Robert Hannah (bilden) är öppet homosexuell och riksdagsledamot för Folkpartiet. För några veckor sedan lämnade han en interpellation till migrationsminister Morgan Johansson (s) om s-mp-regeringen planerar att starta en utredning om situationen för de som söker asyl för att de är förföljda p.g.a. sin sexuella läggning och/eller könsidentitet.

Det handlar om att både Socialdemokraterna och Miljöpartiet före riksdagsvalet 2014 lovade att de vill att en sådan utvärdering skulle göras. Men efter valet svek Socialdemokraterna. Miljöpartiet (som i sak ännu är för en sådan utredning) vek sig i förhandlingarna med det andra regeringspartiet. Något som jag här och här kommenterat. I måndags var det debatt (§ 4 i protokollet) i riksdagen om ärendet. Från Morgan Johansson svar.
Regeringen är angelägen om att Migrationsverkets utvecklings- och utbildningsarbete fortsätter. Därför innehåller regleringsbrevet för Migrationsverket 2015 ett uppdrag om rättslig kvalitet i asylärenden där hbtq-skäl åberopas. Migrationsverket granskar nu behovet av utbildningsinsatser för nya hbtq-specialister och vidareutbildning för redan verksamma specialister.
Migrationsministerns "ursäkt" är nonsens.

Det där argumentet är dock nonsens när det gäller att regeringen svikit det löfte s och mp gav före valet. Sedan den borgerliga regeringen tillträdde 2006 gav den varje år Migrationsverket i uppdrag att återrapportera hur den jobbade för att förbättra rättssäkerheten för HBTQ-asylsökande. Att nuvarande regeringen gjorde detsamma i december förra året var alltså inget nytt. Robert Hannah kommenterade bl.a. följande.
Jag är mycket väl medveten om att alliansregeringen inte tillsatte en utredning. Men vi var fyra partier varav två partier inte ville tillsätta en utredning. Folkpartiet och Centerpartiet ville tillsätta en utredning.... Det är svårt att förstå vad det finns för opposition inom Socialdemokraterna eller Miljöpartiet för att inte tillsätta en utredning. Jag såg fram emot att få vara en del av en expertgrupp eller som en del av en utredning inom riksdagens eget mandat och kan över huvud taget inte fatta varför ni har ändrat åsikt i den här frågan. Jag är själv en av de experter som Migrationsverket använder sig av för att höja sin kompetens och anser mig själv inte vara tillräcklig för att det ska bli en rättssäker tillämpning.
Folkpartiet tvekade före valet om en utvärdering.

Det är positivt att Robert Hannah är personligt engagerad. Han har dock fel när det gäller när hans parti blev för en utvärdering. Från en artikel i Svenska dagbladet augusti 2014 efter att Centerpartiet då som första parti blivit för en utredning om HBTQ-flyktingar.
I regeringens hbtq-strategi, som presenterades i januari i år, ingår ingen ändring av utlänningslagen. Hbtq-minister Erik Ullenhag vill först se över tillämpningen av den befintliga lagstiftningen – inte göra en översyn av lagstiftningen i sig. Steg ett handlar om det Migrationsverket jobbar med, att öka deras hbtq-kompetens. Erik Ullenhag, hbtq-minister – Jag vill se över tillämpningen av lagstiftningen och vid behov ändra den för att säkerställa att hbtq-personer som söker skydd får det. Det är steg två. Steg ett handlar om det Migrationsverket jobbar med, att öka deras hbtq-kompetens, säger Erik Ullenhag.
Det är främst s och mp som ensamma har ansvaret att hålla sina löften.

Efter att Folkpartiet hamnat i opposition tog de dock ställning för en utvärdering i sin HBTQ-motion hösten 2014. När sedan ärendet behandlades i riksdagen i våras var det dock bara fp och Vänsterpartiet som stod kvar vid att en utredning bör göras. Även c röstade med majoriteten trots att de senare förklarat att de i sak ännu är för reformen.

Hade det inte varit så allvarligt i sak - det handlar faktiskt om människors möjlighet att få en rättssäker prövning vid asyl - hade det nästan varit komiskt hur flera partier betett sig. Men oavsett att varken c eller fp varit konsekventa om det här senaste åren fråntar det på inget vis Socialdemokraterna och Miljöpartiet från deras gemensamma svek.

Ett löfte är ett löfte.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar