måndag 15 juli 2019

L-ledamöter vill förbjuda "omvandlingsterapi".


Robert Hannah (bilden) och Arman Teimouri (l) är båda öppet homosexuella riksdagsledamöter för l. De lämnade i höstas en motion om Sverige ska förbjuda "omvandlingsterapi". Ett enigt utskott (inklusive l) avslog motionen.
.... Enligt 4 kap. 4 § brottsbalken ska den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något dömas för olaga tvång till böter eller fängelse i högst två år. Om någon med sådan verkan utövar tvång genom hot att åtala eller ange någon annan för brott eller att lämna menligt meddelande om någon annan, döms också för olaga tvång, om tvånget är otillbörligt....
Robert Hannah har sedan lämnat två skriftliga frågor till justitieminister Morgan Johansson om samma sak.

Det finns flera aspekter i den här debatten.

Att det offentliga inte ska betala sådant kvacksalveri är självklart. Vårdgivare som har det i sin verksamhet ska inte få skattepengar för övrig verksamhet heller. Det bör vara förbjudet med omvandlingsterapi för minderåriga, är det inte redan så bör det ändras.

Det komplicerade är om "frivillig" omvandlingsterapi av vuxna ska förbjudas när det inte finns olaga hot. Där är jag tveksam. Möjligheten att samlas för möten är en central del i en västerländsk demokrati. Hur galet syftet än är.

Olika kulturella referenser.

Men jag är kulturellt nära Svenska kyrkan. Det har tidigare verkligen varit homofobi i det samfundet också även om det idag är generellt homovänligt. Men "omvandlingsterapi" har varit synnerligen ovanligt. Hannah och Teimouri har förmodligen andra erfarenheter från kristendomen respektive islam. Och det här problemet finns också i frikyrkliga församlingar. Det är klart det är enklare för mig med mina kulturella referenser att hävda "frihetliga principer". Och utan tvekan är det så att många far illa av verksamheten.

Utredning bör tillsättas.

Det bör tillsättas en förutsättningslös utredning där man granskar hur vanligt problemet är. En utredning som ska ha möjlighet att föreslå lagförändringar. I avvaktan på en sådan utredning tar jag inte ställning för ett förbud eller inte. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar