tisdag 9 oktober 2012

Sd ska vara tacksamma andra partier avvisar deras byggnadspolicy.Sverigedemokraternas gruppledare i kommunfullmäktige i Norrköping, Markus Wiechel (bilden), går till vildsint attack mot tillåtande av en ny moské i en debattartikel på Newsmill.
Bakom slutna dörrar har Stadsplaneringsnämnden i Norrköping godkänt att Bosnisk Islamska Församlingen i Norrköping ska få köpa mark mellan Nya Parken och Skarphagsleden. I byggplanerna ingår bönerum, en samlingslokal och tillstånd om att få uppföra en minaret. Man ska alltså bygga en fullskalig moské, ganska centralt i Norrköping.
Markus Wiechel, som även är suppleant i sd:s partistyrelse och ordförande för sd i Östergötland. är en av några få politiker i sd som faktiskt gett ett seriöst intryck på sin blogg och han har också spontant tackat för mitt HBT-nyhetsbrev, den ende från sd som gjort det hittills. Istället för konspirationsteorier om media, islamisering etc. som är vanligt bland hans partikolleger, har han närmast verkat vara en klassiskt konservativ person, resonerande även om jag ofta inte håller med honom. 

Sd försöker exploatera islamofobi.

Men nu har Wiechel släppt alla spärrar. Låt oss granska delar av hans artikel. I citatet i början av den här bloggposten försöker han antyda att övriga partier försöker smyga undan beslut om en ny moské i Norrköping från offentligheten. Vad han inte berättar i artikeln är att enligt praxis är bara kommunfullmäktigemöten offentliga i kommuner, om det finns stadsdelsnämnder även dem. Men stadsbyggnadsnämnder, som avgör tillstånd att bygga saker, är inte öppna för allmänheten. Det har alltså inte något som helst med att andra partier vill "dölja" något. Och får sd tillräckligt många röster i en kommun blir även de representerade i dess stadsbyggnadsnämnd.
När planerna är satta till verket kommer det nog att uppröra många norrköpingsbor.
Det kommer det säkert. Och seriösa partier förklarar då att det handlar om religionsfrihet. Visst är alla muslimska samfund homofientliga och accepterar inte samkönade relationer men katolska kyrkan, pingströrelsen och många andra kristna samfund har samma attityd. Men sd bekymrar sig givetvis inte över att en del folk i Norrköping är "upprörda", tvärtom försöker de nu exploatera det.
De kommer nog att fundera över vart Norrköping är på väg, när de får veta att ytterligare en moské ska byggas. Islamskt Kulturcenter äger redan mark för ändamålet i Hageby.
Kristna samfund har, med stöd av sd, kampanjat emot homoreformer.

Ibland förnekar sd att de är islamofober och att de visst inte klumpar ihop alla muslimer. Men här gör de just det. För vi kan ta ett exempel att några katoliker har en kyrka i en stad i Turkiet där de flesta är muslimer. Ortodoxa kristna ansöker om att få bygga en ny kyrka men "Turkietdemokraterna" tycker att de kristna redan har ett ställe och det räcker. Galet resonemang givetvis. Men samma typ av analys gör sd.
Islam är till skillnad från andra religioner planerat för att växa snabbt. Islam är inte enbart en religion, utan också en ideologi som i detalj reglerar hur man ska leva sitt liv.
Wiechels historielöshet är förvånande. Kristendomen har varit och är lika mycket missionerande som islam. Och att kristendomen inte skulle vilja styra hur människor ska leva? Seriöst? De flesta kristna samfund i Sverige har kampanjat, ofta med stöd av sd, emot flera centrala reformer för homosexuella och bisexuella, partnerskapslagen, adoptionslagen, vår nuvarande könsneutrala äktenskapslag etc.
Många godtrogna svenskar bortser från att alla faktiskt inte tänker på samma sätt.
Förbud mot minareter och kyrktorn ingen effektiv metod bekämpa intolerans.

Poängen med att alla inte tänker på samma sätt är väl just att tillåta mångfald, inte att som sd vill, låtsas som att muslimer ska behandlas sämre än kristna. Sedan refererar Markus Wiechel till avslöjanden i TV-programmet Uppdrag granskning om förfärliga attityder bland en del imamer. Jag håller med om att vissa varit naiva om det problemet. Och det har jag också kritiserat. Men löser man problemet genom att förbjuda byggande av moskeer och minareter? Är det någon som på allvar tror att förbud för högerkristna samfund i USA att bygga kyrkor och ringa i kyrkklockor är en effektiv metod att bekämpa homohat och intolerans från dem? Nej, givetvis bekämpar man sådant genom debatt och argumentation.
Samtidigt som skattemedel försvinner talar vissa om öppenhet och andra talar om tolerans. Jag talar om kunskapsbrist angående världens snabbast växande och patriarkala ideologi.
Det är sant att muslimska samfund generellt är reaktionära, precis som många kristna och en del judiska. Även om det finns progressiva muslimer, kristna och religiösa Men notera att en politiker från Sverigedemokraterna använder ordet patriarkal. Det parti som annars med förakt avfärdar att det finns patriarkala strukturer. Markus Wiechel har väl inte blivit extremistfeminist, något folk från hans parti ofta kallar andra som erkänner att den typen av strukturer finns?

Sd:s policy skulle drabba dem själva.

Sd ogillar alltså, ibland, att tillstånd för byggande av lokaler ska avgöras på "slutna möten". Men vad är deras alternativ? Att kommunfullmäktige ska rösta om det? Att det inte är Plan- och bygglagen och miljöhänsyn som främst ska avgöra vilka som får tillstånd utan vad diverse partier tycker om den förening som ansöker om tillstånd? Sd bör nog vara tacksamma att övriga partier avvisar deras populistiska alternativ. För om det är någon minoritetsgrupp som är lika "ogillad" som muslimska samfund i många kommuner så är det sd som parti. Den debatten har ibland redan drabbat dem när de haft svårt att hitta fastighetsägare som vill hyra ut lokaler till deras möten. En del vill inte att sd ska få hyra rum i kommunala lokaler heller. Ofta är invändningen exakt den samma som sd framför mot muslimska samfund. "De är extremister och följer inte våra värderingar i övrigt i samhället".

I ett parti där konspirationsteorier, intolerans och sektbeteende är vanligt har Markus Wiechel varit något annorlunda. Nu har även han kapitulerat till ohejdad populism. Det avslöjar något om partiet. Att hitta en seriös politiker i sd är ungefär som att leta efter en köttätande vegan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar